NB! Fri bruk selv om det er NTB
Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Solveig Husøy, har ledet arbeidet med den nye veilederen.

Skal veilede journalister: – Folk er redde for å gjøre feil i saker om selvmord

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening jobber med ny veileder for VVP-punktet om selvmord. 

Publisert

Styret i Norsk Presseforbund vedtok endringer i Vær varsom-plakaten (VVP) i desember i fjor. Blant endringene var punkt 4.9, om omtale av selvmord. 

Nå jobber en arbeidsgruppe fra Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) med å utarbeidet en ny veileder til det nye punktet. 

– Lesehjelp 

Før sommeren skal veilederen for omtale av selvmord i mediene legges frem og gjøres tilgjengelig av arbeidsgruppen, som har bestått av Kjerstin Rabås (Adresseavisen), Geir Arne Kippernes (VG), Randi Helland (NRK), Steinar Ulrichsen (Sandefjords Blad), Trond Idås (NJ) og Solveig Husøy (NR).  

Sistnevnte har ledet utvalgsarbeidet og sier til Journalisten at noe av bakgrunnen for teksten er en undersøkelse som viste at det er stor usikkerhet ute i redaksjonene.

– Folk er redde for å gjøre feil i saker om selvmord, sier Husøy. 

Veilederen har som mål å være enkel å bruke for redaksjonene, og å gi litt mer enn hva de få setningene i VVP gir, sier Husøy. 

– Det blir litt lesehjelp til punktet i VVP og noen konkrete råd rundt dilemmaer man kan stå i, og noen råd som handler om breaking-journalistikk. I mange saker med for eksempel leteaksjoner eller trafikkork, vet redaksjonene at det kan dreie seg om selvmord eller selvmordsforsøk, og man er usikre på hvordan det skal omtales.

 Skal til gjennomlesing

I tillegg vil en bit av veilederen handle om hvordan man kan ta vare på redaksjonen, med tanke på reaksjoner etter å ha dekket traumatiske hendelser. En annen del vil omhandle situasjoner der kilder truer med selvmord, eller der redaksjonen er engstelige for at kilder vil begå selvmord, forteller Husøy.

Veilederen er blant annet bygget på arbeidet som er gjort i forbindelse med det nye VVP-punktet, den tidligere veilederen og PFU-uttalelser.

Nå skal utkastet fra arbeidsgruppen til gjennomlesning og en innspillsrunde hos en kvalifisert lesergruppe bestående av journalister og redaktører, forteller Husøy. 

Planen er at alt skal være ferdig før Medieleder-konferansen 4.juni.

– Veilederen vil bli åpent tilgjengelig for alle. Vi er opptatt av at selvmord er et samfunnsproblem som medlemmene våre skal omtale. Vi ønsker ikke at frykt for å gjøre feil bidrar til at man lar være å gjøre saker man burde ha gjort, men at omtale av selvmord og selvmordsforsøk i mediene kan bidra til mer åpenhet og å redusere tabuer rundt temaet.

Det forholdsvis nye punkt 4.9 i VVP lyder nå: 

«Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som er direkte berørt. Vær Varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen.»

Powered by Labrador CMS