Sjefredaktør og administrerende direktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa, er glad for at striden nå er over.

Inngår forlik om eierskapet i Trønder-Avisa

Polaris Media, AS Nord-Trøndelag og Trønder-Avisa er enige om et rettsforlik. Dermed skal eierstriden i selskapet nå være over.

Publisert Sist oppdatert

Etter forliksforhandlinger i Frostating lagmannsrett er partene enige om en ny fordeling av eierskapet i Trønder-Avisa og eierkonsernet TA Media.

Løsningen partene har kommet fram til er at det lokale selskapet AS Nord-Trøndelag skal eie 65 prosent av Trønder-Avisa, mens Polaris Media får en eierpost på 35 prosent. 

Får samme pris

Konsernsjef i Polaris Media og styremedlem i TA Media, Per Axel Koch, sier til Journalisten at forliket innebærer at Polaris selger seg ned fra 48 prosent av eierskapet.  

– Vi får samme pris som vi fikk da vi kjøpte aksjene. Nå har AS Nord-Trøndelag fire styremedlemmer, vi har to og de ansatte har to. Vi er fornøyde med at rammene er avklart, sier Koch.  

De 13 prosentene av eierandelen selges dermed til AS Nord-Trøndelag for om lag 17 millioner kroner. 

Det skrives også en tilleggsavtale til dagens aksjonæravtale, som gir begge eierselskapene noen rettigheter, skriver partene i en pressemelding.

AS Nord-Trøndelag skal fortsatt oppnevne styreleder i selskapet. Polaris Media får nestledervervet i styret.

Redaktør fornøyd

Sjefredaktør og administrerende direktør Sivert Rossing, som har representert Trønder-Avisa i forliksforhandlingene, er fornøyd med at rettsstriden nå er over.

– Denne saken har i hovedsak vært en konflikt mellom eierne, men den har også vært krevende for oss i Trønder-Avisa. Derfor er jeg lettet over at dette er over, sier han i pressemeldingen.

Eierkonflikten har pågått i mange år, og det har vært flere rettsrunder. 

– Det er til det beste for alle parter, ikke minst Trønder-Avisa, at punktum nå er satt. Jeg er veldig glad for at vi kom til enighet i saken. Nå ønsker vi å se framover, sier Kristin Wibe i pressemeldingen.

Hun er styreleder i både Trønder-Avisa og AS Nord-Trøndelag.

– Vi er glade for at det nå er inngått rettsforlik mellom AS Nord-Trøndelag, Trønder-Avisa og Polaris Media om eierskapet i TA Media. Dette sikrer et langsiktig eierskap for Trønder-Avisa med AS Nord-Trøndelag og Polaris Media som eiere, sier Koch i pressemeldingen.

Startet i 2010

Striden startet i 2010 i forbindelse med at Polaris Media kjøpte 10,02 prosent av Trønder-Avisas eier, TA Media. Samtidig ble det inngått en strategisk samarbeidsavtale mellom partene. 

I 2020 valgte Trønder-Avisa ikke å fornye denne, og i stedet inngå en samarbeidsavtale med Amedia. 

Omtrent samtidig kjøpte Amedia nesten alle aksjene i selskapet LL Inntrøndelagen, som på det tidspunktet eide 38 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. 

Polaris Media mente dette brøt med aksjonæravtalen om eierskapet i Trønder-Avisa. De gikk til sak mot selskapet LL Inntrøndelagen, og vant både i tingretten og lagmannsretten. Dermed ble Polaris Media tilkjent hele eierandelen LL Inntrøndelagen hadde i Trønder-Avisa.

Ny rettsrunde

Dermed trodde mange at striden var over. Men i mars 2022 sa styret i Trønder-Avisa nei til å godkjenne denne transaksjonen, med henvisning til konkurransesituasjonen i Trøndelag. 

Polaris Media gikk da til sak både mot Trønder-Avisa og majoritetseieren, selskapet AS Nord-Trøndelag. I tingretten ble Trønder-Avisa frikjent, men AS Nord-Trøndelag ble dømt til å medvirke til at transaksjonen ble godkjent. 

Begge parter anket, og det er denne ankesaken man nå har inngått forlik om.

Rettsforliket får ingen konsekvenser for den strategiske samarbeidsavtalen Trønder-Avisa har med Amedia, skriver partene i pressemeldingen.

– Vi er heldige, for vi har å gjøre med to helprofesjonelle mediekonsern som vil oss vel. Vi skal samarbeide godt med begge parter. Nå skal vi bruke energien på å utvikle konsernet Trønder-Avisa som et sterkt, sier sjefredaktør Rossing.

Powered by Labrador CMS