Advokat Rune Gaustad (t.v.) og hans klient Morgan Andersen vant fram i Borgarting lagmannsrett. Foto: Birgit Dannenberg

Vant fram mot Aftenposten

Morgan Andersen tilkjent 100.000 kroner i oppreisning og 500.000 i saksomkostninger for ærekrenkelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag ble det klart at Borgarting lagmannsrett er kommet til motsatt konklusjon av Oslo tingrett i rettsstriden mellom den tidligere sportsdirektøren i Fredrikstad Fotballklubb og Aftenposten.

I dommen i ankesaken heter det at den omstridte artikkelen i Aftenposten i desember 2011 inneholdt rettsstridig ærekrenkelse. Dermed finner lagmannsretten at vilkårene for erstatningsplikt er til stede.

I artikkelen hevdet Aftenposten at Andersen sto bak en mistenkelig avtale rundt spilleren Abgar Barsom. Avtalen minnet mye om den mye omtalte Piiroja-avtalen.

Mangler ord

– Dette er helt fantastisk hvis det stemmer. Jeg har nesten ikke ord. Det er en stor dag for meg, sier Andersen til Fredriksstad Blads nettutgave f-b.no.

“Lagmannsretten er kommet frem til at artikkelen 14. desember 2011 inneholdt en rettsstridig ærekrenkelse etter skadeerstatningsloven, men at den øvrige dekningen faller innenfor pressefrihetens vern”, heter det i dommen.

Det var i april 2013 Morgan Andersen tok ut stevning mot Aftenposten med krav om erstatning for ærekrenkelse. Da saken var oppe for Oslo tingrett i august i fjor, ble Aftenposten frifunnet og Andersen dømt til å betale 477.000 kroner i saksomkostninger.

Les også: – Ytringsfriheten viktigere enn personvernet

Rettsstridig æreskrenkelse

“Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet frem til at påstanden om at Andersen hadde inngått en avtale som var mer eller mindre identisk med Piiroja-avtalen, innebærer en rettsstridig ærekrenkelse. Lagmannsretten legger til grunn at påstanden går over de overdrivelser og feil som anses vernet av ytringsfriheten”, heter det videre i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten har ikke funnet grunnlag for Andersens krav om erstatning og oppreisning på i alt 3,8 millioner kroner. Retten konstaterte at et krav om oppreisning på inntil 1,5 millioner kroner ligger vesentlig over nivået som er rettspraksis og fant heller ikke Andersens tap tilstrekkelig dokumentert av saksøker.

Uenig med retten

Aftenpostens advokat Jon Wessel-Aas sier til Journalisten at han og avisa er uenig med lagmannsretten i spørsmålet om ærekrenkelsen i den omtalte artikkelen er rettsstridig.

– Det er ingen uenighet om at det er en ærekrenkelse i artikkelen, men det omtalte forholdet kan ikke bevises. Det kreves at det er rettstridig ærekrenkelse, og der er vi uenig med lagmannsrettens konklusjon.

– Må leses grundig

Wessel-Aas konstaterer at lagmannsretten har snudd dommen i tingretten. Han beskriver dommen som grundig.

Les hele dommen her.

– Derfor må vi lese den like grundig som den er skrevet. Deretter skal vi vurdere en anke til Høyesterett, og eventuelt på hvilket grunnlag.

Wessel-Aaas påpeker at Andersens erstatningsbeløpet på 100.000 kroner er nøyaktig det samme som Aftenposten tilbød Andersen i et forsøk på utenomrettslig forlik.

– Kravet hans om 3,8 millioner kroner er altså redusert til 100.000.

– Mener du dermed at rettsprosessen har vært bortkastet?

– For hans del må det jo være det.

Forberedt på anke

Andersen sier til F-b.no at han hele tiden har sagt at pengene ikke var det viktigste. Han er forberedt på at saken går videre, kanskje helt til EMD (Den europeiske menneskerettighetsdomstol).

Wesel-Aas bemerker at lagmannsretten etter hans mening legger for liten vekt på at Andersen kom til orde samme dag som avisartikkelen sto på trykk. Hans kommentarer ble publisert på nettutgaven samme dag, samt i papirutgaven neste dag.

Borgarting lagmannsrett legger imidlertid vekt på at Aftenpostens påstand bygget på anonyme kilder. “Dette […] bør […] likestilles med beskyldninger som avisen fremsetter uten kildehengivelse, heter det i dommen. Retten påpeker at bruk av anonyme kilder skjerper medienes krav til aktsomhet og faktagrunnlag.

Aftenposten ble felt for manglende samtidig imøtegåelse og for utilstrekkelig kildegrunnlag og dokumentasjon da Pressens Faglige Utvalg behandlet klagesaken i juni 2012. Lagmannsretten anfører PFUs vedtak som et moment når den kommer til at Aftenposten opptrådte uaktsomt ved ikke å gi Andersen tilstrekkelig anledning til imøtegåelse før publisering.

Morgan Andersen var representert ved advokat Rune Gaustad.

Powered by Labrador CMS