Steingrim Wolland er styreleder for advokatfirmaet Rogstad, som snart møter VG i Høyesterett.

VG mot Rogstad i Høyesterett: Norges Fotografforbund med støttebrev til Rogstad

Reagerer på VGs bildebruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I striden mellom advokatfirmaet Rogstad og VG, som snart skal behandles i Høyesterett, har Rogstad nylig mottatt partsstøtte i brevform, skriver Rett24.

Norges Fotografforbund (NFF) har sendt brev der de stiller seg bak Rogstads syn om at lagmannsrettens dom er «en helt urimelig tilsidesettelse av våre medlemmers interesser som åpenbart ikke er i samsvar med loven».

Norges Fotografforbund organiserer norske fotografer utenfor pressefotograf-feltet.

Etter kritisk søkelys i VG klaget advokatfirmaet avisa inn til PFU og gikk til erstatningssøksmål. PFU-klagene førte ikke fram, og hittil har Rogstad tapt saken om urettmessig bildebruk i tingretten og lagmannsretten.

Saken handler om hvorvidt VGs bruk av profilbilder fra advokatfirmaets hjemmesider, samt et bilde av administrativ leder Afzzal Ghauri hentet fra Facebook, er rettmessig etter pressens sitatrett nedfelt i åndsverkloven.

Nå får altså advokatfirmaet støtte fra fotografhold:

«NFF er ikke kjent med at det på noe tidspunkt de siste 60 år, har vært akseptert i Norden at massemedier har kunnet publisere hele fotografier uten avtale med fotografen, som sitater. Det har ikke vært hevdet av mediene selv, og fotografene har aldri akseptert det. Den helt entydige praksis har vært at mediene enten har brukt fotografier i medhold av Ål § 36, eller har inngått avtale med fotografen», står det i brevet.

Også Norske naturfotografer og Institusjonsfotografenes forening har sluttet seg til innlegget.

VGs advokat Halvard Helle sier på sin side til Rett24 at saken ikke har berøringspunkter til rettighetene til profesjonelle fotografer.

– Vi har ikke annen kommentar enn at den eneste fotografen som er part i saken, er Afzzal Ghauris barndomsvenn Irfan Abbas. Abbas tok bildet av Ghauri bak en Lamborghini, og har anket saken sammen med Advokatfirmaet Rogstad. Saken har ingen berøringspunkter til rettighetene for profesjonelle fotografer. Vi er ikke kjent med at Abbas er knyttet verken til Fotografforbundet, Norske naturfotografer eller Institusjonsfotografenes forening, sier Helle til nettavisa.

Fotografen bak portrettbildene på Rogstads hjemmeside har ikke vært part i saken.

VG har på sin side fått partsstøtte fra Redaktørforeningen i saken.

Saken skal opp for Høyesterett 27. og 28. april.

Powered by Labrador CMS