Universitetslektor Jon Petter Evensen ser frem til å jobbe med en skandinavisk master i fotojournalistikk. Foto: Ellen Lande Gossner / Oslomet

Lanserer skandinavisk masterprogram for å styrke fotojournalistikken som fag

– Fotojournalistikk er et understudert fag, sier universitetslektor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oslomet – Storbyuniversitetet er med når en ny, skandinavisk og internasjonal master i fotojournalistikk starter opp i 2020.

Sammen med Mittuniversitetet i Sundsvall i Sverige, og Danmarks Medie- og journalisthøjskole i Århus går de i gang med forberedelsene til samarbeidsprosjektet til høsten.

– Fotojournalistikk er et understudert fag, og det håper vi programmet kan bidra til at vi får gjort noe med, sier universitetslektor i fotojournalistikk på Oslomet, Jon Petter Evensen til Journalisten.

– Jeg tenker at masteren vil tilføre nyttig og ny kunnskap og stimulere til mer forskning på faget vårt. Det er naturlig at et slikt program også kan føre til nye spennende fotojournalistiske prosjekter.

– Større perspektiv

Programmet blir en samlingsbasert mastergrad som skal gjennomføres på tre ulike campus – i Århus, Sundsvall og Oslo. Studentene vil kunne velge mellom en praktisk eller teoretisk tilnærming på masteroppgaven.

En praktisk rettet master kan for eksempel være et større dokumentarisk prosjekt, som Jo Straubes «Det norske biblioteket». Han er én av et lite knippe fotojournalister som har tatt mastergrad i journalistikk ved Oslomet og Universitetet i Oslo, som bibliotek-prosjektet hans var en del av.

– Masteren gav meg mulighet til å se på det vi driver med i et litt større perspektiv. Jeg lærte veldig mye og føler meg egentlig som en bedre fotograf, sier Straube.

I dag jobber han mindre for pressen enn før, men jobber heller med egne store dokumentarprosjekter, parallelt med å ta oppdrag for andre kunder. Han begynte på masterprogrammet i journalistikk fordi han ville ha muligheter for andre typer jobber i fremtiden.

– Det er så mange spennende måter å jobbe med foto på, så en master kan være en vei til å jobbe som for eksempel lærer, kurator eller mentor. Det syns jeg er veldig givende.

Får pengestøtte

De tre studieinstitusjonene har fått finansiering fra Nordisk Råd gjennom Nordplus til å utvikle masterprogrammet det neste året, og skal søke videre støtte før studiene starter opp.

Universitetslektor Evensen håper masterprogrammet blir attraktivt for fotojournalister og andre som er interessert i visuell kommunikasjon, både i og utenfor Skandinavia.

Målet med mastergraden er å gi studentene nye kunnskaper og nødvendige ferdigheter, så de blir i bedre stand til å møte kravene til fotojournalistikken i en mediebransje i endring.

– Jeg håper programmet kan bidra med mer kunnskap om hvordan fotojournalister kan forstå yrkesrollen sin, hvordan leserne forstår det vi driver med, og økt innsikt i hva det er som foregår i fotojournalistikken i Skandinavia i dag, sier Evensen.

Forskning gjort ved Mittuniversitetet og OsloMet viser at bruken og betydningen av bilder og videoklipp har økt, særlig på digitale medieplattformer. De raske endringene har hatt effekt på utviklingen av yrkesrollen og evnen til å tilpasse seg, og mange mediebedrifter har også store behov for å videreutvikle fotojournalistikken på sine flater.

Fotojournalist Wanda Nathalie Nordstrøm. Foto: Kristine Lindebø

– Kan øke samarbeidet

Høgskulen i Volda startet i 2014 opp med et kurs på masternivå i dokumentarfotografi, men det finnes ingen fulle, toårige masterprogrammer i fotojournalistikk i Norge i dag.

Fotojournalist Wanda Nathalie Nordstrøm skal forske på forholdet mellom den skrevne journalistikken og fotojournalistikken i avisene, i sin pågående master i journalistikk.

– Leserne ser avisa i helhet, men min hypotese er at det er de skrivende journalistene som setter premissene, sier Nordstrøm.

Hun mener det er på tide med en fotojournalistisk mastergrad i Skandinavia.

– Jeg syns det høres fantastisk ut, og tror det kan være med å heve fotojournalistikken i Norden og øke samarbeidet på tvers av landegrensene. Jeg tenker også det kommer til å bli et faglig sterkt tilbud, når de tre studiestedene skal samarbeide, sier hun.

Så langt er planlegginga av masterprogrammet helt i oppstartsfasen, og det er ikke klart hva det vil inneholde, helt konkret. De tre studiestedene skal ifølge Evensen møtes i Århus i oktober, for å komme skikkelig i gang med planlegginga.

Powered by Labrador CMS