Jurist Vibeke Lærum er ny leder for styret i Journalisten
Advokat i Norsk Journalistlag Vibeke Lærum har bistått NJ Frilans i forhandlingene med VG.

Frilanskontrakter

NJ-advokat: – VGs håndtering er egnet til å skape frykt

NJ Frilans mener VG har utsatt fotofrilanserne for «splitt og hersk»-taktikk. VG avviser dette.

Publisert Sist oppdatert

For litt over ett år siden lanserte EU-kommisjonen nye retningslinjer om kollektive forhandlinger. 

Like etter gikk Konkurransetilsynet her hjemme ut med nyheten om at selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan samarbeide om å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår med sine oppdragsgivere uten at det regnes som kartellvirksomhet, det vil si uten å bryte konkurranseloven. 

Det innebærer at konkurranseloven ikke lenger er til hinder for at Norsk Journalistlag (NJ) kan forhandle honorarer, arbeidsforhold og betingelser kollektivt på vegne av sine frilansmedlemmer. 

Utfordrende forhandlinger

Det siste året har NJ og NJ Frilans jobbet med de kollektive forhandlingene blant annet ved å arrangere møter med frilansere tilknyttet de største mediehusene. Målet har vært å samle dem til en felles front mot oppdragsgivere som VG, Klassekampen og Dagens Næringsliv. 

Nå viser det seg at forhandlingene mellom VG og fotofrilanserne til VG har bydd på utfordringer. 

Bakgrunnen er at VG tidligere i høst ønsket å få alle fotofrilanserne tilknyttet avisa over på tilkallingskontrakter. Dette er kontrakter der VG ringer opp den enkelte når avisen har behov for ekstrahjelp, men som hverken gir sikkerhet for arbeidsmengde eller inntekt.

Ifølge NJ har så VG trukket tilbake kontraktstilbud til enkelte frilansere etter at disse ga beskjed om at de ville konferere med NJ Frilans før de signerte ny kontrakt.

VG mener derimot at det ikke er riktig at de har trukket tilbake tilbud om kontrakter. 

  • Se det fulle svaret fra organisasjonsdirektør i VG, Andreas Arnseth, nederst i saken. 

Splitt og hersk

«Det er ikke til å stikke under stol at dette er utfordrende forhandlinger. VG gjør sitt til for å splitte og herske. Så langt har de ikke lykkes i dette, fordi fotografene har stått sammen. Nå i skrivende stund opplever vi nye forsøk på å splitte frilanserne», skriver NJ Frilans i sin årsberetning som ble lagt fram under årsmøtet i høst. 

Jurist Vibeke Lærum er ny leder for styret i Journalisten
– VGs håndtering er egnet til å skape frykt og oppleves som et forsøk på å undergrave NJ Frilans' rett til å forhandle kollektivt, sier NJ-advokat Vibeke Lærum.

Advokat i Norsk Journalistlag, Vibeke Lærum, har bistått NJ Frilans i denne saken. 

Hun forteller at bakgrunnen for formuleringen i årsberetningen er at VG trakk tilbake kontraktstilbud til enkelte frilansere etter at disse ga beskjed om at de ville konferere med NJ Frilans før de signerte ny kontrakt.

Hun forteller videre at alle som fikk kontraktstilbudet ga samme tilbakemelding, men VG svarte med å trekke tilbake tilbudet kun for enkelte. 

– VGs håndtering er egnet til å skape frykt og oppleves som et forsøk på å undergrave NJ Frilans' rett til å forhandle kollektivt.

Lærum presiserer at bruk av frilansere og midlertidig ansatte på tilkalling gjelder hele bransjen og ikke bare VG.

– Når VG er den aktøren NJ Frilans har hatt mest dialog med det siste halve året, skyldes det at VG gikk bort fra oppdragskontrakter og over til å tilby kontrakter som tilkallingshjelp.

  • Har du tips eller opplysninger om denne tematikken? Kontakt oss gjerne på epost: marte@journalisten.no eller mobil/Signal: 481 56 314.

Svekker lønnsnivået

Lærum mener det er viktig å huske på at hvis frilansere blir underbetalt, bidrar det til å svekke lønnsnivået til fast ansatte journalister i bransjen. Samtidig vil frilansere som har for lav inntekt over tid, ikke ha mulighet til å sette av penger til pensjon.

– På sikt vil vi derfor få en stor gruppe uten pensjonsrettigheter, som kan ende som sosialhjelpsmottakere. Dette er også bakgrunnen for EU-kommisjonens uttalelser om at denne gruppen skal ha rett til kollektive forhandlinger, forteller hun. 

Selv om VG ifølge NJ har trukket tilbake tilbud om kontrakt til enkelte NJ-medlemmer, opplever Lærum at fagforeningen har en god dialog med HR-ledelsen i VG. 

NJs fokus i dialogen, forteller Lærum, har vært å sikre medlemmene trygghet for arbeid og inntekt, men samtidig gi bedriften mulighet for fleksibilitet. 

– Dette handler om det rettslige grunnlaget for bruk av midlertidige ansettelser, hvor NJs syn er at VG muligens tøyer strikken. 

Hun fortsetter: 

– Lovens utgangspunkt er faste ansettelser og det er mange midlertidige som burde hatt fast ansettelse. Jeg vil understreke at dette ikke bare gjelder VG, men hele mediebransjen.

Står samlet

«Det er likevel de siste måneders jobbing for fotofrilanserne i VG som har gjort størst inntrykk på meg. Ikke det at vi nå er i forhandlinger i VG på vegne av dem, men det at de så unisont sier at de står sammen og ikke lar seg lure av løfter om økt lønn, bare du undertegner», skriver leder i NJ Frilans, Audun Hasvik, innledningen av NJ Frilans' årsrapport. 

Han forteller til Journalisten at «splitt-og hersk»-taktikken, der oppdragsgiver setter frilanserne opp mot hverandre, er et problem de ser overalt i mediebransjen

– Selv om jeg ikke er overrasket over taktikken, synes jeg «splitt og hersk» ikke hører hjemme i arbeidslivet. Metoden fungerer imidlertid dårlig når folk står samlet. 

Han forteller at NJ og NJ Frilans ikke er fornøyde med kontrakten som nå er tilbudt VGs fotofrilansere, som de mener strider mot arbeidsmiljøloven. 

Audun Hasvik, leder i NJ Frilans.
Audun Hasvik, leder i NJ Frilans.

– Vi fortsetter forhandlingene med VG om endringer i kontrakten. Vi ønsker en avtale som er mer forutsigbar både når det gjelder vilkår og arbeidstid, samtidig vil VG ha fleksibilitet, så da må vi komme fram til en ordning der de også er komfortable, forteller han. 

Han legger til: 

– Fram til den foreligger er vi blitt enige om at kontrakten som ligger på bordet skal gjelde ut året. Det som er forskjellen nå er det ikke en avtale mellom VG og den enkelte frilanser, men en avtale mellom VG og NJ Frilans.

I henhold til lov og tariffavtale

 Organisasjonsdirektør i VG, Andreas Arnseth, er forelagt kritikken og svarer følgende på vegne av mediehuset: 

– Vi har i år, som tidligere, fotojournalister som er tilknyttet oss enten gjennom oppdragsforhold som frilansere eller gjennom arbeidsavtaler som tilkallingsvikar, skriver han i en epost til Journalisten.

– Stemmer det at enkelte fotofrilansere har fått kontraktstilbud trukket tilbake etter at de ønsket å konferere med NJ Frilans om innholdet i kontraktene? 

– Det er ikke riktig at vi har trukket tilbake tilbud om kontrakter. 

Arnseth viser til at behovet for å benytte fotofrilansere eller fotografer på tilkallingskontrakter vil variere gjennom året og er basert på hva slags vikarbehov de har, blant annet som følge av permisjoner, sykefravær og annet fravær hos VGs fast ansatte.

– VG bruker arbeidsavtaler for tilkallingsvikarer som er utarbeidet av våre arbeidsrettsjurister, for å sikre at de er i henhold til lov og tariffavtale. 

Andreas Arnseth, organisasjonsdirektør VG, mars23
Andreas Arnseth, organisasjonsdirektør i VG.

Arnseth fortsetter:

– Vi opplever at vi har hatt god og konstruktiv dialog med NJ Frilans om VGs bruk av fotofrilansere og at vi har vært enige om veien videre. Vi er derfor overrasket over ordbruken fra advokaten til NJ Frilans og kjenner oss ikke igjen i denne, skriver Arneseth og legger til:

– Vi inviterer gjerne NJ til en videre dialog med oss, men synes det er unaturlig å ta denne gjennom Journalisten. 

– Har dere forsøkt å undergrave NJ Frilans rett til å forhandle kollektivt? 

– Vi anerkjenner selvsagt NJ Frilans sin rett til å forhandle kollektivt på frilansernes vegne. Når det gjelder VGs tilkallingsvikarer, så vil redaksjonsklubben i VG være en naturlig part å ha dialog med.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag. Vibeke Lærum er styreleder i Journalisten.

Powered by Labrador CMS