Fotograf Stig B. Hansen mener det er pressens ansvar å også beskytte dyr og natur mot overgrep og forsømmelser, ikke bare mennesker.

Presseetikk

Vil innlemme dyr og natur i Vær varsom-plakaten

– Det er pressens ansvar å beskytte også dyr og natur mot overgrep og forsømmelser, mener Aftenposten-fotograf.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Aftenposten-fotograf Stig B. Hansen har sendt Norsk Presseforbund et forslag til endring i punkt 1.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Han mener det er pressens ansvar å også beskytte dyr og natur mot overgrep og forsømmelser, ikke bare mennesker, og tar nå til orde for å få dyr og natur inn i plakaten.

Hansen foreslår følgende tillegg, i kursiv:

«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker, grupper, dyr og natur mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

En modernisering

Endringen vil være en modernisering av VVP, og vil vise at pressen tar klimakrisen på høyeste alvor, mener Hansen.

– Klimakrisen er antagelig den mest alvorlige krisen jordkloden har stått ovenfor, sier han til Journalisten:

– Pressen bør løfte journalistikken og fokusere flere hakk når det gjelder dette temaet, noe en slik endring vil kunne bidra til. Jeg syns også pressen i for stor grad skiller ut klimajournalistikk som noe eget, akkurat som kultur, sport eller næringsliv. Klimafokuset bør inn i en mye større del av det vi jobber med, ikke bare ses på som en egen sjanger, sier han.

Han presiserer:

– For eksempel innen økonomi og forbrukerstoff bør klima og bærekraft kunne være en mer naturlig og integrert del av den daglige journalistikken.

Hansen er usikker på hvordan endringene blir tatt imot, men han mener det er på høy tid det diskuteres om VVP ivaretar naturens interesser godt nok, og om det er pressens ansvar å beskytte dyr og natur mot overgrep og forsømmelser.

– Jeg tror vi kunne fått nye innfallsvinkler og interessant journalistikk hvis vi også hadde klart å vri perspektivet litt og se at vi har et større ansvar. Jeg tror vi hadde fått muligheter til en mye mer spennende og rikere journalistikk.

Forsømmelser i klimadekningen

Han mener at ved å ta inn at vi har et ansvar overfor natur og dyr, viser vi at vi er moderne.

– Det er å ta opp noe som har blitt en helt avgjørende endring i måten verden er på og måten vi lever på. Når det gjelder klima og miljø har verden endret seg, da bør VVP endres også, sier han.

– Tror du pressen er klare til å diskutere?

– Jeg tror at deler av pressen nå ser hvor viktig det er. Og jeg tror at hvis vi begynner å se på måten vi jobber på, med en litt annen innfallsvinkel enn det vi har gjort, så ser vi også at vi har mye forsømmelser i måten vi dekker klima-og miljøkrisen på.

Usikker på behovet

Generalsekretær i Norsk Presseforbund (NP), Elin Floberghagen, er usikker på om det er et behov for å presisere VVP 1.5. Hun mener dekningen av klimaspørsmålet er en del av samfunnsoppdraget som allerede nevnes i kapittel 1 av plakaten. Den er i dag temauavhengig i sin form.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

– Jeg synes det er bra at folk kommer med denne type forslag på områder de mener er for lite dekket i VVP, men vi er konservative i forhold til revidering av den, sier hun til Journalisten.

Hun legger til:

– Plakaten bør være slitesterk, og det mener jeg den er i dag. Den tar innover seg viktige og nye områder, ny teknologi og nye temaer som er kjempeviktige.

Hvem skal klage?

VVP har direkte påvirkning på vurderingene i Pressens Faglige Utvalg (PFU), og Floberghagen er usikker på hvordan en presisering av VVP 1.5 kan løses i praksis.

– Vi har vært veldig opptatt av at klageretten er knyttet til enkeltpersoner som er omtalt eller direkte berørt. Det er også vesentlig i denne settingen. Men hvem skal klage?

– Det Hansen skriver, som jeg langt på vei er enig i, er jo at klimaspørsmålet bør i større grad gå inn i flere stoffområder, ikke bare som et eget fagområde. Det er det jeg synes er prisverdig her. Det er knyttet til behovet for god journalistikk på et usedvanlig viktig felt.

Hun synes innspillet til Hansen er godt, og selv om hun i utgangspunktet er skeptisk til om det skal inn i VVP, ønsker hun diskusjonen velkommen.

Det er nå opp til styret i presseforbundet å vurdere om punktet skal revurderes.

– En diskusjon om hvordan pressen gjør samfunnsoppdraget sitt ved hvordan man behandler klimaspørsmålet er jo kjempeviktig. Virkelig, kjør diskusjon rundt det. Men hvis du spør meg konkret om vi er klare til å ta dette inn i VVP, så er vi ikke det per nå, avslutter Floberghagen.

Powered by Labrador CMS