PFU behandlet klage mot Forskningspolitikk. Her ved Ellen Ophaug (t.v.) og Nina Fjeldheim. Bildet er fra et tidligere møte.

PFU

Fagtidsskrift felt i PFU for kommentar fra redaktøren

Men en annen redaksjon gikk fri for publisering av samme tekst.

Publisert Sist oppdatert

Fagtidsskriftet Forskningspolitikk ble felt for manglende anledning til imøtegåelse da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klage fra kjønnsdebattantene Christina Ellingsen og Anne Kalvig onsdag.

Umiddelbart etterpå gikk Forskning.no, som publiserte samme tekst, fri for fellelse.

Forskningspolitikk publiserte en kommentar signert ansvarlig redaktør Per Koch, der han omtalte organisasjonen Women’s Declaration International (WDI) blant annet som transfobisk.

Klagerne mener  at redaktøren i kommentaren «oppfordrer til delegitimering av kvinner i akademia», og «fremsetter grove anklager og grov feilinformasjon om navngitte personer og kvinneorganisasjonen WDI».

Klagen gjaldt en lang rekke punkter i den presseetiske Vær varsom-plakaten, blant annet punkt 3.2 om kildebredde og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Avviste brudd

Forskningspolitikk skrev i sitt tilsvar til PFU at de ikke anså at Vær varsom-plakaten var brutt. 

Redaktøren skrev: «Artikkelen i Forskningspolitikk representerer en kritisk analyse av transfobi i vår tid. Den er ikke et angrep på kvinner i akademia.»

– Ikke oppfylt

PFU konsentrerte seg mest om hvorvidt innlegget utløste retten til samtidig imøtegåelse, og landet på at det gjorde det:

«PFU viser blant annet til påstandene om at WDI 'sprer (…) løgner' og bruker 'psykisk vold mot transfolk', heter det i den vedtatte uttalelsen.

Dermed var fellelsen på punkt 4.14 et faktum.

– Påstandene utløser krav om samtidig imøtegåelse, det er ikke oppfylt, og da blir det brudd, oppsummerte NRK-nyhetssjef og PFU-medlem Stein Bjøntegård.

Forskning.no frifunnet for samme tekst

I de to påfølgende PFU-sakene i dagens møte er også Forskning.no og Khrono klaget inn av Ellingsen og Kalvig. I klagen mot Khrono er også Kamilla Aslaksen klager.

Forskning.no publiserte Kochs ovennevnte kommentar som et debattinnlegg på sine flater, men avpubliserte og beklaget etterpå, som Journalisten tidligere har omtalt.

PFU konkluderte med at de likelydende påstandene utløste samtidig imøtegåelse også i Forskning.nos publisering, og dermed utgjorde et presseetisk brudd. Samtidig mente utvalget at redaksjonens snarlige avpublisering, beklagelse og invitasjon til å gi tilsvar måtte vektlegges.

Dermed gikk Forskning fri.

– Dette er et godt eksempel på hvordan en sak kan håndteres på to vidt forskjellige måter. Jeg mener at avpubliseringen, men ikke minst beklagelsen med redaktørens redegjørelse, veier opp for bruddet,sa PFU-leder Anne Weider Aasen.

Khrono frifunnet for innlegg

Khrono publiserte et annet innlegg signert Koch, og ble klaget inn for å ha publisert det klagerne ser som «grovt feilaktige og udokumenterbare påstander om kvinner som deltar i ordskiftet om kjønn», der kvinnene opplevde seg sammenlignet med høyreekstremistiske voldsutøvere.

PFU mente teksten publisert i Khrono ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse, men rett til tilsvar som kan gis i ettertid. Dette ble tilbudt, men avvist fra klagernes side.

Dermed ble Khrono frifunnet for presseetiske overtramp.

– En annen artikkel med litt annen tone, litt mer moderat. Men det er fremdeles formuleringer her som er helt i grenseland, selv om de faller ned på riktig side av streken, sa Aftenposten-journalist og PFU-medlem Gunnar Kagge.

Til opplysning: Journalist Nils Martin Silvola var ansatt i Khrono i en periode i 2018.

Powered by Labrador CMS