VGs nyhetsavdelinger slås sammen når redaksjonen skal omorganiseres.

VG skal omorganisere – klubblederen har særlig én bekymring

– Må akseptere at vi i en periode blir dårligere.

Publisert Sist oppdatert

VG-ledelsen har lettet på sløret om planene for «fremtidens VG», meldte Medier24 nylig.

Redaksjonen skal omorganisere, og samtidig bli færre, fortalte ledelsen på et nylig allmøte.

– Det har blitt sagt at det foreløpig ikke er tatt en avgjørelse på nøyaktig hvor mange færre vi skal bli enn i dag, og at det ikke er tatt stilling til et eventuelt behov for sluttpakker. Men ledelsen har vært tydelig på at det ikke kan utelukkes, sier NJ-klubbleder Jostein Matre til Journalisten.

Utgangspunktet hans er tydelig:

– Klubben håper i det lengste at sluttpakker kan unngås, og at pengene kan spares inn på andre måter. Skulle det komme til sluttpakker, har vi en forventning om at de blir såpass gode at det blir attraktivt for folk å ta dem, så man iallfall unngår et scenario med oppsigelser.

Tenker på utfordring

Redaksjonsklubben er i utgangspunktet positive til ny organisasjonsmodell, forteller klubblederen.

– Vi tror blant annet tettere samarbeid mellom utvikling og redaksjonelle avdelinger er fornuftig. Andre grep tror vi kan by på utfordringer, så vi håper ledelsen er klar for å justere på det som blir nødvendig underveis.

Jostein Matre er klubbleder i VG.

– Hvilke grep mener du kan bli utfordrende?

– I dag har vi en skrivende nyhetsavdeling og en tv-nyhetsavdeling. Disse blir slått sammen, og tanken til ledelsen er at alle journalisten i fremtiden behersker å levere både tekst, lyd og bilde. Da trengs et kunnskapsløft, sier Matre, og utdyper:

– Jeg tviler ikke på ledelsen vilje til å gi riktig og nok kursing til å løfte kompetansen. Det jeg tviler mer på, er om VG-journalistene etter endt kursing vil få tid og mulighet til å praktisere de nye ferdighetene hyppig nok til at det sitter i fingrene.

– Må akseptere å bli dårligere

Matre ser for seg en breaking-situasjon som oppstår et år etter at skrivende journalister har blitt kurset til å levere video. Det «smeller» på desken, og en nyhetssjef skal velge hvem som skal levere en rask video.

– I en sånn breaking-kamp, kommer sjefen til å velge meg som alltid har vært skrivende, eller sidemannen som alltid har levert video? Jeg tror det er fort gjort å velge som man alltid har gjort, sier klubblederen.

– Dermed tror jeg ledelsen og mellomledelsen må være villige til å akseptere at vi i en periode blir dårligere, hvis overgangen skal lykkes. Hvis jeg skal lære meg å levere tv godt nok og raskt nok, er jeg nødt til å ha mengdetrening.

– Legger opp til drøftinger

Det er organisasjonsdirektør Andreas Arnseth som har ledet arbeidet med «fremtidens VG». Journalisten har lagt fram klubblederens refleksjoner for Arneseth.

Han skriver til Journalisten på e-post:

– Ledergruppen i VG har besluttet en ny organisasjonsmodell som skal gjøre oss bedre rustet til å møte fremtidige muligheter og utfordringer. I stor grad handler dette om å rigge organisasjonen på en måte som gjør at journalistikk og teknologi kommer tettere på hverandre i hverdagen. Det handler også om å utvikle journalistikken og tjenestene våre for å treffe brukerne enda bedre enn i dag.

– Vi har nå presentert den overordnede organisasjonsmodellen for de ansatte og vil bruke de neste ukene og månedene på detaljer i den nye organiseringen, noe som også innebærer planer for en kompetanseheving av mange av våre medarbeidere. I denne prosessen vil vi ha god dialog med de tillitsvalgte og også legge opp til drøftinger der dette er nødvendig.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS