Bildet er fra en demonstrasjon mot fengslingen av Julian Assange i London i 2022.

DEBATT:

LO-forbundet APF: Sett Julian Assange fri nå!

Arbeiderbevegelsens Presseforbund mener Norge må komme på banen.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) er i likhet med flere presseorganisasjoner i Norge svært bekymret for utviklingen i saken om den australianske varsleren og publisisten Julian Assange. Forbundet krever at den norske regjeringen kommer på banen og at prosessen mot Assange stanses.

Assange har nå sittet i Belmarsh, et britisk høysikkerhetsfengsel, i fem år uten dom. Det er et klart brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som slår fast et absolutt forbud mot enhver form for tortur og umenneskelig behandling. 

Konvensjonen slår også fast at alle borgere har krav på en rettferdig rettsprosess, der behandlingstiden er en vesentlig del av problemstillingen. Julian Assange er i USA er Assange siktet etter spionasjeloven og risikerer en fengselsstraff på 175 år.

Dersom Assange utleveres til USA, kan siktelsen sidestille journalistiske avsløringer med spionasje.

APF frykter en utlevering til USA, og en lang fengselsstraff, kan få alvorlige konsekvenser for pressefriheten i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press.

Bakgrunnen er at dersom Assange utleveres til USA, kan siktelsen sidestille journalistiske avsløringer med spionasje. Det mener APF er problematisk, da handlingene som beskrives i siktelsen i hovedsak er vanlige metoder for journalister, inkludert avsløring av lekket, hemmeligstemplet informasjon. Det vil være første gang amerikanske myndigheter bruker spionlovgivning mot en publisist.

Hvis det britiske rettssystemet bestemmer at han skal sendes ut, kan Assange få saken sin opp i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Regel 39 i EMK kan stoppe utleveringen inntil saken er vurdert.

Det vil samtidig bety at 46 medlemsland, inkludert Norge, da har det kollektive ansvaret for hva som skjer med Assange. Hvis han blir syk eller dør i fangenskap, blir det de europeiske lands ansvar. Den den russiske opposisjonspolitikeren og ytringsfrihetskjemperen Aleksej Navalny døde i fangenskap. Det mener vi bør få statsledere til å våkne!

Tysklands statsminister Olaf Scholz har tatt til orde for at britiske domstoler må beskytte Julian Assange mot utlevering og påfølgende straffeforfølgelse i USA. Foreløpig har den norske regjeringen vært tause i denne saken.

APF oppfordrer derfor utenriksminister Espen Barth Eide til å komme på banen og be Storbritannia og USA om å stanse prosessen, som vi mener er et alvorlig angrep på presse- og ytringsfriheten.

Sett Julian Assange fri nå!

APFs forbundsstyret ved forbundsleder Nina Hanssen 

Powered by Labrador CMS