Årsmøtet i Lillesand idrettslag fikk brått svært bred dekning. Nå har idrettslaget klaget lokalavisa inn for PFU for skjev fremstilling av shorts-saken.

Saken om gjennomsiktige shorts skapte mediestorm rundt idrettslaget. Nå klager de lokalavisa inn for PFU

Har vært nøkterne og forsiktige, svarer avisa.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I én knapp uke i februar i år, snakket og skrev mange flere enn vanlig om Lillesand idrettslag.

Saken om at jentespillere på idrettslagets håndball- og fotballag reagerte på hvite shortser som opplevdes som gjennomsiktige, og ba om å få bytte, ble omtalt vidt og bredt, hos nær sagt alle riksdekkende norske medier.

Årsaken var at idrettslagets årsmøte sa nei til å endre profilfarger på idrettslagets drakter, som først rapportert av lokalavisa Lillesands-Posten. Nye draktfarger ville betydd at idrettslaget skulle spille i shortser av annen farge.

Nå har idrettslaget klaget lokalavisa inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), i en klage signert leder Tor Berthelsen med samtykke fra flere utøvere.

Lillesands-Posten avviser presseetiske brudd, se PFU-tilsvar og kommentarer lengre ned.

– Usann tittel

Idrettslaget reagerer på en artikkel med tittel «Unge jenter vil slippe gjennomsiktige shortser. Ble ikke lyttet til av LILs årsmøte» fra 13. februar. Også en oppfølgerartikkel fra 14. februar, med tittel «Slik gikk det da vi testet våte, hvite (og blodige) shortser», er innklaget.

«Tittelen er direkte usann, noe som også kommer frem i siste avsnitt i artikkelen», står det i klagen om den første saken.

Klagerne viser til at idrettslagslederen i siste avsnitt av artikkelen, en reportasje fra årsmøtet, er sitert på at hovedstyret skal følge opp saken og undersøke om det er mulig å få tak i shortser med bedre kvalitet, for å bøte på problemet.

«Det er med andre ord ikke samsvar mellom det som står i overskriften og det Lillesands-posten selv skriver lenger ned i artikkelen. Det er også påfallende at en så viktig saksopplysning, som ovennevnte avsnitt, er plassert helt til slutt i artikkelen», står det videre.

Sitater og bildebruk

Idrettslaget mener at uttalelser fra årsmøtets diskusjon om hvorvidt idrettslaget skulle endre farger på draktene, ble «klippet og limt» og tatt ut av kontekst, slik at de i stedet framsto som svar på jentespillernes bekymring for de hvite shortsene.

Samtidig mener klagerne at lokalavisa ikke opplyste om at det ble sagt på møtet at de problematiske shortsene uansett ikke lenger skulle brukes.

«Årsmøtesaken var valg av profilfarger, og på det tidspunktet da det skulle avgis stemmer, var problemstillingen rundt gjennomsiktige shortser allerede ryddet av banen, som forsikret av leder Tor Berthelsen.»

Idrettslaget mener lokalavisa her blant annet har brutt Vær varsom-plakatens punkter om saklighet i innhold (4.1) og dekning for overskrifter (4.4).

Idrettslaget mener også at bildebruken i den første artikkelen er misvisende, og at avstemningen som vises på et bilde framstår som en avstemning over videre bruk av de hvite shortsene, i stedet for ja eller nei til bytte av draktfarger.

– Surrealistisk

Leder Tor Berthelsen forteller Journalisten at hovedstyret i idrettslaget vedtok å sende PFU-klage.

Berthelsen forteller om noen særdeles heftige februardager med nasjonal oppmerksomhet.

– Det var surrealistisk, for å si det mildt, sier idrettslagslederen.

Idrettslaget var inne på tanken om å klage inn andre medier de mener har fremstilt saken på en skjev måte, men endte med å sende klage kun på Lillesands-posten.

– Sånn som vi ser det, var det Lillesands-Posten som startet saken, mens de andre kastet seg på. Flere andre brukte også det misvisende bildet til å begynne med, men trakk det så fort de ble gjort kjent med detaljene. Lillesands-Posten bruker det fremdeles, sier Berthelsen.

Klagepunkter

Videre klages lokalavisa inn for å ha brukt et bilde av to mindreårige jenter som var tilstede på årsmøte, uten godkjenning fra foresatte som var tilstede.

I klagen hevdes det at jentene ikke oppfattet problematikken rundt shortsene som noe hovedpoeng i intervjuet.

«Jentene har opplevd det som svært vanskelig å bli brukt som frontpersoner for en sak de ikke har sterke meninger om, som de dessuten føler har blitt feil fremstilt, og hvor tilfeldige årsmøtedeltakere, blant dem trenere og venninners fedre, føler seg satt i gapestokken», står det i klagen.

Klagerne mener avisa her har brutt VVP-punkter om klare premisser i intervjusituasjon (3.3), hensynsfullhet i det journalistiske arbeidet (3.9), og om omtale av barn i media (4.8). Totalt klages avisa inn for brudd på åtte VVP-punkter.

De omtalte jentene har gitt samtykke til at klagen sendes, og har signert på at «den delen av klagen som omtaler oss er riktig beskrevet og er også vår klage».

– Klubber over hele landet har skiftet shortsfarge

I forrige uke sendte Lillesands-Posten ved ansvarlig redaktør Thor Børresen sitt tilsvar til PFU.

Der påpekes det at avisa hadde publisert to artikler om shorts-saken tidligere, så noe av argumentasjonen var kjent fra før.

«Det som ikke var kjent var de argumentene som fotballgruppa fremførte mot hvite shorts og at det var hvitfargen som var problemet – ikke stoffvalget. Det var derfor en naturlig inngang på denne saken - som var en av flere årsmøtesaker», står det i tilsvaret.

«Vi føler at vi i vår dekning fikk med alle relevante argumenter for og mot hvite shorts og at vår oppfølging er i kjernen av medias samfunnsoppdrag. Det er interessant å merke seg at idrettsklubber over hele landet har skiftet shortsfarge i kjølvannet av denne saken», står det videre i tilsvaret.

Om intervjuet med de to jentene skriver avisa at debatten dessverre ble preget av «godt voksne mennesker», og at det var naturlig for journalisten å snakke med de som var nærmest til å bli berørt. Ifølge tilsvaret er journalisten tydelig på at det var shorts-fargene han pratet med jentene om, og at han ikke kjenner seg igjen i idrettslagslederens fremstilling.

– Ser at saken tok av

«Vi mener vi har vært nøkterne og forsiktige i vår dekning, men ser at saken tok av og ble en nasjonal nyhet. Ikke et sted har vi sett eller hørt en negativ ytring mot de jentene som omtales i artikkelen – tvert imot. Så var det også fotballgruppas kraftige engasjement som var utgangspunktet for og inngangen til saken. Det var imidlertid nyttig at deres syn delvis ble bekreftet av de to ungdommene journalisten snakket med», står det i tilsvaret.

Avisa påpeker at de ikke har blitt kontaktet av noen som føler seg feil gjengitt fra årsmøtet.

I tilsvaret omtales VVP-punkt 4.4, om dekning for overskrifter, som «stridens kjerne»:

«'Unge jenter vil slippe gjennomsiktige shortser' var hovedbudskapet til fotballgruppa, og 'Ble ikke lyttet til av LILs årsmøte' henspeiler på avstemningen. Så gikk da også uenigheten på om det var stoffkvalitet eller farge som var problemet. Debatten i kjølvannet av saken og vår 'shorts-test' viser med all tydelighet at farge er et viktig moment. Vi trodde faktisk at Berthelsen også var enig i dette. I alle fall kan hans uttalelse i forbindelse med shortstesten tolkes i den retning: 'Jeg har bare en kommentar. Det er akkurat derfor jeg stemte for blå shorts',» står det i tilsvaret.

– Forsvant en del nyanser

Redaktør Thor Børresen sier til Journalisten at han forstår idrettslagets frustrasjon.

– Dette ble jo en nasjonal nyhet etter at andre medier grep tak i saken, og jeg mener at det da forsvant en del nyanser som vi hadde med i vår dekning. Alle argumentene idrettslagslederen fremfører i PFU-klagen, finner man igjen i vår sak om årsmøtet. Våre bildetekster og referat er presise, sier Børresen.

Redaktøren viser til at årsmøtet faktisk stemte over spørsmålet om hvite shortser eller ikke. Først ble det holdt avstemning om hvorvidt profilfargene skulle byttes fra blått/hvitt til blått/svart. Da det var klart at blått/hvitt skulle beholdes, stemte årsmøtet på et valg mellom to draktalternativer med henholdsvis blå og hvit shorts.

– I oppfølgerartikkelen, som også er klaget inn, tok vi idrettslagslederen på ordet. Han mente bytte av utstyrsleverandør ville løse problemet, mens fotballgruppa mente det var selve fargen som var problematisk. Vi testet den nye shortsen, og kom fram til at også den hadde sine problemer, sier Børresen.

Fremdeles tema i lokalmiljøet

– Har saken gjort avisas forhold til idrettslaget vanskelig?

– Jeg føler at vi i det store og hele har et greit forhold til idrettslaget, men saken har vært komplisert. Det er mange som har en mening om både fargevalg og vår dekning, sier Børresen.

Shorts-saken ruller for øvrig videre i idrettslaget og lokalmiljøet; nylig meldte Lillesands-Posten at medlemmer krever ekstraordinært årsmøte etter at idrettslagets hovedstyre har åpnet for at svarte shortser kan brukes.

Powered by Labrador CMS