Julian Assange fotografert i 2014.

Julian Assange

Ny rettsrunde for Assange – norske organisasjoner krever at han løslates

Hvis Julian Assange blir dømt, vil det skape en farlig presedens og utgjøre et alvorlig angrep på ytringsfriheten internasjonalt, skriver Norsk PEN og norske medieorganisasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka venter nok en runde i retten for Julian Assange. Tirsdag og onsdag skal to dommere ta stilling til om britisk høyesterett skal behandle Assanges utleveringsanke. Sier dommerne nei, kan 52-åringen bli utlevert til USA ganske umiddelbart. 

I USA er han siktet for brudd på spionasjeloven og risikerer inntil 175 års fengsel. 

Alvorlige konsekvenser

Rett før helga sendte Norsk PEN, sammen med Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, den norske Unesco-kommisjonen og den norske Helsingforskomité et brev til utenriksminister Barth Eide (Ap) og den britiske og den amerikanske ambassaden i Oslo. 

I brevet ber organisasjonene om at utleveringen stanses og Assange settes fri.

«En utlevering og fengselsstraff kan få svært alvorlige konsekvenser for pressefriheten verden over, i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press», skriver organisasjonene.

De mener videre at saken reiser flere alvorlige prinsipielle og menneskerettslige spørsmål:

«Under Assanges ledelse publiserte WikiLeaks blant annet innhold fra offisielle dokumenter om krigsforbrytelser begått av amerikanske styrker og deres allierte. Dersom Assange utleveres til USA, innebærer siktelsen å sidestille journalistiske avsløringer med spionasje, fordi handlingene som beskrives i siktelsen i hovedsak er former for innhenting av informasjon som er vanlige metoder for journalister.»

Første gang mot publisist

Videre heter det:

«Dette inkluderer avsløring av lekket, hemmeligstemplet informasjon. Det vil være første gang amerikanske myndigheter bruker spionlovgivning mot en publisist. En utlevering og mulig fengselsstraff i USA vil ha en svært nedkjølende effekt på varslere og kilder som avslører eller bidrar til å avsløre krigsforbrytelser og informasjon om statlig maktmisbruk.»

I brevet trekkes det også fram at Assange er australsk statsborger og publiseringen skjedde på internett mens han bodde i Storbritannia.

«Skulle Storbritannia utlevere ham og USA bruke spionlovgivning mot en utenlandsk statsborger som avslører krigsforbrytelser, vil det skape en farlig presedens og utgjøre et alvorlig angrep på ytringsfriheten internasjonalt.»

Det pekes også på at Assange sitter fengslet på femte året uten dom for annet enn brudd på kausjonsbestemmelser.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS