Ny mediemoms utsatt

Kommer mest sannsynlig i 2016.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen legger ikke opp til at statsbudsjettet for neste år senker momsen for digitale medier. Endringen kan komme i Revidert nasjonalbudsjett til våren med virkning fra 1. juli 2015, men:

“Sakens kompleksitet, i tillegg til at nye regler må notifiseres og godkjennes av ESA og må på offentlig høring, tilsier at et mer realistisk innnføringstidspunkt er 1. januar 2016”,

heter det i Kulturdepartementets budsjettproposisjon (side 3).

Regjeringen gjentar at målet er likebehandling av mediene uansett teknologisk plattform og at det bør gjøres gjennom en felles, lav momssats. Prosessen for å notifisere en mediemoms på 8 prosent til EFTAs overvåkingsorgan ESA er satt i gang.

Det framgår av Kulturdepartementets proposisjon at denne er ment å omfatte “papir- og e-aviser” og gi en overgangsordning på fem år for papirutgavene. Departementet klargjør foreløpig ikke hva som menes med “e-aviser”, altså om nettaviser med abonnement vil få lavmoms, eller om det bare vil gjelde elektroniske utgaver av papirproduktet. 

“Regjeringa vil i denne samanhengen m.a. vurdere nærare korleis e-aviser skal definerast og korleis overgangsordninga for papiravisene skal utformast”, heter det i en pressemelding fra departementet.

 

 

Powered by Labrador CMS