Homofili:

Hva var egentlig spørsmålet om homofilt samliv?

Kommentar: NRK og humanetikerne tolker lavt personlig engasjement som manglende aksept.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Halve Norge: Lik rett til kjærlighet er ikke er viktig

meldte NRK på fredag, med utgangspunkt i en undersøkelse utført av YouGov for Human-Etisk Forbund.

“Kun halvparten av nordmenn synes det er viktig at man skal få leve som åpent homofil.

Human Etisk-Forbunds undersøkelse tyder på at aksepten [for homofile] ikke har endret seg like mye som mange kanskje tror.

Tusen personer fra hele landet deltok i undersøkelsen. Halvparten var kvinner og halvparten menn.

Deltakerne ble blant annet spurt hvor viktig det var for dem at mennesker får leve åpent med en av samme kjønn. Kun halvparten svarte at dette var viktig.

Resten svarte at dette var svært eller ganske lite viktig og verken viktig eller uviktig. Fem prosent ikke tok stilling til spørsmålet.”

Av HEFs egen nyhetsartikkel om undersøkelsen fremgår det imidlertid at det eksakte spørsmålet folk ble stilt var (min uth.):

“Hvor viktig er det for deg personlig at mennesker får leve åpent med en av samme kjønn?”

Slik spørsmålet er formulert, ber man tilsynelatende ikke om at spørsmålet skal vurderes ut fra et generelt, allmenngyldig moralperspektiv, men kun ut fra den personlige betydningen dette har for hver enkelt respondent.

Kommentaren er først publisert på Doremus blogg Langust og korsnebb

Det er selvfølgelig ikke alle deltagere i en slik undersøkelse som fin-analyserer spørsmålet, og det er helt sikkert en del respondenter som oppfattet spørsmålet som ensbetydende med «Hvor viktig er det at….» og svarte deretter.

Men det er også helt naturlig å anta at når du blir forelagt et spørsmål som er formulert på denne måten, så er det nettopp fordi spørsmålsstillerne ikke er ute etter folks generelle oppfatning om et moralsk spørsmål. men istedet ønsker å undersøke hvilken direkte betydning spørsmålet har for folks daglige liv.

Dette siste er tross alt også et relevant og naturlig spørsmål å ønske å samle inn data på – og det eneste andre spørsmålet fra undersøkelsen som HEF gjengir, handler helt spesifikt og eksplisitt om folks personlige reaksjon dersom de hadde et homofilt barn.

Og ut fra denne tolkningen er det helt naturlig å svare «lite viktig» utelukkende fordi det ikke har noen direkte innvirkning på ditt liv eller livet til din nærmeste slekt og venner – også for folk som har et klart prinsipielt standpunkt om at homofile bør kunne leve sammen åpent.

Så vil kanskje flertallet tolke spørsmålet mindre snevert enn dette, og anse at også et sterkt engasjement for at homofile bør kunne leve åpent vil kvalifisere til å svare «ganske viktig / svært viktig«, selv om det ikke påvirker ditt daglige liv direkte. Men selv med denne tolkningen vil man utelate folk som mener at homofile bør kunne leve åpent, uten at dette er en sak de aktivt engasjerer seg i personlig.

I den forbindelse er det verdt å nevne at selv om det var «bare» 53% som svarte «ganske viktig» eller «svært viktig» på spørsmålet, så var det ytterligere 26% som valgte «verken eller«-alternativet midt på skalaen. Og slik som spørsmål og svaralternativer er formulert, så spør man bare om hvor viktig dette er (fra «svært lite viktig» til «svært viktig«) – det er ingen mulighet for å svare at man er mot dette.

Gitt at dette altså ikke er et for/mot spørsmål, men kun rangerer graden av viktighet på en skala fra 1 til 5, så er det helt naturlig å velge midt-på-treet-svaret som et uttrykk for at man syns dette er ‘passe viktig’ – man støtter at det bør skje, men det er ikke blant de sakene der man har et veldig aktivt personlig engasjement.

Det er heller ikke usannsynlig at en del respondenter avga svar midt på treet fordi de anser at dette allerede er uproblematisk i dagens norske samfunn – man har ikke nødvendigvis et like påtagelig engasjement for rettigheter som anses som selvfølgelige og banale i dagens samfunn.

Så kan HEF og andre selvsagt være skuffet (med denne siste tolkningen av spørsmålet) over at det ikke er mer bevissthet omkring behovet for fortsatt arbeid i denne saken, eller et mer brennende engasjement blant befolkningen. Men dette er noe helt, helt annet enn en manglende «aksept» av homofile, slik NRK påstår at undersøkelsen viser. 

Det går utmerket godt an å å være fullstendig aksepterende og tolerant over homofile selv om man ikke fremviser et sterkt personlig engasjement for å kjempe for deres rettigheter (eller, som tidligere nevnt, at respondentene faktisk har et slikt rent solidarisk engasjement, men likevel svarer «lite viktig» ettersom det ikke påvirker deres personlige liv).

Hvis HEFs formål med undersøkelsen bare var å undersøke «nordmenns holdninger» til homofili og homofile i samfunnet, så er det underlig at de ikke bare stilte et mer direkte spørsmål om folk var for eller mot at homofile får leve åpent. Og hvis det var med hensikt at de rettet inn spørsmålet spesifikt mot den personlige betydningen av dette spørsmålet for hver enkelt, så bør man ikke bruke resultatene til å synse om folks generelle «aksept for homofile», når dette er et separat og distinkt spørsmål.

Takk til Jarl-Håkon Olsen (@JarleniNord) for tips.

 
Powered by Labrador CMS