NYHETSSTUDIO:

Følg PFU-møtet direkte

Pressens Faglige Utvalg skal behandle ni saker på sitt mai-møte.

Publisert Sist oppdatert
 • Sandnesposten brøt ikke god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  Etter en lang diskusjon og mye tvil, landet PFU på at Sandnesposten ikke hadde brutt god presseskikk for artikkelen «Elev på skole i Sandnes påført bruddskader etter hendelse i storefri».

  Klager var Sandnes kommune.

  PFU-sekretariatet innstilte på fellelse på punkt 4.8, men flertallet i utvalget tvilte seg fram til at avisen ikke skulle felles på dette punktet. 4.8 sier blant annet at når «barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

  Flere i utvalget mente at avisen burde blitt felt på 4.14 fordi barna som ble anklaget for mobbing, ikke hadde fått svare på de sterke beskyldningene. Og at avisen burde ha kontaktet barnas foreldre for å få deres versjon.

  Men dette punktet var ikke klaget inn på vegne av barna. Det ville ha krevd at klager, det vil si Sandnes kommune, hadde hentet inn samtykke fra de berørte.

  – Jeg synes det er krevende å felle på 4.8, sa Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten.

  Hun sa at hun hadde vært mer åpen for å felle avisen på 4.14, hvis det hadde vært mulig. Flere i utvalget delte Fjeldheims syn.

  Eivind Ljøstad, som representerer redaktørene, helte hele veien mot at Sandnesposten ikke burde bli felt. Han påpekte blant annet at avisen hadde vært veldig gode på å anonymisere. Han mente imidlertid, i likhet med flere andre, at avisen burde ha omtalt færre detaljer i hendelsesforløpet.

 • Fagbladet brøt ikke god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  Fagbladet var klaget inn til PFU av forlaget Legatum. Klagen kom etter at Fagbladet publiserte et sitat som sa at forlaget Legatum «gir ut fascistisk litteratur».

  Men sitatet utløste ikke forlagets rett til samtidig imøtegåelse, konkluderte PFU.

  I sin konklusjon skriver utvalget at deres mening må «både forlag og forfattere akseptere at lesere beskriver og opplever litteraturen ulikt, også på andre måter enn det man som avsender har hatt intensjoner om.»

  Videre skriver PFU:

  «Det må være stor takhøyde for å kunne beskrive litteratur. Selv om det her er brukt en belastende betegnelse, kommer utvalget til at «fascistisk litteratur» ikke er en sterk beskyldning av faktisk art som utløste forlagets rett til samtidig imøtegåelse.»

  Øyvind Kvalnes, som representerer allmennheten, var i utgangspunktet skeptisk til å frifinne Fagbladet. Han mente sitatet utløste samtidig imøtegåelse.

  Nina Fjeldheim, som også representerer allmennheten, mente imidlertid at dette var innenfor hva man må kunne akseptere.

  Gunnar Kagge sa at han hadde vært i tvil. – Det er i hvert fall på grensen.

  Etter en diskusjon landet PFU på at Fagbladet ikke hatt brutt god presseskikk.

  Les mer om klagen her.

 • TV 2 brøt god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  PFU landet på at relevant informasjon ble utelatt da TV 2 publiserte et nyhetsinnslag og en nettsak om botilbud til en kvinne med alvorlig sykdom.

  Utelatelsen førte til en ubalansert og ensidig fremstilling av saken, mente utvalget – som konkluderte med at TV 2 har brutt god presseskikk 3.2 i Vær varsom-plakaten.

  Klager var Larvik kommune, og klagen kom etter at TV 2 publiserte et nyhetsinnslag og en nettartikkel om en alvorlig kols-syk dame som sommeren 2023 fikk påvist muggsopp i sin kommunale leilighet.

  – Fremstillingen blir ikke bare skeiv, men misvisende, sa Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten i PFU.

  – Det er flere ting her som ikke er godt nok, la redaktør-representant Stein Bjøntegård til.

  Les mer om klagen her.

 • Askøyværingen brøt ikke god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  PFU konkluderte med at lokalavisen Askøyværingen måtte kunne omtale en tiltale som gjaldt hensynsløs oppførsel overfor naboer, selv om klager ikke lenger var folkevalgt.

  – Kan ikke se at Askøyværingen har gjort noe galt her, fastslo Gunnar Kagge, som representerer journalistene i PFU.

  – Dette er godt innenfor, sa Øyvind Kvalnes, som representerer allmennheten.

  Les mer om klagen her.

 • Rana Blad brøt god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  PFU konkluderte med at Rana Blad publiserte beskyldninger mot Celsa Armeringsstål uten at selskapet fikk mulighet til å forsvare seg. Det var brudd på Vær varsom-plakatens 4.14, om samtidig imøtegåelse, mente utvalget.

  Ifølge Rana Blad er det krevende for avisen å få klager til å uttale seg, særlig i den komplekse Mo Industripark-saken.

  – Synd at det er så dårlige forhold på et sånt sted mellom sentrale næringslivsaktører og og pressen. Det er det er veldig dumt, og det kan få uheldige utslag som kanskje det er nettopp det vi ser her, sa Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene i utvalget.

  Eivind Ljøstad, som også representerer redaktørene, hadde sympati med Rana Blad.

  – Jeg synes det går an å argumentere for løpende nyhetsdekning.

  Han trakk også fram at klager er en profesjonell aktør som kunne fått sitt syn på når som helst.

  Men de burde ha forsøkt, selv om de ikke regnet med at de ikke ville få et svar, påpekte Bjøntegård.

  Gunnar Kagge, som representerer journalistene, pekte på at enkelte påstander i artiklene var så sterke at burde ha blitt svart ut.

  Les mer om klagen her.

 • Nordlys brøt ikke god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  Klager hadde tilstrekkelig mulighet til å forsvare seg selv om Nordlys ikke navnga kildene sine, konkluderte PFU.

  Utvalget påpekte også at det ikke brudd på tilsvarsretten at et leserinnlegg fra klager ble avpublisert etter tre dager.

  Nordlys begrunnet avpubliseringen med stadig nye krav om endringer etter publisering.

  «Det kan være presseetisk problematisk å fjerne et tilsvar etter publisering dersom det fører til at forsvaret ikke blir reelt», skriver PFU – og fortsetter:

  «Pressen bør vise raushet overfor personer som utsettes for belastende medieomtale, og PFU forstår at klager reagerer på avpubliseringen.»

  Dette er likevel ikke et brudd på god presseskikk, mente utvalget.

  I tillegg til avpubliseringen, var fem artikler klaget inn – inkludert en leder.

  Gunnar Kagge, som representerer journalisten i PFU, påpekte at artiklene var hardt vinklet. Noe også andre utvalgsmedlemmer trakk fram. Flere var også skeptiske til avpubliseringen.

  – Jeg ser for meg hvor vanskelige det har vært å jobbe med denne saken, sa Eivind Ljøstad, som representerer redaktørene i PFU. Han mente Nordlys i all hovedsak har gjort en god jobb.

  Les mer om klagen her.

 • NRK brøt ikke god presseskikk

  Roger Aarli-Grøndalen

  PFU konkluderte i behandlingen av dagens første sak med at deltakerne i et Dagsnytt 18-innslag kunne omtale at professor Glenn Diesen har koblinger til Russland, samt referere til kritikk som har vært rettet mot ham, uten at det utløste hans rett på samtidig imøtegåelse.

  NRK erkjente at introduksjonen til innslaget ble feil, men påpekte at dette ble korrigert.

  – Litt slumsete av NRK, sa Eivind Ljøstad, som representerer redaktørene i utvalget.

  – Oppsiktsvekkende hvor galt det går i introen, la han til.

  Han mente imidlertid at det ikke var grunn til å felle NRK.

  – Jeg synes det er litt i grenseland, sa Gunnar Kagge, som representerer journalistene.

  Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten, mente at innslaget viste at man skal være svært forsiktig når man kjører en direktesending uten at personen er til stede og kan forsvare seg.

  Flere andre hadde også kritiske bemerkninger.

  Utvalget konkluderte likevel med at NRK ikke brøt god presseskikk.

  Les mer her.

  Dagsnytt 18-innslaget omhandlet denne saken som tidligere er omtalt i Journalisten: Varden-redaktøren trekker seg fra panelsamtale

 • Her er sakslista:

  Roger Aarli-Grøndalen
  • Glenn Diesen mot NRK
  • Arne Haugstad mot Nordlys
  • Celsa Armeringsstål mot Rana Blad
  • Oddvar Juvik mot Askøyværingen
  • Larvik kommune mot TV 2
  • Legatum Publishing mot Fagbladet
  • Sandnes kommune mot Sandnesposten
  • NN mot Fredriksstad Blad
  • NN mot Moss Avis Blad

  Journalisten strømmer alle de åpne sakene på møtet. Møtet starter klokken ni.

Powered by Labrador CMS