Advokat Jon Wessel-Aas representerer produksjonsselskapet Indie Film i ankesaken i Høyesterett.
Advokat Jon Wessel-Aas representerer produksjonsselskapet Indie Film i ankesaken i Høyesterett.

Indie Film:

Partene i «Direktøren»-saken møttes i Høyesterett

Etter søknad fra produksjonsselskapet har retten gitt tillatelse til film- og lydopptak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalisten var til stede da Høyesterett startet behandlingen av anken til produksjonsselskapet Indie Film tirsdag 20. september.

Anken ble sendt etter at lagmannsretten avslo at produksjonen kunne bruke et lydopptak i dokumentarserien «Direktøren». Serien diskuterer rettssikkerheten i Norge gjennom historien om direktøren Øystein Flenning, som i 2014 ble knivstukket åtte ganger av en amerikansk mann.

Amerikaneren ble siktet for drapsforsøk, men saken ble senere henlagt grunnet nødverge. Saken tok en helomvending, og direktøren ble dømt for å ha vært voldelig mot amerikanerens kjæreste.

Normalt behandles denne typen anke skriftlig av Høyesteretts ankeutvalg, men i dag behandles saken muntlig av Høyesterett i avdeling med fem dommere.
Normalt behandles denne typen anke skriftlig av Høyesteretts ankeutvalg, men i dag behandles saken muntlig av Høyesterett i avdeling med fem dommere.

Lydopptaket Høyesterett skal ta stilling til, er fra straffesaken mot Flenning i lagmannsretten i 2016. De delene av lydopptaket som Indie Film ønsket å bruke i dokumentarserien gjelder Flennings forklaring og forsvarerens prosedyre.

Indie Film representeres av advokat Jon Wessel-Aas, med partshjelp fra Norsk Redaktørforening (NR) ved advokat Halvor Manshaus.

Staten representeres av Regjeringsadvokaten ved Lisa-Mari Moen Jünge.

Partene gjør seg klare til forhandlingsstart i Høyesterett. Advokat Jon Christian Elden (midten) er også til stede for å ivareta domfeltes, altså Øystein Flennings, interesser i saken.
Partene gjør seg klare til forhandlingsstart i Høyesterett. Advokat Jon Christian Elden (midten) er også til stede for å ivareta domfeltes, altså Øystein Flennings, interesser i saken.

I lagmannsretten pekte staten blant annet på at lydopptaket ble tatt av en tilskuer i skjul – uten samtykke fra retten. Domstolloven paragraf 131a forbyr all fotografering og filming i straffesaker uten samtykke fra retten. Det samme gjelder lydopptak dersom hensikten er publisering.

Private lydopptak, for eksempel som støtte for egne notater, omfattes ikke direkte av forbudet.

Lagmannsretten la i sin vurdering vekt på at Flenning kom med så kraftige beskyldninger mot de fornærmede i sin forklaring, at hensynet til dem og deres personvern veier tyngst.

Etter søknad fra Indie Film har Høyesterett gitt tillatelse til film- og lydopptak under ankeforhandlingen. Indie Film filmer hele forhandlingen til egen bruk.
Etter søknad fra Indie Film har Høyesterett gitt tillatelse til film- og lydopptak under ankeforhandlingen. Indie Film filmer hele forhandlingen til egen bruk.

Indie Film mener på den andre siden at retten strekker reglene lenger enn de går, ved å motsette seg offentliggjøring av et opptak som allerede finnes. Både forsvareren og Flenning har gitt samtykke til publisering.

Dokumentarserien har allerede hatt premiere på TV 2, og produksjonsselskapet endte med å erstatte de originale opptakene med skuespillerstemmer. Fordi straffesaken mot Flenning gikk for åpen rett, har Indie Film nemlig lov til å gjengi ordrett hva både tiltalte og andre forklarte.

Advokat Jon Wessel-Aas mener staten strekker reglene lenger enn de går ved å motsette seg publisering av lydopptaket.
Advokat Jon Wessel-Aas mener staten strekker reglene lenger enn de går ved å motsette seg publisering av lydopptaket.

Wessel-Aas representerte Indie Film også i lagmannsretten, og det er han som har formulert anken til Høyesterett. Der skriver han blant annet:

«Lagmannsretten synes å ha lagt til grunn at en offentliggjøring av opptak av domfeltes forklaring vil gi et skjevt bilde av faktum, idet lagmannsretten i sin beslutning gjenga aktors anførsel om at dokumentaren vil fremstå som et rent partsinnlegg. Det er videre lagt vekt på at det ikke lar seg gjøre å innhente samtykke fra fornærmede eller fornærmedes ektemann.»

Powered by Labrador CMS