Norsk Journalistlags arbeidsutvalg ønsker å sikre seg et lite krypinn i Pressens Hus. Her er en modell som ble presentert av bygget 15. januar i år. Foto: Kristine Lindebø

Anbefaler at NJ inngår leiekontrakt i Pressens Hus, men ikke flytter inn

Landsstyret må ta endelig stilling til deltagelse.

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Om Norsk Journalistlag (NJ) skal være en del av Pressens Hus eller ikke, har vært en lang prosess som nå kanskje går mot slutten. Onsdag skal landsstyret ta stilling til arbeidsutvalgets forslag om å leie et ni kvadratmeter stort lokale i bygget. I tillegg foreslås det at NJ skal inngå en avtale om bruk av fellesarealene i Pressens Hus.

– Eventuell deltagelse i Pressens Hus har vært en vanskelig og krevende prosess, med mange sterke meninger, men nå har vi landet på en løsning på hvordan NJ kan jobbe sammen med de andre medieorganisasjonene - og hvor vi sammen kan bidra til å løfte fram journalistikken, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Adressen er klar

15. januar ble det klart at Pressens Hus har fått en adresse. Etter at styringsgruppa, ledet av NTB-sjef Mads Yngve Storvik, har vurdert flere adresser i Oslo, har den nå gått i sluttforhandlinger om å flytte inn i Skippergata 22-26.

10 aktører er knyttet til prosjektet, og ni av dem vil mest sannsynlig få Skippergata som sin nye adresse i løpet av 2020. Den tiende aktøren, Norsk Journalistlag, flytter ikke inn, men ønsker å kunne benytte fellesområdene til arrangementer.

I november i fjor ga NJ-landsstyret den politiske ledelsen fullmakt til å forhandle fram en best mulig løsning for deltagelse i fellesdelen. Det er dette landstyret nå skal ta stilling til.

Fem år i 11 kvadrat

I sin innstilling foreslår arbeidsutvalget at det inngås en femåring kontrakt med utleier Aspelin Ramm om å leie det ni kvadratmeter store lokalet. Og at dette ikke må koste mer enn 100.000 kroner i året.

Lokalet er tenkt brukt i forbindelse med arrangementer og som lagerplass.

I tillegg foreslår arbeidsutvalget at NJ inngår en egen avtale med Institutt for journalistikk (IJ) om å betale inntil 150.000 kroner i året for bruk av fellesområdene. Grunnen til at avtalen skal inngås med IJ, og ikke utleier, er at sistnevnte ikke ønsker mange ulike avtaler med leietagerne.

Videre foreslås det at NJs deltagelse finansieres ved bruk av vederlagsmidler, som organisasjonen får gjennom Kopinor og som den forvalter på vegne av alle norske journalister, også dem som ikke er NJ-medlemmer.

Det betyr at en eventuell deltagelse ikke påvirker driftsbudsjettet til NJ, men samtidig legger det begrensninger på hvilke aktiviteter NJ vil kunne bidra med i lokalene. Blant annet må disse arrangementene være åpne for alle journalister.

Powered by Labrador CMS