Styreleder Ole Jacob Sunde og daglig leder og styremedlem Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius.
Styreleder Ole Jacob Sunde og daglig leder og styremedlem Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius.

Medieeierskap

Stiftelsen Tinius vil kjøpe Schibsteds nyhetsmedier

Vil beholde Schibsted-navnet og ta selskapet av børs.

Publisert Sist oppdatert

– Stiftelsen Tinius’ oppgave er å forvalte eierskapet til det beste for hele Schibsted. Det teknologiske veiskillet vi står foran krever nye grep, sier styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius i en pressemelding.

I en børsmelding mandag morgen kommer det fram at Stiftelsen Tinius og Schibsted ASA har kommet til enighet om en ikke-bindende avtale som innebærer at stiftelsen kjøper Schibsteds nyhetsmedier og samler disse i et eget selskap som skal være 100 prosent kontrollert av stiftelsen.

Det nye medieselskapet skal beholde Schibsted-navnet og vil ikke være børsnotert.

Stiftelsen Tinius er gjennom Blommenholm Industrier største eier i Schibsted ASA.

Krever godkjenning

Avtalen forutsetter enighet om endelig avtaleverk og godkjennelse på generalforsamling i Schibsted.

Blir avtalen godkjent, vil «nye» Schibsted bestå av Schibsteds nyhetsmedier, som inkluderer VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, pluss Schibsted Marketing Services, Podme – og eierskapene i Polaris Media, Retriever, NTB og TT. 

Avtalen verdsetter Schibsted nyhetsmedier inkludert eierandelene i eksterne selskaper, til 6,2 milliarder kroner, ifølge børsmeldingen. Videre står det at det er ventet at salget fullføres i første halvdel av 2024.

Den gjenværende virksomheten, bestående av forretningsområdene Nordic Marketplaces, som inkluderer Delivery, samt Growth & Investments, skal fortsette som et børsnotert selskap. Stiftelsen Tinius beholder sin eierandel på 26,3 prosent i dette selskapet, står det i pressemeldingen.

– Gjennom forhandlinger med styret og ledelsen i Schibsted ASA, har vi kommet frem til løsninger som vil gi alle Schibsted-selskapene bedre muligheter til vekst og utvikling, sier Sunde, som tidligere var styreleder for Schibsted. 

Det nye medieselskapet skal forvaltes av et uavhengig og profesjonelt styre.

– Vi er overbevist om at denne endringen vil være til fordel for aksjonærene våre, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, i børsmeldingen.

– Elsket journalistikk

Stiftelsen Tinius ble etablert i 1996 for å holde Schibsted-arving Tinius Nagell-Erichsens aksjepost samlet. Målet var å være en garantist for frie og uavhengige kvalitetsmedier i tillegg til å sikre en langsiktig og sunn økonomisk utvikling av Schibsted. 

– Nagell-Erichsen var økonomen som elsket journalistikken. Gjennom stiftelsen la han grunnlaget for redaksjonell uavhengighet, norsk eierskap og en sunn økonomisk utvikling av konsernet han var så glad i. Dette er arven stiftelsen er satt til å ivareta, sier Sunde.

Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i Stiftelsen Tinius, legger til:

– Vi skal bidra til en fortsatt fornyelse og sunn forretningsdrift i nyhetsmediene. Som eier er det vår oppgave å oppmuntre til utvikling av nye inntektsstrømmer og attraktive redaksjonelle tjenester. Det er avgjørende for at de skal kunne fortsette å levere journalistikk av betydning som angår folk, og som sikrer demokratiet og en opplyst offentlig samtale.

Norsk Journalistlag mener delingen av Schibsted kan være bra for journalistikken:

– Dette er en god nyhet for journalistikken og mulighetene for å kunne satse på mediehusene i en krevende tid, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

– Nå blir det spennende å se hva dette vil ha å si for våre medlemmer, og jeg legger til grunn at vår representasjon og medvirkningsmulighet blir ivaretatt.

Tryggestad jobber til vanlig i Schibsted-avisen Bergens Tidende.

Slutt på to klasser

I pressemeldingen kommer det også fram at  stiftelsen har gått med på å støtte fjerningen av Schibsteds aksjeklassesystem med to klasser innen januar 2026 basert på en kompensasjon til A-aksjonærene, forutsatt gjennomføring av transaksjonen og godkjenning fra aksjonærene.

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for Stiftelsen Tinius i forbindelse med avtalen, opplyser stiftelsen i pressemeldingen.Powered by Labrador CMS