NAV i strupen på NRK

Har levert omfattende klage til PFU på mange faktafeil.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er Brennpunktprogrammet «NAV: Diagnose mens du venter» som har fått etaten til å levere inn en tjue sider lang PFU-klage hvor de går detaljert til verks.

Programmet handlet om NAVs bruk av leger i sin saksbehandling. NRK ønsket å finne ut av hva slags oversikt NAV har over leger de leier inn. Først fikk NRK en liste med 543 navn, men her manglet det navn på to leger som hadde utløst undersøkelsen. Da fikk NRK beskjed om at disse legene hadde ikke levert inn elektroniske fakturaer, og derfor ikke sto på listen.

Etter en stund med ballkasting for å få innsyn i disse listene, viser det seg ifølge NRKs klagetilsvar at NAV ikke har oversikt over hvor mye legene som ikke leverer elektroniske fakturaer tjener.

Tema i dokumentaren ble også gjengitt i NRKs nyhetsutbud, og det er derfor egentlig  fire klager i én siden NAV også klager på NRK Dagsnytt, Dagsrevyen og NRK.nos nyhetssaker basert på dokumentarprogrammet.

Brennpunkt

NAV skriver i sin klage at de opplever programmet er «massivt og ensidig angrep på NAV, som ble forsterket av andre NRK-redaksjoners oppfølging og gjentakelser av Brennpunkts påstander og beskyldninger.

– Det er liten tvil om hvordan NRK Brennpunkts ”Diagnose mens du venter” tirsdag 4. oktober 2011, ble oppfattet: At brukere ikke får de ytelser de har krav på av NAV. At NAV ikke har oversikt over legene de bruker. At legene er i ”lomma” på NAV, og at de avgjør saker på områder hvor de ikke har relevant kompetanse. Programmet var et massivt og ensidig angrep på NAV, som ble forsterket av andre NRK-redaksjoners oppfølging og gjentakelser av Brennpunkts påstander og beskyldninger, heter det i klagen.

Denne tolkningen er NRK ikke enig i. De mener at programmet var både nøkternt og saklig, og at NAV fikk god anledning til å imøtegå sterke beskyldninger.

Mot Brennpunkt klager NAV på i alt åttepåstander i reportasjen etaten hevder bygger på faktafeil, og dermed representerer brudd på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten

Avviser faktafeil

NRK tilbakeviser alle av NAVs påstander om faktafeil. Kringkastingen skriver i tilsvaret gjennom programdirektør Per Arne Kalbakk at NRK har gjort sitt ytterste for å kontrollere at opplysningene som ble gitt var korrekte.

– Vi vil i den forbindelse legge vekt på at representanter for NAV fikk se dokumentaren to ganger før sending, for å komme med innspill. Vi var i dialog om flere av innspillene og gjorde enkelte endringer. Vi kan ikke se at NAV har fremlagt noen informasjon som rokker ved korrektheten av de fakta som fremkommer i programmet.

Videre viser NAV til fire punkter av samtidig imøtegåelse og brudd på punkt 4.14. Usaklig innhold og presentasjon har NAV også funnet fire brudd på punkt 4.1.

Ikke plass til alle detaljer

Til slutt viser NAV til fire punkter hvor dokumentarprogrammet har utelatt sentral faktainformasjon. Klagen mot Brennpunkt er den mest omfattende delen og utgjør tre fjerdedeler av den 20 sider lange klagen

– NAV setter opp en lang liste med punkter som etaten hevder at de ikke har fått anledning til å svare på. Vi bestrider dette, skrives det i tilsvaret. Det vises igjen til at programmet ble vist for NAVs representanter.

NRK skriver videre at deres erfaringer tilsier at de som utsettes for kritikk opplever ofte at informasjon blir utelatt. Dette er journalistikkens natur, mener NRK i tilsvaret.

– Det er ikke mulig til enhver tid å få plass til alle detaljer.

Flere sendinger

Mot NRK Dagsnytt er det kildevalg, mangel på saklighet og retten til samtidig imøtegåelse NAV klager på. Etaten har tatt for seg fire nyhetssendinger fra klokken 05.30 til 23 på kvelden den 5. oktober.

Klagen viser hvordan nyheten utvikler seg gjennom en lang dag, og etaten påtaler gjentatte ganger manglende mulighet til samtidig imøtegåelse.

Blant annet klager NAV på at de ikke fikk imøtegå betraktninger rundt legeordningen i sendingen klokken 06.30 den 4. oktober, men NRK svarer med at denne saken er en versjon av saken som ble sendt en time tidligere. Og at NAVs uttalelse ble referert av programleder.

Politisert

Også Dagsrevyen 21 lagde en reportasje basert på Brennpunkt-dokumentaren. Her reagerer NAV på at det er arbeidsminister Hanne Bjurstrøm som imøtegår beskyldningene, og ikke NAV som ble utsatt for det de mener er feilaktige påstander. NAV reagerer også på at reporteren konstaterer at ingen av legene som har uttalt seg i saker NAV har engasjert dem i, har riktig kompetanse:

– Samtlige av disse uttalelsene er feilaktige og usaklige, og måten de er brukt på rammes av VVP 4.1 om usaklig presentasjon. Redaksjonens bruk av dem strider også mot VVP 3.2 om kildekritikk og faktakontroll.

NRK på sin side mener innslaget, som gikk dagen etter Brennpunkts sending, var da politisert og at det derfor også var naturlig at Bjurstrøm var den som ble intervjuet.

På nett

På NRK.no publiserte man artikkelen «Gynekolog undersøker lungepasient for NAV». Denne har etaten klaget inn sammen med overlege Ingar Vold. Sakken er senere redigert og har skiftet tittel.

I artikkelen fremgår det ifølge klagen at Vold skal ha undersøkt lungesyke Roald Busch, selv om doktoren er spesialisert på gynekologi. NAV mener Vold i denne saken burde fått svare på tiltalen NRK reiser mot ham.

I en annen artikkel publisert fire dager senere fremstår det som om NAV har mistet sakspapirene til pasient Pål Løken fire ganger. Denne påstanden fikk NAV en time til å sjekke.

– På grunn av høstferien klarte vi ikke å komme til bunns i saken. Vi ba NRK om å vente med å publisere saken til mandag, men det ville ikke NRK. Vi kan ikke se at saken hadde så stor nyhetsinteresse at NRK.no ikke kunne vente til over helgen slik at vi fikk sjekket den skikkelig før vi kom med vår imøtegåelse. Vi mener vi ikke fikk rimelig tid til reell samtidig imøtegåelse, skriver NAV i klagen.

Sa det selv

NRK forklarer at det det var Løkens advokat Gro Sandvold som hadde fått beskjed fra en saksbehandler om at de ikke kunne finne papirene, etter å ha lett etter disse i en lang tid. NAV fikk ifølge tilsvaret to timer på å kommentere påstandene.

I stedet for å bli gjengitt med ingen kommentar, formulerte NAV at de ville rydde opp, noe de ikke opplever som en fullgod imøtegåelse.

Ifølge klagen hadde ikke NAV mistet sakspapirene, noe NRK ble gjort oppmerksom på. Artikkelen ligger fortsatt ute på NRK Brennpunkts nettsider, sist oppdatert publiseringsdag 7. oktober.

NRK skriver i sitt tilsvar at journalistikken de har gjort på NAV faktisk har fått følger.

NAV har som resultat av vårt arbeid sagt at de skal slutte å bruke en del leger i den utstrekning de til nå har gjort. De varsler også en omlegging av legeordningen.

 

 

Powered by Labrador CMS