Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund har sendt anmodning, på vegne av pressorganisasjonene, om å holde muntlig høring og utsette fristen for innspill om ny e-tjenestelov.

Reagerer på skriftlig høring om ny e-tjenestelov

– Grunnleggende viktig at dette blir behandlet skikkelig i komiteen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«På vegne av presseorganisasjonene vil vi komme med en sterk anmodning til komiteen om å holde muntlig høring i denne saken», skriver jurist Kristine Foss i en henvendelse til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Komiteen har kun lagt opp til skriftlig høring når de skal behandle forslaget til ny lovgivning rundt etteretningstjenesten, et forslag som har blitt omdiskutert:

«Lovforslaget gir e-tjenesten fullmakt til metoder som griper inn i grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og retten til privatliv, og har vært gjenstand for en omfattende og prinsipiell debatt. Vi mener det er grunnleggende viktig at dette blir behandlet skikkelig i komiteen gjennom forberedte innspill fra så mange som mulig, og mulighet for spørsmål fra komiteen», skriver Foss i argumentasjonen for å holde muntlig høring.

Samtidig reagerer presseorganisasjonene, som helt nylig ble kjent med den skriftlige høringen, på at fristen til innspill er satt til fredag 21. april.

«En to dagers frist for å kommentere en så inngripende lovendring, gir ikke den muligheten til å fremme synspunkter og innspill som høringsinstituttet skal tilrettelegge for», skriver Foss.

Henvendelsen er sendt på vegne av Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening.

Powered by Labrador CMS