Etter fjoråret leder Amedia-konsernsjef Anders Opdahl landets største aviseier, knepent foran Schibsted.

Medieeierskap

For første gang er Amedia Norges største aviseier

Men eierkonsentrasjonen flatet ut i 2022, viser fersk rapport.

Publisert Sist oppdatert

Amedia, Schibsted og Polaris Media er de tre største eierne i det norske avismarkedet og kontrollerte 73,4 prosent av det totale avisopplaget i 2022, slår en fersk rapport fra Medietilsynet fast.

Eierkonsentrasjon har vært markant og jevnt økende siden 2016, da de tre største eide 60,7 prosent av totalopplaget. Av 244 aviser i avismarkedet i 2022 sto kun 58 utenfor konsern og/eller strategisk partnerskap med ett av de store konsernene, viser rapporten.

Men i 2022 flatet økningen ut, og fasit endte faktisk 0,4 prosent under fjoråret.

– Opplaget til aviser utenfor de største aviskonsernene samlet økte mer enn for aviser eid av Amedia, Schibsted og Polaris Media, heter det i rapporten «Mediemangfoldsregnskapet 2023».

Amedia størst

Samtidig varsles det at utviklingen inneværende år ser annerledes ut.

– I 2023 har de tre største mediekonsernene gjort flere oppkjøp som ytterligere vil styrke deres markedsandeler og øke eierkonsentrasjonen i avismarkedet.

For første gang kan Amedia kalle seg landets største aviseier, et halvt prosentpoeng foran Schibsted. Begge kontrollerer i underkant av 30 prosent av totalopplaget hver.

– Min oppfatning er at det er grunnleggende sett er bra at Amedia som utgiver har lyktes med å utvikle en sterk posisjon i det norske mediemarkedet, forteller Amedias konsernsjef, Anders Opdahl, til Journalisten

– Mediemangfold er en grunnstein i vår forretningsmodell, dypt forankret i vårt utgivergrunnlag og eierskap. Det at det nå ser ut til at også Schibsted-avisene får et rendyrket stiftelseseierskap, tror jeg er meget sunt. Det handler om å sikre mediene langsiktige rammevilkår, dypt forankret i samfunnsoppdraget. Så er det tydelig at konkurransen i avismarkedet fortsatt er potent. Det hadde neppe vært en realitet om ikke avisene har robuste eiere over tid, fortsetter Opdahl.

Lokalradio-oppkjøp

Tendensen mot eierkonsentrasjon er nå også synlig i lokalradiomarkedet, påpeker Medietilsynets direktør, Mari Velsand, i forordet til rapporten.

– Større enheter kan være nødvendig for å sikre levedyktige driftsvilkår, men samtidig er det viktig å være oppmerksom på faren for redusert avsendermangfold, skriver Velsand.

Målt i antall innholdskonsesjoner er det Metro Sounds AS, Lokalradioene i Innlandet AS og Polaris Media ASA som er de tre største eierne i lokalradiomarkedet. I 2022 kontrollerte disse tre én av fire lokalkonsesjoner.

I 2023 kjøpte dessuten Lokalradioene i Innlandet AS majoriteten av aksjene i Metro Sounds AS, og kontrollerer nå to av ti lokalradiokonsesjoner. 

– Denne aktøren er dermed i særstilling den største lokalradioaktøren i Norge og den dominerende lokalradioaktøren på Sørlandet og Østlandet, lyder det i rapporten.

Fagpressen med

I årets rapport har Medietilsynet for første gang kartlagt fagpressen nærmere. Der er avsendermangfoldet stort, ifølge rapporten: 231 publikasjoner fordelt på 192 eiere i 2022.

– I et mediemangfoldsperspektiv bidrar fagmediene til å styrke den journalistiske dekningen av spesifikke fagfelt og med dybdejournalistikk innenfor ulike temaområder, sier Velsand i en pressemelding.

Rapporten legges fram på et arrangement på Pressens hus onsdag morgen 13. desember.Powered by Labrador CMS