TILSPISSET: IFJ-president Jim Boumelha retter flengende kritikk mot NJ-leder Thomas Spence, i det foreløpig siste kapittelet i den betente striden. Foto: Tor Johnsson, svenske Journalisten

– Du demoniserer meg

IFJ-presidenten i brev til NJ-lederen. Krangelen fortsetter med full styrke og med nye sterke beskyldninger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Du ser ut til å være fast bestemt på å demonisere meg og gjøre meg ansvarlig for alt som er galt i IFJ. Det er urettferdig, heter det i et brev fra Jim Boumelha, president i den internasjonale journalistføderasjonen IFJ, til NJ-leder Thomas Spence.

I brevet beskyldes NJ-lederen og hans landsstyre for å benytte metoder som man bare finner i autoritære stater. Reaksjonen føyer seg inn i den pågående striden mellom spesielt de nordiske journalistforbundene og Boumelha.

Bakgrunnen for IFJ-presidentens sterke reaksjon er NJ-landsstyrets vedtak mandag om å erklære mistillit mot Boumelha, men opprettholde NJs medlemskap i IFJ.

– Vi har mistillit til Jim Boumelha som president. Men vi har fortsatt tillit til IFJ som organisasjon. IFJ vil vare lenger enn Boumelha. Dette skal vi klargjøre i brevet vi sender til IFJs ledelse og hovedstyre, oppsummerte Spence etter debatten i landsstyret.

Stemmekaos

I brevet Spence sendte IFJ tidligere denne uka på vegne av NJ, heter det at NJ har drøftet alvoret i situasjonen, “i lys av de alvorlige feil som ble gjort i forbindelse med utdelingen og opptellingen av stemmer under valget på IFJ-kongressen i Dublin i juni”. Opptellingen viste at det var avgitt fem stemmer mer enn antall stemmeberettigede, men valget ble likevel godkjent av flertallet.

Boumelha innleder sitt svarbrev med å slå fast at han mottok brevet fra Spence med blandede følelser. Han er sikker på at IFJs hovedstyre blir glad for å høre at NJs landsstyre uttrykte solidaritet og respekt for IFJ og deres arbeid over hele verden.

Frontalangrep

Men derfra og til den avsluttende formuleringen om “Med de beste ønsker”, går IFJ-presidenten til frontalangrep på NJ-lederen. Boumelha oppfatter at Spence har behandlet ham på ensidig og urettferdig vis.

“Det er imidlertid beklagelig at du ikke ble beroliget av mine forsøk i Sigtuna på å svare på dine spørsmål og at du ikke bekrefter en like stor respekt for min innsats ved roret i IFJ. Jeg er overrasket over at du ikke synes å godta de unnskyldningene jeg framførte formelt som IFJ-president for utdelingen og opptellingen av stemmene under kongressen i Dublin. Det er svært urettferdig at du fortsetter å gjøre meg til syndebukk for feil som ikke var mine. Som jeg forklarte, ble utdelingen foretatt av IFJs sekretariat og opptellingen av et organ valgt og ansvarlig overfor kongressen.”

“Kengurudomstol”

Boumelha mener at det er urettferdig av NJ-lederen å stille ham “for retten på en måte som likner på en kengurudomstol (uautorisert rettssak uten legitime prosedyrer, red.anm.)”.

Presidenten reagerer på at han ikke ble gitt mulighet til å forsvare seg konkret mot anklager i Journalistens artikkel “Journalistenes kalde krig”, som ble publisert kort tid før NJ-landsstyret diskuterte saken.

“Du stilte meg for retten på en måte vi bare ser i autoritære stater, uten å respektere noen norm for naturlig rettferdighet som sikrer min rett til å forsvare meg. Ikke bare mot eventuelle unøyaktigheter eller misbruk, men også mot synspunkter, insinuasjoner eller rykter utkledd som fakta”, skriver Boumelha.

Spence reagerer på at Boumelha trekker Journalisten direkte inn i striden.

– Jeg reagerer på at han går løs på Journalisten på en slik måte. Det er ganske uhørt å lese en sammensvergelse mellom Journalisten og NJ-ledelsen.

Til informasjon: Thomas Spence er styreleder i Journalisten.

Ga sin versjon

I et epostintervju med Journalisten 10. september ga Boumelha sin versjon av valgkaoset på Dublin-kongressen. Han understreket at hans motkandidat erkjente nederlaget etter valget.

“Vi var begge enige om at de ekstra stemmene ikke ville gjøre noen forskjell på det endelige resultatet. Det var derfor ikke behov for et omvalg. Ethvert valg betraktes som avgjort når den ene kandidat erkjenner sitt nederlag,” skrev Boumelha.

Presidenten tilføyde at delegatene ble bedt om å stemme over et forslag om omvalg, ved håndsopprekning. Her stemte 186 imot og 139 for, ifølge IFJ-sjefen.

“Totalt misforstått”

I sitt brev til NJ skriver presidenten at Spence “har en totalt misforstått oppfatning av ledernes roller og funksjoner og av strukturene i IFJ. Jeg prøvde å forklare dette til deg, og sendte deg til og med kontrakter og dokumenter for å få deg til å forstå bedre. Men dessverre for døve ører”.

I sitt svar peker Spence, på vegne av NJ, på det han kaller mangel på betryggende svar etter diskusjonen med Boumelha på møtet til Nordisk Journalistforbund i Sverige 11. september. NJ har “merket seg at det ikke er blitt formulert noen anger eller tatt noen aktive skritt for å gjenoppbygge tillit i IFJ.”

– Kler ikke offerrollen

Også dette reagerer Boumelha kraftig på.

” Jeg forklarte deg sekretariatets forsøk på å undersøke hva som skjedde på kongressen og utarbeide en rapport til ledelsen. Bare da kan vi være klarere om hvordan feilene skjedde, og først da vil eventuelle beklagelser være på sin plass.

Spence repliserer at Boumelhas nye kritikk taler for seg.

– Jeg reagerer på at han påtar seg offerrollen og føler seg ydmyket og krenket. Det synes jeg kler IFJ-presidenten dårlig i møtet med ansvarlige og seriøse kritikere.

Ulik forståelse

På spørsmål om det er håp om å normalisere forholdet mellom NJ og IFJ-presidenten, svarer Spence:

– Men skal aldri si aldri, men jeg har vondt for å se at det kan skje. Svaret fra Boumelha er ganske tydelig. Vi har en svært ulik virkelighetsforståelse og ulikt syn på hva som er galt og hva som bør gjøres i IFJ. Potensialet for bedring er stort.

NJ-lederen legger til at det er positivt at NJ og de andre nordiske forbundene har fått reist en sak om Jim Boumelhas ledelse, både i møte med ham og i form av brev.

– Nok er nok. Vi aksepterer ikke hans lederstilt og styring. Vi håper på å mobilisere gode krefter i IFJ som kan bidra til å begrense Boumelhas handlingsrom. Heldigvis er NJ involvert i mange gode IFJ-prosjekter,  i Afrika, Asia og Mistøsten, som langt overskygger striden mellom presidenten og store deler av organisasjonen.

Likeverdig tilgang

Boumelha viser til at IFJ består av 180 foreninger og fagforbund, som alle har en lik rett til å være en respektert aktør og som alle ønsker en likeverdig tilgang til IFJs ressurser.

“Så lenge noen fagforbund anser at de har større innflytelse fordi de er “rike”, vil det være en umulig oppgave å bringe alle sammen på likeverdig måte. Men jeg bruker hver dag av mitt liv med å bringe folk sammen og skape solidaritet mellom våre fagforeninger, deres medlemmer og konsolidere vår eksistensberettigelse, som innebærer at “en skade for den ene er en skade for alle”. Hvis du nekter å erkjenne det som er blitt gjort, så er det ditt privilegium”.

Powered by Labrador CMS