Migrapolis' reporter Rajan Chelliah i midten sammen med daværende kollegaer Karyn Bennett-Lund og Vegard Thomas Olsen i 2006. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

Chelliah fikk sparken fra NRK. Mandag starter rettssaken

– Handler om vi har et trygt stillingsvern i NRK, sier Richard Aune.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da NRK Østlandsseningen skulle nedbemanne mistet blant annet Rajan Chelliah i Migrapolis jobben, og saksøkte NRK. Også Simona Halle saksøkte NRK fordi de ble sagt opp.

Mandag starter rettssaken for søksmålene i arbeidsretten, mot Spekter og NRK.

Saken handler kort fortalt om i hvilken grad vi har et trygt stillingsvern i NRK, og hvorvidt ansiennitetsprinsippet er noe verdt, sier NRKJ-leder Richard Aune.

Han møter i rettsaken som partsrepresentant.

Ugyldige oppsigelser

Advokat Knut Skaslien fører saken for Norsk journalistlag (NJ). De mener oppsigelsene av Chelliah og Halle er ugyldige fordi de strider med tariffavtalen mellom NJ og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som NRK er medlem av.

Begrunnelsen for oppsigelsene var blant annet mangel på kompetanse, som også går inn i kjernen av et av kravene da NRK-journalistene streiket i mai, nemlig kompetanseheving.

Hovedspørsmålet i saken handler om at NRK regner Østlandssendingen som egen utvalgskrets, altså snevret de inn antall ansatte de kunne velge å si opp i nedbemanninga. NJ er prinsipielt uenig i at de kan gjøre dette. Det gjør at selv ansatte med lang ansiennitet ikke lenger kan være trygge på å beholde jobben, mener NRKJ-leder Aune.

– I en bedrift med 3400 ansatte, skal du ikke jobbe lenge før du er trygg, men tar du utgangspunktet kun i en liten enhet, trenger du ikke lenger være trygg selv om du har jobbet der i 15-20 år, sier han.

Hovedregelen er at hele virksomheten skal anses som utvalgskrets, med mindre det er saklig grunn til å avgrense kretsen.

Tillitsvalgte i Østlandssendingen fikk beskjeden i januar 2017. NRK ville kutte ti årsverk i Østlandsseningen.

– Rajan har veldig lang erfaring i NRK og i tillegg en solid utdanning. Når NRK setter ansiennitetsprinsippet til side, illustrerer det veldig godt hvor viktig denne saken er, også for oss andre ansatte, sier Aune.

Richard Aune og Hege Fagerheim fra NRKJ hos Riksmekleren i forkant av NRK-streiken. Foto: Andrea Gjestvang

Han mener saken er prinsipielt viktig, ikke bare for NRK, men også for andre større bedrifter, i og utenfor mediebransjen.

Misvisende

NJ og advokat Skaslien finner ingen tungtveiende grunner for at NRK skal bruke Østlandssendingen som utvalgskrets, og at NRKs momenter både mangler tilstrekkelig tyngde og er til dels uriktige og/eller misvisende.

For Chelliah spesifiseres det:

«Kretsen var usaklig og tariffstridig da den faktisk ble anvendt som grunnlag for oppsigelse av Cheillah i februar 2018. Det definerte nedbemanningsbehovet var oppfylt allerede i mai 2017».

Spekter og NRK mener mener NRKs bruk av Østlandssendingen som utvalgskrets ikke strider mot hovedavtalen, og heller ikke skal reguleres.

«Under enhver omstendighet er det ikke grunnlag for at en alternativ, videre utvalgskrets ved nedbemanningen i NRK Østlandssendingen ville inkludere Marienlyst/hele Oslo-området», skriver de i sitt sluttinnlegg.

Spekter vil ikke kommentere saken i forkant av rettssaken.

– Vi vil ikke kommentere denne nå, ut over det som står i saksdokumentene. Det er det som representerer vårt syn, sier Spekters juridiske direktør Kristin Juliussen til Journalisten.

Nestleder Hege Fagerheim i NRKJ skal vitne i rettssaken, og forklare om prosessen i Østlandssendingen og tidligere prosesser. Chelliah skal forklare om prosessen mot ham.

– Foreløpig er ambisjonen å belyse saken på en god måte, og få retten til å forstå hvordan vi ser på saken, sier Aune.

–Men selvsagt håper vi fornuften vil seire!

Powered by Labrador CMS