Advokat Jon Wessel-Aas representerte produksjonsselskapet Indie Film i Høyesterett i september.
Advokat Jon Wessel-Aas representerte produksjonsselskapet Indie Film i Høyesterett i september.

Dokumentarserien «Direktøren»

Tapte i Høyesterett: Indie Film får ikke publisere lydopptak fra straffesak

– Egner seg godt for klage til EMD, sier advokat Jon Wessel-Aas.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I forbindelse med produksjonen av dokumentarserien «Direktøren» for TV 2, fikk produksjonsselskapet Indie Film avslag i lagmannsretten på å bruke originale lydopptak tatt i en straffesak.

Indie Film, representert ved advokat Jon Wessel-Aas, anket til Høyesterett, hvor saken fikk full muntlig forhandling med fem dommere i september.

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at private lydopptak i rettssalen ikke trenger rettens tillatelse, men at domstolloven § 131a innebærer at offentliggjøring av opptaket krever rettens samtykke.

Ifølge Rett24, som omtalte saken først, deler et flertall på tre høyesterettsdommere lagmannsrettens syn. Med andre ord har Høyesterett besluttet at produksjonsselskapet ikke får publisere lydopptak fra straffesaken.

– Skarp dissens

Flertallet på tre dommere har også lagt til grunn at lydopptakene inneholder alvorlige beskyldninger mot konkrete personer. De fremhever at de færreste som ser dokumentarserien vil lese straffedommen, og at dermed er inntrykket fra serien som vil feste seg.

Filmselskapet var også representert av Wessel-Aas i Høyesterett.

– Jeg noterer meg at det var skarp dissens i Høyesterett, og at mindretallet fulgte vår argumentasjon med hensyn til at det av hensyn til pressefriheten var vanskelig å begrunne et avslag i denne konkrete saken, sier han til Rett24.

Antyder klage til EMD

Mindretallet av høyesterettsdommerne mener domstolene av hensyn til ytringsfriheten må ha en liberal praksis når det kommer til å gi mediene tillatelse til bruk av slike opptak.

De mener hensynet til uskyldspresumsjonen er ivaretatt gjennom begrunnelsen som ble gitt i straffedommen, der det fremkom at retten ikke festet lit til beskyldningene fra domfelte.

– Etter mitt syn egner saken seg godt for en klage til EMD, både fordi jeg mener at kjennelsen vanskelig lar seg forene med EMDs praksis i lignende saker, og fordi det var så vidt skarp dissens i Høyesterett på dette punktet, sier Wessel-Aas til Rett24.


Powered by Labrador CMS