NJ-advokat Ina lindahl Nyrud mener skatt for teknogigantene er et stort tema som er for lite debattert.
NJ-advokat Ina lindahl Nyrud mener skatt for teknogigantene er et stort tema som er for lite debattert.

NJ etterlyser debatt om «big tech»-skatt

– Trist at høringen er sendt ut nesten uten offentlig debatt, sier NJ-advokat. 

Publisert

Mediebransjen har lenge påpekt tek-gigantenes innflytelse på medienes inntektsstrømmer.

Skattepolitikk er blant virkemidlene deler av bransjen har etterlyst, for å møte utfordringer knyttet til konkurransen mellom redaktørstyrte medier og de globale teknologiselskapene.

– Trist

Like før sommeren sendte regjeringen et forslag om innføring av global minimumsbeskatning på 15 prosent for flernasjonale selskaper ut på høring. Målet er, ifølge Finansdepartementet, å beskytte mot overskuddsflytting, og å motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.

Norsk Journalistlag (NJ) er imidlertid ikke fornøyde med forslaget. I en høringsuttalelse skriver NJ at satsen på 15 prosent er lav, og på nivå med flere skatteparadiser. De etterlyser debatt om høyere satser.

– Beskatning har vært etterspurt fra bransjen og fra Ytringsfrihetskommisjonen i flere år. Da er det trist at høringen er sendt ut nesten uten offentlig debatt, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud til Journalisten.

Ber om høyere sats

Store multinasjonale selskaper benytter seg også av ulike skatteregler i forskjellige land til å unngå beskatning, og regjeringens forslag kommer som følge av et internasjonalt samarbeid for å møte utfordringer i den digitale økonomien. 

Selv om NJ mener en global minimumsbeskatning er bra, er det likevel rom for høyere satser nasjonalt, ifølge Lindahl Nyrud

– Satsen burde ha vært høyere, og dette er et stort tema som er for lite debattert, avslutter hun.

I NJs høringsuttalelse heter det at minstesatsen burde økes til 25 prosent. De ønsker også å senke terskelen på 750 millioner i samlet årlig inntekt.

Til opplysning: Journalist er eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS