Høyres Tage Pettersen deler ikke uten videre Medietilsynets syn om at Tilskuddsutvalget bør avvikles.

Høyre-politiker overrasket over Medietilsynet-anbefaling

– Handler om mest mulig troverdighet rundt ordningen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg må si jeg er overrasket over anbefalingen fra Medietilsynet, skriver stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) til Journalisten.

Han reagerer på nyheten om at Medietilsynet anbefaler å avvikle Tilskuddsutvalget, som vurderer søknader fra pressestøttesøkende medier.

Anbefalingen ble først omtalt hos Kampanje.

– Handler om troverdighet

Utvalgets leder, Roar Osmundsen, har uttalt at utvalget er viktig for å sikre vurderingene mest mulig troverdighet, og får nå støtte fra Pettersen.

I fjor var Høyre-politikeren saksordfører da familie- og kulturkomiteen innstilte på forslaget om ny mediestøttelov, som til slutt ble vedtatt i Stortinget før jul.

I innstillingen bemerket komitémedlemmene fra regjeringspartiene Høyre og KrF «at det kan være tilfeller hvor det kan være riktig at Medietilsynet har noen å støtte seg på i saker knyttet til tildeling av mediestøtte».

«Disse medlemmer ber departementet vurdere om det vil være formålstjenlig å videreføre en funksjon med et rådgivende organ, og finne gode måter å organisere dette på», sto det videre i innstillingen.

– Jeg deler synspunktene til lederen av Tilskuddsutvalget om at dette handler om mest mulig troverdighet rundt ordningen. Jeg forventer at departementet vil vektlegge disse synspunktene når saken havner på deres bord, skriver Pettersen til Journalisten.

– Ikke skjønnsmessige vurderinger

Medietilsynets direktør, Mari Velsand, sender en generell kommentar om anbefalingen fra tilsynet:

Fra Medietilsynets side er vi enig i at det er viktig å ha tett dialog med bransjen for å få innspill og vurderinger som kan være av verdi både for denne og andre tilskuddsordninger som vi forvalter. Når det gjelder hvordan dette bør skje, mener vi det er en litt annen situasjon for produksjonstilskuddet enn for de andre tilskuddsordningene, skriver Velsand.

– Mens for eksempel ordningen for innovasjonsstøtte eller for lokale lyd- og bildeordninger fordrer stor grad av skjønnsvurderinger når vi tar stilling til søknader, skal produksjonsstøtteordningen i størst mulig grad bygge på objektive kriterier. Ut fra den forskjellen mener vi det er hensiktsmessig å videreføre fagutvalgene for ordningene der det må gjøres skjønnsvurderinger. Men for produksjonstilskuddet er det som sagt ikke skjønnsmessige vurderinger på samme måte. Vi opplever derfor ikke at det i samme grad er behov for et utvalg som en del av saksbehandlingen for denne ordningen, og vi synes ikke det er hensiktsmessig at et fagutvalg skal vurdere om vilkårene i forskriften er oppfylt.

– Ikke heldig for ordningen med spørsmål om habilitet

Flere av medlemmene i utvalget kommer fra mediebransjen, også medier som mottar pressestøtte selv.

– Etter vår vurdering er det heller ikke heldig for ordningen at det stilles spørsmål ved utvalgets habilitet med bakgrunn i at støttemottakere er med der. Dette har også tidligere vært påpekt av aktører i bransjen, skriver Velsand.

– Det er for øvrig offentlighet rundt og etablerte klagemuligheter for alle tilskuddsprosessene Medietilsynet forvalter, så det vil alltid være mulig å etterprøve våre vedtak. Vi understreker at vi selvsagt mener det er viktig å ha en god dialog med bransjen om overordnede problemstillinger som kan berøre forvaltningen av produksjonstilskuddet, men det mener vi kan ivaretas på en annen måte enn gjennom et utvalg som har en rolle i den konkrete saksbehandlingen. Vi har allerede i dag jevnlige kontaktmøter både med bransjeorganisasjonene og bransjeaktørene, og det kan for eksempel være arenaer for slike diskusjoner.

– Vi har hatt dialog med tilskuddsutvalget underveis i arbeidet med våre endringsforslag, og oppfatter ut fra denne diskusjonen at utvalget også ser de poengene vi har vært opptatt av. Fra Medietilsynets side er det viktig å se på hvordan ordningen med å forvalte produksjonstilskuddet kan innrettes til det beste for mediemangfoldet og i tråd med de mediepolitiske målene, og samtidig på en mest mulig effektiv måte. Derfor ønsker vi diskusjonen om hvordan dette best kan løses velkommen, avslutter direktøren.

Powered by Labrador CMS