Målet er å få ut resultatet av frilansundersøkelsen etter sommeren.

Frilansjournalist

Frilanskartlegging forsinket med to år

Forklarer utsettelsen av frilansundersøkelsen med utfordrende innhentingen av datamateriale og usikkerhet rundt finansiering av selve rapportskrivingen.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 ble det klart at Norsk Journalistlag (NJ), med støtte fra Fritt Ord, skulle gjennomføre den største frilanskartleggingen som har blitt utført i Norge.

Data fra alle redaktørstyrte journalistiske medier i landet har blitt samlet inn for å få en unik oversikt over hvor mye frilansere produserer av redaksjonelt materiale. 

Skulle være klar i 2022

Informasjon om blant annet hvilke medier og medietyper som bruker frilanssaker, stoffområde, byline (tekst/foto/grafikk), kjønn, kildenes geografiske nedslagsfelt, opplagstall og lesertall er blant tingene som kartlegges. 

Fritt Ord har betalt for innsamlingen av grunnlaget, analysebyrået Infomedia har innhentet råtallene på vegne av NJ.

Målet da prosjektet ble satt igang var å få rapporten klar innen første kvartal 2022. 

– Jeg er veldig spent på denne kartleggingen. Den vil gi tall på hvor stor andel frilansstoffet utgjør av produksjonen i mediene, og hvor avhengige mediene er av frilansere. For det vet vi ikke, sa Audun Hasvik, leder i NJ Frilans, til Journalisten i 2021. 

Nå, to år senere, er det fortsatt mange som venter i spenning på resultatet. 

Flere utfordringer

Svaret på hvorfor resultatene lar vente på seg ligger i innhentingen av datamaterialet, i tillegg har det vært usikkerhet rundt finansiering av selve skrivingen av rapporten. Det bekrefter førstelektor ved Oslo Met, Anders Graver Knudsen, overfor Journalisten. 

– En av utfordringene vi har hatt med materialet er å fange opp byline på sakene vi har analysert. Særlig på nett har det vært en utfordring, sier han. 

Han legger til: 

– Vi har fanget opp ekstremt mye, men det som er vanskelig for oss er å spesifikt si at så og så mye brukes frilansere der og der. Det er fryktelig vanskelig. 

Infomedia, som har stått for innhentingen av all data i undersøkelsen, har brukt kunstig intelligens og maskinlesing til å gå gjennom millioner av artikler. 

– Det er snakk om nybrottsarbeid. Det er et komplisert verktøy å gå inn i, forteller Knudsen. 

Utsatte innhentingen

Den opprinnelige planen var å hente datagrunnlaget fra januar 2017 til november 2021, men fordi det har tatt tid å innhente tallmaterialet har de sett seg nødt til å utvide tallgrunnlaget til å gjelde til og med 1. juli 2023. 

Anders Graver Knudsen jobber med å få ferdig et førsteutkast før sommeren.

Sammen med statistiker Ola Huse Ramstad er det Knudsen som har fått i oppgave å skrive førsteutkastet av undersøkelsen. I vinter fikk Knudsen og Ramstad penger av NJ for å fullføre skrivingen. Målet, forteller han, er å få ferdig et førsteutkast før sommeren. 

– Om det blir noenlunde bra, håper vi at vi kan slippe den en gang over sommeren, sier han før han legger til: 

– Om den kommer ut i år er tallmaterialet fortsatt ganske ferskt og relevant. 

Interessante funn

På spørsmål om resultatet av undersøkelsen, er Knudsen mer ordknapp. 

– Jeg tør ikke å si så mye nå, men det er jo en del interessante funn der. 

Knudsen forteller at de har sett på volumet, det vil si andelen av totalproduksjonen frilanserne utgjør, det har de så sammenlignet opp mot ordinære medlemmer av alle medlemsgrupper underveis.

– Så ser vi hvordan frilanserne lander i det landskapet der, det er interessant. 

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS