Oppslag i Namdalsavisa 19. juli og leder i samme avis påfølgende dag.
Oppslag i Namdalsavisa 19. juli og leder i samme avis påfølgende dag.

Namdalsavisa frikjent i PFU

Ikke brudd på god presseskikk når avisen på lederplass kritiserte rådmann for manglende kunnskap om offentlighetsloven.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

19. juli fortalte Namdalsavisa om påstått vanskjøtsel av en pleietrengende pasient i en ikke navngitt Namdals-kommune. Saken ble kjent fordi pasientens verge hadde sendt inn en bekymringsmelding til Fylkesmannen.

I saken siteres rådmannen på at han ikke vil gi noen kommentar utover å bekrefte at Fylkesmannen har fått svar på sin henvendelse.

Dagen etter oppslaget trykker Namdalsavisa en lederartikkel der de kritiserer rådmannen. Avisen skriver blant annet at rådmannen viser stor mangel på kunnskap om offentlighetsloven og at rådmannens tankegang ikke kan forsvares med mindre en ønsker at alt som er kritikkverdig i for eksempel en kommune skal feies under teppet.

Ikke utløst imøtegåelse

Den omtalte rådmannen klaget lederartikkelen som blant annet ble karakterisert som harselas inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Han mener kommentaren spekulerer på hans motiver og at han har fått verken samtidig imøtegåelse eller tilsvarsrett.

Avisen avviste klagen og viste blant annet til at rådmannen har fått anledning til å komme med tilsvar til lederartikkelen, også i anonymisert form, noe vedkommende har avslått.

PFU sa seg enig med redaksjonen ved å konkludere med at det ikke hadde skjedd noe brudd på god presseskikk.

«Slik utvalget ser det, er ikke dette sterke beskyldninger av faktisk art, og klagers imøtegåelsesrett er derfor ikke utløst,» skriver utvalget og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, og fortsatte:

«Slik utvalget ser det, er dette en type kritikk en rådmann må akseptere, og kunne svare på selv om han har taushetsplikt i den konkrete saken.
Videre kan ikke utvalget se at artikkelen ellers inneholder slike feil og mangler at det er begått brudd på god presseskikk.»

Vondt, men legitimt

Under diskusjonen i PFU sa alle seg enig.

– Denne saken er enkel i mitt hode. Her dreier det seg om en rådmann, og dette er en kommentar. Og det dreier seg om han som offentlig person, ikke som privatperson. Så det er åpenbart at dette må han tåle, sa allmennhetens representant Eva Sannum.

Redaktørrepresentant Anne Weider Aasen i TV 2 sluttet seg til og viste til at rådmannen hadde mulighet til å komme med sin versjon i et tilsvar.

– Jeg tenker at det sikkert er litt vondt å få en sånn type kritikk fra lokalavisa, men det er helt legitimt og ikke noe harselas som det omtales som. Det er en uenighet fra NAs side, sa redaktørkollega Anders Opdahl.

Powered by Labrador CMS