Lederen av redaksjonsklubben i DN, Anita Hoemsnes, bekrefter at hennes medlemmer er bekymret og skeptiske til å beholde så mange lederstillinger etter den pågående nedbemanningen av redaksjonen. Foto: Bjørn Åge Mossin

Bekymret for at DN får for mange sjefer

Langt færre til å skrive, fotografere og redigere, like mange til å lede. Nå krever redaksjonsklubben en god forklaring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag ble de ansatte i Dagens Næringsliv (DN) orientert om at ledelsen og de tillitsvalgte om kort tid starter drøftingene om ny organisering av redaksjonen, som følge av nedbemanningen som ble gjennomført tidligere i sommer. “Nye DN” vil ifølge utkastet til nytt organisasjonskart ha 93 journaliststillinger, som er rundt 20 færre enn tidligere. Antall redaktører, redaksjonssjefer, reportasjeledere og vaktsjefer reduseres imidlertid kun fra 29 til 28.

– Vi venter på et nytt forslag til organisasjonskart før drøftingene med klubben starter i midten av september, sier Anita Hoemsnes, leder av redaksjonsklubben i DN.

Sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve slår overfor Journalisten fast at DN ikke skal ha flere ledere enn det er behov for.

Se Journalistens dekning av DN her

Topptungt

Før sommerferien presenterte ledelsen et utkast til ny organisering av redaksjonen. Nå er ferien over og både ledere og ansatte er på plass igjen. Redaksjonsklubben venter på et nytt og oppdatert forslag til organisering av de ulike avdelingene i redaksjonen, sier Hoemsnes til Journalisten.

Se oversikt lenger nede i artikkelen over redaksjonelle medarbeidere som har sluttet i DN i år.

Det foreløpige forslaget til nytt organisasjonskart ble kjent gjennom Journalisten i juni, i forkant av den frivillige sluttpakkerunden der ledelsen oppnådde måltallet på 15 færre redaksjonelt ansatte.

Les mer om dette her: Slik blir nye Dagens Næringsliv

Utkastet viser at bare et fåtall lederstillinger er berørt av nedbemanningen. Modellen innebærer forslag om å legge ned Livsstils-avdelingen og fordele ressursene på andre grupper på huset. De foreslåtte rokkeringene medfører at det totalt blir kun én mellomlederstilling mindre. Dette kuttet skal etter planen tas i den nye finans-, næringsliv og nyhetsavdelingen.

Ansatte bekymret

Det ligger inne 28 mellomledere, mot 29 tidligere. Antall journaliststillinger, inkludert kommentatorer, er redusert fra 112,5 til 93,5. Det gir et forholdstall på 3,3 journalister per leder, mot 3,9 tidligere.

Langt de fleste av de som forlater DN i år er skrivende journalister. Når man regner inn ulike typer fravær - som ferie, avspasering eller sykdom - kan det til tider bli ganske få medarbeidere å holde styr på for mellomlederne i de 12 planlagte avdelingene og gruppene i DN-redaksjonen. 

Journalisten kjenner til at det internt i DN-redaksjonen er stor bekymring over at avisa tappes for reporterressurser, samtidig som det ligger an til at man beholder antallet mellomledere under Djuve. Spørsmålet tillitsvalgte og ansatte stiller seg er om dette er en god ressursutnyttelse for DN, når nedbemanningen nå tvinger fram en effektivisering av den redaksjonelle virksomheten. Målet er nemlig å holde både nyhetstrykket og kvaliteten oppe med færre skrivende journalister, fotografer og redigerere.

Kilder Journalisten har snakket med forteller at dette temaet er det heteste internt i DN-organisasjonen for tiden. Kildene ønsker ikke å stå fram på dette stadiet av prosessen, men bekrefter at problemstillingen har vært en gjenganger på klubbmøtene og ved samtaler medarbeidere imellom i korridorene, ved kaffebordet og i kantinen.

Klar til kamp

Klubbleder Hoemsnes sier til Journalisten at det er forståelig at ledelsen har trengt noe tid på å utrede omstillingstiltakene, for å finne fram til de beste løsningene i en situasjon med 20-25 færre journalister.

– Det kreves store ressurser for å beholde kvaliteten på papirutgaven, som fortsatt bidrar med over halvparten av DNs inntekter. Samtidig skal vi begynne å jobbe med en digital first-tankegang, noe som også er krevende.

Hoemsnes sier følgende om forholdet mellom antall skrivende journalister, ledere og mellomledere:

– Vi ser fram til at ledelsen kommer med god argumentasjon for de lederstillingene man vil beholde. Hvorfor er de viktige for produksjonsflyten vår? Det kan jo henge sammen med turnus og helgefri. Men de må argumentere godt for seg når det gjelder den nye organiseringen.

Tøffere prioriteringer

1. juli uttalte Djuve til Journalisten i juni at det er hans ambisjon - også med færre mennesker ansatt - at DN fortsatt skal være den ledende redaksjonen i Norge innen kritisk, undersøkende journalistikk om næringsliv og samfunnsliv.

– Vi blir nødt til å prioritere hardere i tiden som kommer for å være best på de store sakene med interessant, viktig og dagsordensettende journalistikk. Vi kommer til å gjøre endringer i organisasjonen, blant annet med færre og til dels større avdelinger. Innføringen av nytt produksjonssystem mot slutten av året vil medføre at vi får en mer effektiv produksjon, sa Djuve før sommerferien.

Ledelsen jobber fortsatt med den nye organiseringen, sier DN-sjefen til Journalisten.

– Den skal drøftes med klubben i nær framtid. Jeg kan ikke gi detaljer om ny organisering  før vi har gjennomført drøftelsene og deretter besluttet ny organisasjon. Jeg er kjent med at klubben er opptatt av antall ledere. Det blir naturligvis et tema i drøftelsene. DN skal ikke ha flere ledere enn vi trenger.

Mange ut døra

Bare to sjefer/mellomledere har sluttet, av de rundt 25 redaksjonelt ansatte som allerede har forlatt DN-redaksjonen i år eller som er på vei ut døra med sluttpakker:

• Shippingjournalist Bjørn Segrov, journalist Lars Henrik Bjørgum i samfunnsredaksjonen, journalist Knut Selsjord i Etterbørs-redaksjonen og veteranen på DNs Stavanger-kontor, journalist Asgaut Næss har alle gått av med pensjon i år.

• En rekke DN-journalister sluttet i løpet av våren uten å bli erstattet, blant dem Reidar Mide Solberg, Emma ClareAnne Gunn Halvorsen og Espen Tjersland. I sommer ble det kjent at Mads Kvernen Kleppe slutter som journalist i DNs Livsstil-redaksjon for å begynne i ny jobb i Økokrim.

I tillegg ble det i juni inngått sluttavtaler med disse:

​• Journalist i samfunnsavdelingen Anne Kari Haug
• Vaktsjef Sissel Bjaanæs
• Bokanmelder Susanne Hedemann Hiorth
• Deskjournalist Cecilie Heltberg
• Journalist Mina Ghabel Lunde
• Deskjournalist Tone Lindesteg
• AD i D2 Ingerid Silsand
• Finansjounalist Bernt Gran
• Laara Estelle Matsen i D2s fotoavdeling
• Fotograf i Magasinet Luca Kleve Ruud
• Grafiker Janne Eriksen Ungersnæss
• Deskjournalist Birgitte Dørum
• Journalist i samfunnsavdelingen Anne Lindeberg
• Reportasjeleder på foto Inger Eva Berg
• Etterbørs-journalist Karl-R. Strømmen, som er tidligere leder av finansredaksjonen

Les også: Kvinnene rømmer DN

Powered by Labrador CMS