NTB-klubbleder Ann Fredriksen sier seg dypt bekymret om framtiden til nyhetsbyrået.

Nedbemanning

Slår full alarm om NTB: – Dypt bekymret

Også kulturavdeling legges ned, sier klubbleder til Journalisten. 

Publisert Sist oppdatert

– Vi er bekymret for NTBs framtid som et nasjonalt nyhetsbyrå som alle norske medier har nytte av. Vi mener at Norge trenger et nasjonalt nyhetsbyrå som er relevant for alle medier, sier fungerende NTB-klubbleder Ann Fredriksen.

De siste dagene har NTB-ledelsen bekreftet at de legger ned tjenester og avdelinger som Nyhetsgrafikk og NTB Tema. Også NTB Kultur legges ned, uttaler klubblederen i dette intervjuet.

NTBs ansvarlige redaktør og administrerende direktør, Tina Mari Flem, bekrefter nedleggelsen overfor Journalisten.

Ikke betalingsvilje

– NTB Nyheter har som følge av økonomisk krevende tider gjennomført en evaluering av alle produkter og tjenester som er på siden av den løpende nyhetsdekningen. Ett av produktene vi har vurdert veien videre for, er kultur og underholdning. 

Tina Mari Flem, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB.

Flem forteller at hovedkonklusjonen i en rapport som ble laget, var at det ikke er kundegrunnlag og betalingsvilje nok til å opprettholde produktet slik det står i dag, og at det er viktigere for NTB å styrke nyhetstjenesten.

– Journalistikk om kultur og underholdning vil inngå som en del av den løpende nyhetsdekningen og dermed styrke nyhetstjenesten fremover. Det betyr at journalistikken vi lager på kultur og underholdning, nå vil bli tilgjengelig for alle mediehusene som abonnerer på NTBs nyhetstjeneste.

Flem legger til:

– NTB har hatt to kulturjournalister som har gjort en glimrende jobb gjennom mange år. De vil fremdeles være sentrale i dekningen vår. Det skal nå fremover jobbes med fremtidens nyhetstjeneste i NTB, der et av spørsmålene som skal besvares er hva slags type kultur- og underholdningsjournalistikk som NTB Nyheter skal dekke.

Rammes av Amedia-avtale

Klubbleder Fredriksen peker på at reforhandlede avtaler med store NTB-kunder, har bidratt til utfordringene nyhetsbyrået nå står overfor.

– En av eierne til NTB, Amedia, har nå gått bort fra en konsernavtale når det gjelder nyhetstjenesten tekst. I framtiden skal konsernets aviser heller forholde seg til en rammeavtale hvor den enkelte avis selv kan velge om de vil ha nyhetstjenesten, sier klubblederen.

Amedia eier opp mot 40 prosent av nyhetsbyrået.

– Vi undrer oss over hvorfor ikke Amedia som NTBs største eier og en av Norges viktigste medieaktører, er villig til å gi mer på konsernnivå for å sikre økonomien til NTB, men heller lar den enkelte avis bære kostnadene for NTB-abonnementet i så harde tider som nå, sier Fredriksen.

Medier24 har tidligere omtalt at flere Amedia-aviser har valgt å velge bort abonnementet på blant annet nyhetstjenesten.

Kartlegger behov

Konserndirektør Jostein Østring i Amedia påpeker at mediekonsernet ikke har avsluttet konsernavtalen med NTB, men at selskapet har inngått en ny avtale. 

– Avtalen er gjort etter samme prinsipp som vi hadde fra 2016 til 2021, med stor valgfrihet for avisene om hva slags innhold de ønsker, skriver han i en epost.

– Det er bare de tre siste årene vi har hatt en mer omfattende konsernavtale der alle avisene har hatt tilgang til nyhetstjenesten og fordelt kostnaden. Basert på den økonomiske virkeligheten de nå opplever, sammen med behovet de har for byråinnhold, signaliserte redaktørene i vår et tydelig ønske om å gå tilbake til den avtalestrukturen de hadde fram til 2021, fortsetter Østring.

Han legger til:

– Det har vi vært tydelige på helt siden forhandlingene med NTB om en ny avtale startet i vår. Og dette ble også resultatet.

Jostein Larsen Østring, konserndirektør i Amedia.

Konserndirektøren forteller videre at fra 2024 har Amedia inngått en konsernavtale som omfatter alle aviser, og blant annet gjelder sportsdata og bilder, og en rammeavtale som definerer tjenester og priser som avisene hver for seg kan avgjøre om de vil ha. 

– NTB gjennomfører nå en kartlegging blant Amedias aviser om hvilke leveranser de ønsker, skriver Østring.

Eierne må gå sammen

NTB-klubblederen mener at de største eierne, altså Amedia, Schibsted og NRK, må sette seg ned og lage en plan for hvordan NTB skal bestå som et troverdig og bredt nyhetsbyrå.

– Det er tre avdelinger nå som legges ned i NTB. Det er kulturavdelingen, det er nyhetsgrafikk og det er NTB Tema-avdelingen – til tross for at dette er stoff som tildels har svært høy bruk, sier Fredriksen.

– Med nedleggelsen av disse avdelingene frykter vi at NTBs journalistikk blir smalere. Som journalist i NTB er jeg dypt bekymret for at vi skal ende opp med å kun bli en breakingdesk, og at alle ressurser som er igjen, kanaliseres dit. Jeg tror ikke det tjener norsk presses samfunnsoppdrag.

Klubben har fått signaler om at det også må kuttes i redaksjonen, sier klubblederen.

– Vi håper da at dette blir gjort med frivillighet. Det forhandles nå om hvordan dette skal gjennomføres. Med en redaksjonell nedbemanning øker presset på de som er igjen. Vi mener at redaksjonen ikke tåler det. Arbeidspresset er allerede svært høyt, turnusen er tøff, og vi opplever allerede at vi er underbemannet og har svært høy bruk av midlertidige, sier Fredriksen.

Hun fortsetter:

– Vi etterlyser en bred debatt om norsk journalistikk. Vi ser jo at det skjer ting på alle fronter, det er harde tider. Hvorfor tar ikke eierne våre mer ansvar sentralt?

Må kunne velge

– Som NTBs største eier er vi opptatt av å bidra til at selskapet sikres en sunn og god økonomisk drift. Samtidig eier vi mer enn hundre lokalaviser som skal drives etter de samme prinsippene, svarer konserndirektør Østring i Amedia.

– Det innebærer blant annet at de selv må kunne velge hvilke eksterne innholdstjenester de vil bruke penger på, fortsetter han.

Østring forteller videre at det alltid er avisene som har betalt for sine leveranser fra NTB. 

– Spesielt i år har tilbakemeldingene vært tydelige fra mange redaktører på at de selv må kunne velge hvilke tjenester de kjøper fra NTB. For redaktørene er dette en prioriteringssak, der valget gjerne står mellom å bruke ressursene på egenprodusert innhold eller på innkjøpt eksternt innhold.

Han sier at Amedia ikke ønsker å overstyre avisene med pålegg om å betale for omfattende konsernavtaler med innhold de selv ikke ønsker å betale for. 

– Amedia ønsker ikke å blande rollen som eier i NTB med rollen som eier av mange av NTBs kunder. Det ville vært uryddig. Som en stor eier i NTB er Amedia representert i NTBs styre og involvert i selskapets eierbeslutninger. Våre eiermessige involvering i NTB vil bli ivaretatt her, sammen med øvrige aksjonærer i NTB. 

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS