Kristine Foss i Norsk Presseforbund mener de folkevalgte selv bør ta tak for å sørge for åpenhet i møter.
Kristine Foss i Norsk Presseforbund mener de folkevalgte selv bør ta tak for å sørge for åpenhet i møter.

Innsyn

Skroter omstridt ordning etter innsynsbråk

Presseforbundet mener folkevalgte er en del av et ulovlig og udemokratisk system.

Publisert

Larvik kommune avvikler ordningen med å sende forslag til politisk behandling i møteportalen som kalles «Bobla». Det skjer etter at Sivilombudet stilte seg bak Østlands-Postens innsynskrav.

Innsynsrundene startet for over ett år siden, da Østlands-Posten ba om tilgang i Larvik kommunes møteportal. Portalen brukes av kommunepolitikerne til å fremme og endre forslag som skal til politisk behandling, og blir brukt i om lag 130 kommuner.

– Skulle bare mangle

Etter flere avslag hos kommune og statsforvalter endte saken hos Silvilombudet, som til slutt ga ettertrykkelig beskjed om at Larvik kommune var nødt til å gi innsyn.

Som Journalisten har omtalt tidligere kan Østlands-Postens innsyns-seier få konsekvenser for de mange kommunene som bruker samme løsning.

Nå har Larvik kommune bestemt at ordningen med å sende inn forslag i «Bobla» skal avvikles. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket heter det at kommunedirektøren skal finne en ny løsning.

Jurist og rådgiver i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, sier til Journalisten at vedtaket i Larvik kommune var på høy tid.

– Det skulle egentlig bare mangle. De kan ikke fortsette, dersom de ønsker å følge loven.

Problem i flere kommuner

Foss kan bekrefte at presseforbundet har fått henvendelser fra flere journalister som har problemer med at folkevalgte kommuniserer i lignende løsninger ute i kommunene. For eksempel har Øygarden kommune gitt beskjed til Vestnytt om at frem til en oppdatering av systemet, er det ikke mulig å gi eksterne innsyn.

Det holder ikke, mener Foss.

– Det er et problem at folkevalgte kommuniserer på plattformer som ikke ivaretar krav om åpenhet. Så lenge det pågår diskusjon om saker som skal behandles er det, gjelder kravet om åpenhet, så det er irrelevant hvor de folkevalgte kommuniserer.

Ulovlig og udemokratisk

Foss sier at det nye vedtaket i Larvik kommune er bra, og er fornøyd med at kommunen skriver at de ønsker tillit, åpenhet og innsyn for lokalbefolkningen.

– Det peker nettopp på hvorfor denne type løsninger ikke er bra.

Nå ønsker presseforbundet å spre mest mulig informasjon om Sivilombudets avgjørelse, og om at Larvik kommune har snudd. Planen er nå å lage et skreddersydd klagebrev, som skal gjøre det enkelt for journalister å sende klage til kommuner som kommuniserer i plattformer uten innsyn.

Foss presiserer at det ikke bare er journalisters ansvar å ta tak i problemet.

– Man bør oppfordre folkevalgte til å ta tak i det selv. De er en del av et ulovlig og udemokratisk system, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS