Møte i Pressens faglige utvalg (PFU), med leder Alf Bjarne Johansen i midten. Foto: Kristine Lindebø

– NRK har plikt til å stokke faktaene riktig når de publiserer en sak

Det sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under onsdagens møte. NRK fikk kritikk på ett punkt i VVP.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi har kommet fram til at NRK har opptrådt kritikkverdig etter punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten (VVP), som går på kontroll av opplysninger, sier Alf Bjarne Johnsen, leder i PFU.

I dagens første klagebehandling i PFU, fikk altså NRK kritikk fra utvalget. De fikk da kritikk på ett av fem innklagede punkter i VVP.

– NRK har plikt til å stokke faktaene riktig når de publiserer en sak, og det mener jeg NRK ikke har gjort i sin første publisering av denne saken, sa PFU-lederen i utvalgets diskusjon.

NRK skrev at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet bot for brudd på sikkerhetsloven, noe PFU mente de ikke hadde dekning for å skrive.

IT-avsløring fra NRK

I februar i fjor avslørte NRK at IT-arbeidere i India har hatt ulovlig tilgang til nødnettet, som er det digitale sambandet der politi, brann- og helsevesen kommuniserer sikkert uten fare for avlytting.

21. november offentliggjorde Nkom konklusjonen av tilsynet av saken i en pressemelding. Det er NRKs omtale av denne konklusjonen som har gjort at den private bredbåndsleverandøren Broadnet klaget allmennkringkasteren inn for PFU.

Broadnet leverer noen av nettlinjene som brukes i nødnettets infrastruktur.

Endret ordlyd i ingressen

Utvalget kom fram til at det var flere uriktige og upresise formuleringer i NRKs sak. Noe skal ha blitt rettet opp raskt, men ikke alt, og ikke alle steder i artikkelen.

– Granskingen fra Nkom tar ikke stilling til brudd på sikkerhetsloven, men det gjør NRKs ingress.

Det sa Alf Bjarne Johnsen som et eksempel på en av opplysningene i artikkelen PFU mente NRK burde ha kontrollert bedre. Han påpekte at noe ble delvis korrigert utover dagen, men at henvisningen til sikkerhetsloven ble «hengende med» utover dagen i NRKs oppdateringer av saken.

– Det som er problematisk for NRK med denne første publiseringen, er at de gjengir en feil opplysninger, sa han.

I den opprinnelige ingressen sto dette: «Det var flere brudd på sikkerhetsloven i driften av Nødnett, viser granskning. Nkom varsler at det vil ilegges bøter.»

Ingressen ble senere endret til:

«Det var flere brudd på ekomloven i driften av Nødnett, viser granskning. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler at det vil ilegges bøter.»

Ifølge sekretariatet var det ikke bare uriktige opplysninger om hvilken lov som hadde blitt brutt, men også om hvem som kunne gi bøter.

NRK skrev at Nkom varslet bøter, mens det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og ikke Nkom, som kommer med reaksjoner på brudd på sikkerhetsloven.

NRK erkjente i sitt tilsvar at Nkom ikke kunne ilegge reaksjoner, men mente at opplysningene ikke var feil fordi Nkom «har ført tilsyn om forhold som omfattes av sikkerhetsloven». Det skrev de i sitt tilsvar til Broadnets klage.

Les hele saksdokumentet her.

– Leser dette med verst mulig blikk

I NRKs tilsvar kommer det også fram at NRK mente de hadde dekning for å si at det hadde skjedd brudd på sikkerhetsloven. Sekretariatet skriver dette i saksdokumentet om klagen:

«NRK mener for det første at pressemeldingen fra Nkom hadde flere henvisninger til brudd på sikkerhetsloven. I tillegg oppgir redaksjonen at journalistene satt på informasjon fra andre kilder som tilsa at det var funnet brudd på sikkerhetsloven. Disse kildene kan ikke oppgis av hensyn til kildevernet, skriver NRK. NRK viser også til at direktøren for Direktoratet for nødkommunikasjon sa i Dagsrevyen 7. februar 2017 at saken innebar brudd på sikkerhetsloven»

Det ble noe diskusjon i utvalget om alvorlighetsgraden i NRKs grad av feil og presisjon. Anne Weider Aasen, som er representant for redaktørene i utvalget, var villig til å diskutere om NRK skulle få kritikk.

– Det er ingen graverende feil i saken. Det handler mer om presisjonsnivået i hvem det er som varsler bøter og på grunn av hva, sa hun.

– Jeg mener at PFU (sekretariatets innstilling journ.anm) leser dette med verst mulig blikk, fortsatte hun.

Ikke brutt samtidig imøtegåelse

NRK siterte fra pressemeldingen fra Nkom uten å hente inn samtidig imøtegåelse fra Broadnet i samme sak. I sekretariatet innstilling fikk NRK kritikk for manglende samtidig imøtegåelse (punkt 4.14), noe utvalget ikke stilte seg bak.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen mente det må være mulig å sitere fra en pressemelding fra en offentlig myndighet uten å hente inn samtidig imøtegåelse.

– Når det kommer ei pressemelding fra en myndighet foreligger det et referatprivilegium. Privilegiet har man til man får kontakt eller reaksjon fra den andre parten, sa han.

Han mente dermed at NRK gjorde en god nok jobb da de ikke publiserte samtidig imøtegåelse i den første saken, men heller publiserte et tilsvar raskt etterpå. Flere i utvalget var enig i dette.

– Det er lang tradisjon for ikke å hente inn samtidig imøtegåelse når man referer fra offentlige rapporter. Jeg synes derfor ikke det er brudd på VVP at en slik artikkel ligger ute uten samtidig imøtegåelse i en times tid, sa Liv Ekeberg, som er representant for journalistene.

Broadnet mener nettsaken fra november bryter med disse fem punktene i Vær varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2 om kilde- og opplysningskontroll
  • 4.1 om saklighet
  • 4.4 om overskrifter med dekning i stoffet
  • 4.5 om å unngå forhåndsdømming
  • 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Les mer om klagen til PFU her:

Powered by Labrador CMS