Færre postdager skaper utfordringer for aviser som er avhengig av Posten til avisdistribusjon. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ber om postkutt-avklaring i 2018

Mengden brevpost faller raskere enn ventet.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Reduksjon av omdelingsfrekvens til annenhver dag er et nødvendig neste steg i tilpasningen av kostnadene til samfunnets bruk av posttjenester, skriver Posten i sin kvartalsrapport for andre kvartal.

Av rapporten går det fram at det ble sendt 11,2 prosent færre brev i første halvår i år sammenlignet med i fjor. Fallet er mer dramatisk enn ventet, og Posten slår fast at det vil bli fortsatt kraftig nedgang i årene som kommer.

En endring i postombæringen kan få store konsekvenser for abonnementsavisene. Noe som blant annet ble diskutert under den mediepolitiske debatten under Arendalsuka.

Ber om rask beslutning

Samferdselsdepartementet forslo tidligere i år å kun levere post annenhver dag fra 2020. Posten har tidligere uttrykt støtte til dette i sitt høringssvar, men ber nå om at spørsmålet avklares allerede i løpet av året.

– Innføring av postomdeling annenhver dag i hele landet vil være den største personalmessige omleggingen i Postens historie. For å kunne iverksette omleggingen i 2020 med tilstrekkelig tid til å gjennomføre en god omstillingsprosess må alle politiske og regulatoriske forhold avklares i 2018, skriver Posten. Lovforslaget om å endre antall postdager er ennå ikke fremlagt for Stortinget.

Ekstrabevilgning gir plusstall

Posten er i dag lovpålagt å levere brev til folk fem dager i uken, og siden dette er en tjeneste som går med underskudd, kompenserer staten for dette.

I juni ble Stortinget enige om en tilleggsbevilgning på 343 millioner kroner for å dekke inn de ulønnsomme tjenestene. Det kraftige fallet i brevvolumet kompenseres derfor med dette.

– Det er positivt at Stortinget har bevilget ytterligere midler slik at staten nå betaler fullt ut for merkostnadene knyttet til å opprettholde postdistribusjon fem dager i uken, sier konsernsjef Tone Wille.

Resultatoppgang

I andre kvartal hadde Posten et samlet resultat før skatt på 213 millioner kroner, mot 38 millioner kroner i samme periode i fjor. Den totale omsetningen var på om lag 6 milliarder kroner, en svak nedgang fra i fjor.

Inntektene øker blant annet innenfor levering av pakker for netthandel.

Powered by Labrador CMS