TV 2 frikjent i PFU for å ha beskrevet kosttilskuddsselskap som pyramide

PFU mener pyramidepåstand ikke er sterk nok til å utløse imøtegåelsesrett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Slik utvalget ser det er påstandene om pyramidesalg å betrakte som karakteristikker, som ikke krever samtidig imøtegåelse, men som isteden faller inn under retten til tilsvar, jevnfør Vær Varsom-plakatens punkt 4.15. PFU registrerer at klager har kommet til orde, i og med at TV 2 lenket til brevet klagers advokat sendte redaksjonen.

Slik konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) om klagen fra kosttilskuddsselskapet PM International mot TV 2 og TV-programmet «Helsekontrollen». Selskapet hadde klaget inn TV 2 for å ha karakterisert deres salg av det som markedsføres som et vitaminpulver som en pyramidevirksomhet.

Som TV 2 viser til i sitt tilsvar, så kan pyramideorganiserte virksomheter ifølge Lotteritilsynet være både ulovlige og lovlige.

NRK-redaktør i tvil

Det som ble avgjørende for PFUs konklusjon var nettopp at utvalgets medlemmer ser på pyramidebeskrivelsen som en karakteristikk, og ikke en sterk beskyldning som utløser samtidig imøtegåelse.

Men NRKs redaktørrepresant Stein Bjøntegård ga under diskusjonen uttrykk for tvil om utvalgets konklusjon.

– TV 2 gjør noen betraktninger i tilsvaret om at det er pyramider som er fullt lovlig også. Jeg syns dette er ganske vanskelig fordi jeg ikke er så langt inne i denne typen forretningsvirksomhet. Denne er i gråsonen for å kreve samtidig imøtegåelse, sa Bjøntegård.

Journalistrepresentant Nina Hernæs fremhevet at TV 2 har gått langt i å forsøke å få selskapet i tale ved å reise til kontoret på Gjøvik og være villig til å reise til hovedkontoret i Luxembourg.

Bjøntegård mener det hadde sett mye lettere ut om selskapet var gitt mulighet til å imøtegå begrepet pyramide.

– De har ikke stilt spørsmålet om pyramidesalg konkret til PM International. Hadde TV 2 gjort det, hadde de vært fri.

Presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen sa at sekretariatet hadde tvilt seg fram til at pyramidebeskrivelsen er en karakteristikk, selv om den av folk kan oppfattes negativt.

– Men er den av faktisk art? spurte Floberghagen, som er nøkkelspørsmålet for om noe utløser imøtegåelsesrett.

Hernæs mener det taler til TV 2s fordel av mediehuset selv peker på at bruken av pyramide er beskrivende.

Refses for intervjukrav

Den første saken TV 2 publiserte om selskapet handlet om kravene det stilte for å stille opp til intervju: Spørsmålene skulle foreligge fem dager før intervju, selskapet skulle ha veto på om TV 2 kunne publisere intervjuet og de ønsket muligheten til å gi bøter dersom avtalen ble brutt.

Disse kravene refser PFU selskapet for:

– Utvalget legger også vekt på de urimelige kravene klager satte for intervju. Slik utvalget ser det har klager lagt så store hindringer i veien for TV 2s journalistikk at TV 2 måtte kunne publisere uten klagers direkte medvirkning. Utvalget viser til siste del av Vær Varsom-plakaten 4.14, der det heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Les mer om klagen her: TV 2 klaget inn til PFU for å beskrive kosttilskuddsselskap som pyramide

Powered by Labrador CMS