PFU:

Brennpunkt gikk fri - men fikk råd om å være rausere

Presseetikkens røktere mener NRK burde informert bedre om innvendingene til konklusjonene i dokumentar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK Brennpunkt sendte 23. september 2014 programmet «Kontrollørene kommer». Der tok redaksjonen for seg Statens kvalitetssikringsordning. Programmet rettet søkelyset mot styringen av større statlige investeringsprosjekter, og kvalitetssikringen av disse.

Forskningsprogrammet Concept på NTNU, ved professor Knut Samset, klaget programmet inn for Pressens Faglige Utvalg. Klageren mener seg framstilt på en uredelig og skadelig måte. I klagen heter det blant annet:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG

• Behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

• Består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.

• Faste medlemmer av PFU i perioden 1. juli 2014 til 1. juli 2016:

Alf Bjarne Johnsen (VG), leder
Alexandra Beverfjord (NRK), nestleder
Øyvind Brigg (TV 2)
Henrik Syse (Institutt for fredsforskning)
Eva Sannum (Geelmuyden Kiese)
Amal Aden (forfatter og foredragsholder)
Tone Angell Jensen (Fremover)

«NRK har med overlegg, og på feilaktig grunnlag, fremstilt forskningen ved NTNU som uetterrettelig og uredelig».

Ikke brudd

PFUs sekretariat innstilte på at NRK ikke har brutt god presseskikk. Utvalget diskuterte seg fram til en enighet om å skjerpe innstillingen noe ved å uttale at Brennpunkt “etter en samlet vurdering” ikke har brutt god presseskikk. Denne formuleringen innebærer at det var noe ulike oppfatninger om alvoret i PFU, men samtidig enighet om at det ikke foreligger brudd. Verken når det gjelder punkt 3.2 om kildekritikk eller punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Samtidig mener PFU at Brennpunkt kunne vært rausere overfor NTNU og professor Samset når det gjelder å opplyse om uenigheten mellom partene.

– NRK bruker grundighet og tid til å belyse konsulentarbeidet. Men så gjør Brennpunkt sine egne beregninger. Jeg opplever at redaksjonen underslår NTNUs problematisering, ved å nøye seg med å si at NTNU ikke ønsker å stille til intervju om dette. Brennpunkt hadde mer kunnskap om saken enn det de formidlet, sa lederen av PFU, Alf Bjarne Johnsen, i sin oppsummering av debatten.

Se PFUs behandling av saken i opptak her (fra 1.02.00).

“Uforståelige faktafeil”

NTNU og Samset mener at NRK-journalistene i en rekke sammenhenger har begått flere grunnleggende og uforståelige faktafeil og misforståelser, til tross for NTNUs gjentatte korreksjoner i forkant.

NRK er forundret over den sterke ordbruken i klagen, som for øvrig ble levert inn dagen etter at Brennpunkt-journalistene fikk SKUP-diplom for programmet. NRK avviste klagen på samtlige punkter.

NTNU-professor Samset mener NRK brøt Vær Varsom plakatens punkt 4.14 da det ikke ble gitt plass til samtidig imøtegåelse. Videre mener klageren NRK har formidlet en rekke faktafeil og dermed brutt punkt 3.2. om å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, og dessuten punkt 4.1 om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Les detaljene i klagen her.

Mener NRK manipulerte

Brennpunkt er trolig en versting når det gjelder overtramp

På NTNUs hjemmesider utdyper Samset (på side 12) sine anførsler mot Brennpunkt, som han han mener bevisst manipulerer informasjon.

«Av NRKs produksjoner er programmet Brennpunkt trolig en versting når det gjelder overtramp i form av faktafeil, utelatelse av sentrale opplysninger, kryssklipping for å henge ut personer og institusjoner, med andre ord bevisst manipulering med informasjon»

I «Kontrollørene kommer» heter det:

«Da forskerne fra NTNU så på de første prosjektene som gikk gjennom kvalitetssikring, fant de at halvparten hold(t) budsjettet. Men da NRK inkluderte alle prosjekter fra samme periode, fant vi at langt flere bruker mer penger enn planlagt.»

Takket nei

I reportasjen sier journalist Kjersti Knudssøn blant annet:

«Vi la våre tall frem for forskerne ved NTNU og ba om et nytt intervju, men professor Samset takket nei».

NTNU mener NRK dermed underslår hvorfor professoren ikke ønsket å stille til nytt intervju, nemlig fordi han ikke ønsket å medvirke i et program som etter hans mening «bevisst misbruker informasjon som gis», som det heter i en e-mail:

Jeg opplever at dere i programmet bevisst tar ting ut av kontekst

«Det er riktig at jeg takket nei, men det hadde en årsak, den at jeg opplever at dere i programmet bevisst tar ting ut av kontekst, klipper sammen informasjon og utnytter intervjuobjekter for å bygge opp under en på forhånd bestemt konklusjon som er feilaktig. Fargeeffekten (nedtoning til sort/hvitt) er valgt bevisst for å henge ut meg, underforstått en som ikke tør å konfronteres med det dere har funnet.»

NRK mener programmet ikke inneholder noen kritikk av Concepts forskning. «Tvert imot har vi brukt deres forskning til å gå videre og gjennomføre våre egne undersøkelser», skriver NRK i sitt tilsvar.

Kritiske utvalgsmedlemmer

– Hovedspørsmålet er om NTNU er en krenket part og om de har fått tilstrekkelig mulighet for imøtegåelse, sa utvalgsleder Johnsen ved innledningen til debatten om saken. Flere utvalgsmedlemmer, blant dem Johnsen, Eva Sannum og Henrik Syse, var kritiske til at NTNU ikke var kommet bedre til orde med sine betenkeligheter mot NRKs beregningsmetoder. Samtidig roste en rekke av utvalgsmedlemmene NRK og Brennpunkt for å ivareta sitt samfunnsoppdrag og belyse et så komplisert og viktig tema.

I sum mener PFU at NRKs framleggelse av egne tall og forklaringer ikke innebærer noen sterk beskyldning mot NTNU, og derfor ikke utløser krav om samtidig imøtegåelse. Utvalgets uttalelse representerer imidlertid en pekefinger til NRK. PFU mener Brennpunkt kunne redegjort tydeligere for forskjellene i beregningsmetodene, og opplyst om hvorfor NTNU ikke ønsket å stille til nytt intervju.

Powered by Labrador CMS