Fra desken i Bergens Tidende. Illustrasjonsfoto: Paul Sigve.

Hver tiende syk i BT

Redd kuttene påvirker mønsteret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bergens Tidende er blant norske mediebedrifter hvor antall NJ-medlemmer har falt gjennom de siste års kutt. Ifølge klubbleder Arild Berg Karlsen hadde redaksjonsklubben 191 medlemmer da han tok på seg vervet for to år siden.

Nå er det nede i 142. Klubblederen understreker at fallet på nesten 50 medlemmer også inkluderer dem som mistet jobbene sine da BTV ble lagt ned.

Høyt

Nå viser det seg at sykefraværstallene i Bergens Tidendes redaksjon er stadig økende, og det kan komme av nedbemanningen avisen har vært gjennom, frykter klubblederen.

Vanligvis ligger sykefraværet i avishuset på mellom to og fire prosent, men i fjor høst var den langt over det dobbelte.

– I september var det høyt sykefravær. Da var vi oppe i sju prosent, men så var det også unormalt mange ulykkeshendelser blant de ansatte. Det så vi av tallene i oktober da fraværet falt igjen, men i november steg fraværet kraftig.

Landssnittet

Klubblederen forteller at det i november var mellom ni og ti prosent sykefravær i bedriften. Det var verken klubben eller ledelsen forberedt på, siden det høye sykefraværet i september i stor grad skyldtes ulykker.

Ifølge tall fra SSB var nasjonalt 6,1 prosent sykmeldt med legeerklæring i tredje kvartal. De mellom ni og ti prosentene i BTs redaksjon gjelder alt sykefravær, også ved egenmelding.

Arild Berg Karlsen er redd det høye fraværet i redaksjonen ikke er noen tilfeldighet, selv om han er langt fra sikker på hvorfor antallet er steget.

– Det blir ren gjetting, men jeg vet folk er blitt slitne. Vi er færre og vi løper fortere og ønsker selvfølgelig å lage best mulig avis, og mener vi gjør det. Og det krever. Jeg frykter at det er den som er en del av årsaken.

Tiltak

Sjefredaktør Trine Eilertsen bekrefter i en epost at avisen i fjerde kvartal hadde rundt 10 prosent sykefravær og at det har medført et hastearbeid mot fravær. BT har satt opp en tredelt plan for å få bukt med fraværet (se faktaboks). Videre sier hun, slik Karlsen også er inne på, at det er fristende å peke på nedbemanningen i bedriften som årsak, men hun understreker at det er langt mer sammensatt enn som så.

– Vi klarer ikke å påvise noen direkte sammenheng mellom fravær og mye jobbing. En opphopning av alt fra sykkelulykker og alvorlig langtidsfravær som skyldes forhold utenfor arbeidsplassen. Men muskel- og skjelettplager troner øverst på forklaringsstatistikken, og derfor setter vi særlig inn tiltak for å møte det.

Vikarer

Eilertsen forteller at ledelsen har tro på tiltakene som settes i verk, men understreker at de må følges nøye opp.

– Sykefravær har en høy pris for oss, på mange måter. Belastningen for den enkelte er åpenbar. Men jeg skulle veldig gjerne brukt vikarmidler på å dekke opp for medarbeidere som jobber med større prosjekter, graving og produktutvikling, fremfor å bruke dem på å dekke opp for fravær. Så slik sett går høyt fravær direkte på bekostning av våre journalistiske ambisjoner.

Sentralt

MBL har invitert sine motparter til et samarbeid for å se nærmere på blant annet sykearbeidet, slik de er pålagt å gjøre. Blant dem som møter er NJ og Bente Sabel forteller at det tradisjonelt sett er lavere fravær i redaksjonene enn i resten av mediehusene.

Sabel forklarer at det vil bli jobbet fram en statistikk for sykefraværet innen NJ-området.

Powered by Labrador CMS