Forfatter Tore Kvæven ble både portrettert og konfrontert med tidligere uttalelser i en Morgenbladet-artikkel. Onsdag behandlet PFU klage fra forfatteren.

Forfatter mente seg fremstilt som høyreekstrem av Morgenbladet – avisa gikk fri

«Konfrontert med sine tidligere meningsytringer på en presseetisk akseptabel måte.»

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) frifant Morgenbladet da de behandlet klage fra forfatter Tore Kvæven onsdag.

Journalisten har tidligere omtalt klagen.

Klagen gjelder en større artikkel om Kvævens siste bok, som også tar opp tidligere meningsytringer som forfatteren senere har tatt avstand fra. Kvæven reagerer blant annet på måten romanen omtales i artikkelen, og mener omtalen utgjør anklager om høyreekstremt innhold og også inneholder faktafeil.

«I praksis er dette skuldingar om at romanen har ein islamofob, rasistisk og imperialistisk undertone som ikkje stemmer. Eg vart eg ikkje førelagt skuldingane under sjølve intervjuet, eller under sitatsjekken, og kunne difor ikkje imøtegå dei samtidig», skriver han i klagen som Journalisten fikk innsyn i.

Samstemt utvalg

Morgenbladet avviste presseetiske overtramp i sitt tilsvar, og fikk medhold da PFU behandlet saken.

Flere medlemmer ga uttrykk for at de forsto at forfatteren opplevde omtalen som ubehagelig og belastende, men at kritisk dekning må kunne aksepteres også i lanseringsintervjuer.

–  Slik jeg leser saken, forstår jeg klart at dette er noe forfatteren har lagt bak seg og tatt avstand fra, sa PFU-medlem Gunnar Kagge

PFU-leder Anne Weider Aasen kom inn på at vurderingen ble mer krevende fordi artikkelen må regnes som litteraturkritikk og meningsjournalistikk, samtidig som den inneholder et intervju. Hun mente likevel ikke at Vær varsom-punktet om skille mellom kommentar og faktiske opplysninger kom i spill.

– Det er veldig tydelig hvor artikkelforfatteren står hele veien, sa Weider Aasen.

Utvalget var samstemt om at Morgenbladet ikke hadde tråkket over de presseetiske grensene.

– Frihet til å tolke

I den vedtatte uttalelsen heter det blant annet:

«PFU peker på at klager i intervjuet kom godt til orde, og konkluderer med at han ble konfrontert med sine tidligere meningsytringer på en presseetisk akseptabel måte. Han fikk forklare bakgrunnen for og ta tydelig avstand fra tidligere meninger. Utvalget kan ikke se at klager ble fremstilt som høyreekstrem, i strid med VVP 4.3, om stigmatiserende omtale, eller at det i artikkelen ellers fremkom faktiske beskyldninger som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.»

Utvalget påpeker også at det skal være stor takhøyde i subjektiv og mer kommenterende journalistikken. 

«I dette tilfellet innebærer det at Morgenbladet måtte ha journalistisk frihet til å tolke og bringe videre hvordan journalisten opplevde handlingen i boken og figurene i den», står det i uttalelsen.

Powered by Labrador CMS