Marit Beate Kasin mener lokalavisene har et spesielt ansvar for å dekke klima- og naturkrisen, for selv om det er globale kriser, utspiller det seg lokalt, mener hun.

Klima-og miljøjournalistikk

– Naturtap skjer i kommunene. Da er lokalavisene den viktigste aktøren som kan formidle det

Marit Beate Kasin har skrevet bok om naturtap. Hun peker på lokalavisens spesielle ansvar for å løfte  tematikken.

Publisert

Etter at «Hytteparadokset», avisa Valdres' aller første gravesatsing, ble en suksess, ønsket journalist Marit Beate Kasin å videreføre prosjektet. 

Hun var sulten på å utvide tematikken og ønsket å se på naturtap i en større sammenheng. Det har resultert i boka «Naturparadokset». 

Et magisk øyeblikk

I tillegg til å jobbe som journalist, er Kasin en av Norges beste hundekjørere. Det er trygt å si at hun er mer ute i naturen enn de fleste andre journalister i Norge. 

En opplevelse fra en tur hun hadde på Hardangervidda for snart fire år siden, var direkte utløsende årsak til bokprosjektet.

– Det var en veldig fin og varm sommerdag. Jeg hadde gått ganske lenge i fjellet og var i fin langturmodus, forteller Kasin til Journalisten. 

Hun fortsetter: 

– Jeg så et par dotter som drev og tumla rundt. Først trodde jeg det var lam for de hadde litt lys farge, men da jeg kom nærmere så jeg det var et kull med åtte-ni fjellrevvalper, jeg tipper de var seks uker gamle. 

Mammareven sto ved inngangen og passet på de små, forteller hun. 

– Jeg har aldri sett fjellrev før. Det øyeblikket var helt magisk. Helt alene på vidda, en sommermorgen. 

Marit Beate Kasin var primus motor for avisa Valdres' graveprosjekt. Her er hun på jobb for å samle inn data til «Hytteparadokset» i 2021.

I Norge er fjellreven sterkt truet, likevel har det omfattende arbeidet med å bevare arten gitt positive resultater. 

– Vi raserer natur, men vi har også potensial til å reparere natur, jeg ble så nysgjerrig på det i kontrast til naturtapet, forteller Kasin. 

– Man blir fort motløs hvis man bare skal skrive om det som går tapt. Det er jo fint å kunne løfte opp det som finnes av muligheter og. 

NRK-samarbeid

I prosjektet «Hytteparadokset» ser Kasin og avisa Valdres på konsekvensene av utbyggingen av store hyttefelt. Det har hun viet hele første kapittel av boka til. 

Hun skriver også om det som skjer i skogen, med snauhogst, kraftproduksjon og vindkraft og da særlig i Finnmark med de store arealkampene der. 

– Også er jeg faktisk innom litt rovdyrproblematikk, eller forvaltning av rovdyr og artsforvaltning generelt, sier hun. 

Det er mange som er opptatt av klima- og miljøtematikken. Kasin nevner Aftenposten-fotograf Stig B. Hansen og utspillet hans om at arter, dyr, natur bør inn i Vær varsom-plakaten, og NRKs kartlegging av alle naturinngrep i Norge de siste fem årene. 

– Vi tok kontakt med NRK og spurte om vi kunne samarbeide, vi spurte om det var mulig å få satellittdata for regionene for å lage saker med lokal vinkling her i Valdres, forteller Kasin. 

Målet med boka «Naturparadokset» har ikke bare vært å peke på alt det negative som skjer i naturen, Kasin ønsker også å fokusere på det positive, håpet

NRK kontaktet også Kasin og avisa Valdres for å høre mer om «Hytteparadokset» da de skulle i gang med serien «Oppsynsmannen», hvor også Kasin har vært med som kilde. 

– Det gir litt ekstra inspirasjon når man kan samarbeide på tvers av lokalaviser og store medier. 

Lokalavisene med spesielt ansvar

Motivasjonen for dette prosjektet, forteller Kasin, er å kunne gi naturen en sterkere stemme. Hun mener lokalavisene har et spesielt ansvar for å dekke klima- og naturkrisen, for selv om det er globale kriser, utspiller det seg lokalt.

– Naturtap skjer i kommunene, og da er lokalavisene den viktigste aktøren som kan formidle det. Mange av kildene jeg har snakket med i forbindelse med boka savner det samme fokuset og klima-og miljøkunnskapen i lokalavisene, sier hun og referer til NRK-prosjektet. 

– Det er også en del fagkilder og forskere som mener det er for lite prioritert stoffsegment, at lokalavisene kan for lite om temaet. Kommunene er landets viktigste arealforvaltere, noe som gjør at lokalavisene har et spesielt ansvar for å løfte denne tematikken. 

Målet med boka har ikke bare vært å peke på alt det negative som skjer i naturen, Kasin ønsker også å fokusere på det positive, håpet. 

– Undertittelen på boka mi heter: «Om naturen vi mister, og hvordan vi kan få den tilbake»

– Det er en håpefull tittel, at vi skal få noe tilbake, men det er fortsatt fullt mulig å bygge ned myr, og torvuttak er lovlig inntil videre, sier hun. 

– Jeg lagde en reportasje om myrrestaurering i Nordre Land og kikka over til hytteområdet Lenningen, bare noen kilometer unna hvor jeg vet at det bygges ned myr for alt det er verdt. 

– Den ene hånda rydder, mens den andre raserer. 

Powered by Labrador CMS