Hittil i år går reklame på TV tilbake med 9,9 prosent, som tilsvarer en reduksjon på 61,5 millioner.
Hittil i år går reklame på TV tilbake med 9,9 prosent, som tilsvarer en reduksjon på 61,5 millioner.

Mediebarometeret

Reklamemarkedet har falt med 86 millioner kroner i år

Hittil i år har reklamemarkedet i Norge gått tilbake med 5,4 prosent sammenlignet med i fjor. Bransjen selv tror at det går mot krevende tider.

Publisert

– Dette er ikke tall som overrasker. Vi så en oppbremsing i reklameomsetningen mot slutten av fjoråret og det var forventet at denne trenden ville vedvare inn i 2023. Det er en økende forsiktighet blant annonsører som tydelig korrelerer med mer krevende økonomiske tider, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Mediebarometeret viser at reklamemarkedet i digitale medier går tilbake med 9,3 prosent hittil i år sammenlignet med i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 61 millioner kroner. Samtidig går reklameomsetningen i sosiale medier tilbake med 8,4 prosent, tilsvarende 13,4 millioner kroner.

Markedsføring med influensere øker med 34,9 prosent, men Mediebyråforeningen presiserer at volumet her er veldig lavt og at tallene varierer mye fra måned til måned.

TV-omsetningen går kraftig tilbake sammenlignet med 2022, og deler av dette kan forklares med at OL gikk av stabelen i februar i fjor. Hittil i år går TV tilbake med 9,9 prosent, som tilsvarer en reduksjon på 61,5 millioner.

Lydmedier står seg godt i årets to første måneder og vokser med 30,4 prosent, som utgjør en opptur på 19,4 millioner. Podkast øker med 73,3 prosent mot samme periode i fjor og utgjør 6,5 prosent av omsetningen på lydmedier. Likevel har kanalen fortsatt bare en marginal andel på 0,4 prosent av den totale reklameomsetningen via mediebyråene.

Brimi sier at det er for tidlig å si hvordan omsetningen vil utvikle seg fremover, men at de fleste prognoser viser at det går mot krevende tider, trolig til godt over sommeren.

Powered by Labrador CMS