Julian Assange sitter i en celle på seks kvadratmeter.

DEBATT:

Siste avgjørende rettsrunde for Assange

Saken mot må henlegges og Julian Assange må settes fri umiddelbart.

Publisert Sist oppdatert
    Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Mandag 20. mai er den avgjørende rettsrunden som skal avgjøre framtiden til Julian Assange

I juni 2022 besluttet Storbritannias innenriksminister at han skal kunne utleveres til USA der han kan få en dom på 175 års fengsel under Espionage Act. Beslutningen har blitt anket og nå skal to dommere i High Court avgjøres om han skal få behandlet saken i Høyesterett. 

Observatør fra Norge

Jeg kommer til å være til stede under behandlingen som observatør for Norsk PEN. Jeg fulgte også den forrige rettsrunden 20.-21. februar. Dommerne krevde den gang noen forsikringer fra USA før at han skal kunne utleveres. USA måtte svare på om de kan garantere at han ikke får dødsstraff og de ville vite om Assange kan påberope seg First Amendments rett til ytringsfrihet. 

Svaret fra USA var at de garanterte at det ikke ville bli dødsstraff. Svaret om han kunne påberope seg ytringsfrihet var uklart. 

Menneskrettighetsaktivisten Craig Murray har kommet med noen kloke betraktninger om disse prosedyrespørsmålene.

Han skriver at USA ikke vil ha noen problemer med kravet om ingen dødsstraff. Hvis han blir utlevert vil Assange med sin dårlige helse ikke overleve en lang fengselsstraff. 

Ingen verdi

Når det gjelder kravet om ytringsfrihet uttaler Murray at dommerne har lagt en europeisk forståelse av ytringsfrihet til grunn, basert på artikkel 10 i den europeiske menneskerettserklæringen. Det er presedens for at USA ikke tillater tiltalte utlendinger rettigheter som er definert i den amerikanske grunnloven. En garanti vil derfor i praksis ikke ha noen verdi.

I tillegg kommer det faktum at en rettshøring under spionlovgivning er en form for standrett der tiltalte ikke en gang har rett til å begrunne sine handlinger. Hvordan Assange skal kunne nyttiggjøre seg noen ytringsfrihet er derfor for meg høyst uklart. 

Hva dommerne til slutt faller ned på er et åpent spørsmål. Assange har tapt uansett. Etter fem år under usle soningsforhold er helsen hans svært dårlig. Hvis dommerne under rettshøringen 20. mai ikke er fornøyd med svarene på spørsmålene de har stilt til USA om dødsstraff, og om han kan garanteres ytringsfrihet kan utleveringen stanses, og Assange slippes fri.

Seks kvadratmeter

En eventuell anke til Høyesterett vil sannsynligvis innebære ytterlige måneder ventetid i en celle på seks kvadratmeter. Dette er såkalt «punishment by process». 

Det er slett ikke sikkert at Joe Biden vil ha noe imot en anke til Høyesterett. Da slipper han å få en svært kontroversiell utlevering midt under presidentvalget. Det er en sterkt økende motstand mot prosessen mot Assange over hele verden. 

Den australske regjering og flertall i nasjonalforsamlingen vil ha ham utlevert til Australia. Alle store ytringsfrihets- og journalistorganisasjoner har advart mot journalistisk selvsensur dersom avsløringer som dokumenterer grove krigsforytelser skal resultere i lang fengselsstraff. 

Biden sliter med protester mot Gazakrigen. Han vil få problemer med nye demonstrasjoner ved en utlevering. 

Krav på anke

Etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har Assange krav på en anke til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Om Storbritannia vil la ham anke er et åpent spørsmål. Ved et vedtak om utlevering kan han meget vel bli satt på et fly til USA. 

Tidligere statsminister, utenriksminister og generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, har ved flere anledninger påpekt at Norge er forpliktet til å klage Storbritannia inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 

Han har påpekt at behandlingen av Assange strider mot flere av artiklene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, først og fremst artikkel 10 om ytringsfrihet. Artikkel 3 setter et absolutt forbud mot tortur, og artikkel 6 garanterer alle en rettferdig rettsprosess. 

Dette har Jagland også påpekt i et personlig møte med statsminister Jonas Gahr Støre. Utfallet av denne samtalen er i skrivende stund ikke kjent. Prosessen mot Assange er en politisk sak. Utleveringsavtalen mellom USA og Storbritannia forbyr utlevering på politisk grunnlag. 

Saken mot Assange må henlegges og han må settes fri umiddelbart.

Powered by Labrador CMS