K-rådet:

Thomas Spence har sendt forslag på vegne av Norsk Journlaistlag til Norsk Presseforbunds styre. Foto: Birgit Danneberg

NJ ber om innstramming

Behandles av Presseforbundet i morgen: Vil be kulturminister Widvey gi Kringkastingsrådet tydeligere grenser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Debatten om Kringskastingsrådets rolle og funksjon har vært heftig etter at rådet i år har behandlet en rekke omstridte klagesaker. Det er kommet forslag fra sentrale aktører, blant dem Norsk Redaktørforening, om å avvikle rådet.

KRINGKASTINGSRÅDET

• Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

• Rådet ledes i perioden 2014-17 av tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Se alle medlemmer her.

• Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

• NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

• Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Så langt går ikke Thomas Spence og Norsk Journalistlag, som imidlertid ønsker å endre rådets instruks slik at kun Pressens Faglige Utvalg skal behandle saker som handler om den etiske og faglige standarden i norske medier.

I et brev til Norsk Presseforbunds styre, som har møte torsdag, ber NJ om at styret drøfter forholdet mellom K-rådet og den rollen PFU har overfor NRK.

Lederen av K-rådet, Per Edgar Kokkvold, oppfatter NJs initiativ som et forsøk på vingeklipping.

– Dette er en underlig henvendelse som bygger på en rekke misforståelser, mener han.

– Undergraver

Bakgrunnen for NJs utspill er K-rådets behandling av NRK Brennpunkts dokumentar «Den siste reisen», som NJ mener er med på å undergrave den norske selvdømmeordningen. K-rådet hadde dokumentaren på sitt bord 27. august, bare to dager etter at Pressens Faglige Utvalg behandlet samme sak.

• Et knapt flertall i PFU uttalte at Brennpunkt hadde opptrådt kritikkverdig. PFU-flertallet mente “Den siste reisen” var “unødig detaljert og manglet en presentasjon av alternativer til og forebygging av selvmord.”

Se Journalistens dekning av PFU her

• Dokumentaren fikk mye ros i K-rådet, som i sum mente at de vanskelige avveiningene i “Den siste reisen” var gjort på en forsvarlig måte. Men et klart flertall uttalte at det var en svakhet ved programmet at “oppfølgingen i hovedsak skjedde i form av debatter der politikere og mediefolk deltok. NRK burde også ha lagt opp til minst én samtale med fagpersoner om selvmord og selvmordsforebygging og/eller ulike former for dødshjelp.”

Dobbeltbe-handlingen av “Den siste reisen” er uheldig

I sitt utspill understreker NJ at organisasjonen ikke ønsker noen monopolisering av den etiske diskusjonen. NJ viser til stortingsmedling 38 (2014-2015) “Open og opplyst”, der det blant annet anføres det at dobbeltbehandlinger kun gjør at man får «belyst frå ulike perspektiv». I brevet skriver imidlertid NJ at dobbeltbehandlingen av “Den siste reisen” er uheldig, fordi de samme spørsmålene fra samme klager endte opp med motsatt konklusjon.

NJ viser til et blogginnlegg av nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen, som skriver at her “erklærte Kringkastingsrådet i realiteten en slags krig mot Pressens Faglige Utvalg.”

– Pressefaglig uheldig

– NJ er ikke kjent med at det har vært en liknende dobbeltbehandling, men finner det pressefaglig uheldig at NRK-journalistene skal forholde seg til to organer som vurderer identisk samme journalistiske enkeltsaker, skriver forbundet i sitt brev til NP-styret.

Det er NPs styre som skal røkte selvdømmeordningen, påpeker NJ. Uavhengig av diskusjonen om K-rådets framtid, foreslår NJ at NP-styret ber kulturminister Thorhild Widvey stramme inn instruksen for K-rådet slik at liknende dobbeltbehandlinger ikke kan finne sted.

Kringkastingsrådet skal ifølge kringkastingslovens paragraf 7 “drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk Rikskringkasting”. NJ mener derfor det bør kunne legges inn i rådets instruks at de skal avvise saker som faller innenfor PFUs arbeidsfelt.

Se Journalistens dekning av Kringkastingsrådet her

NJ mener at dette konkret kan gjøres ved at det legges føringer om at K-rådet ikke har kompetanse til å behandle klager fra publikum som har klagerett til PFU.

– I tillegg bør rådet ikke ha mulighet til selv å ta opp enkeltsaker som er innenfor PFUs virkeområde, skriver NJ i brevet til NP-styret.

NJ-leder Spence er medlem av NP-styret og legger saken fram på møtet torsdag.

Kokkvold reagerer

På K-rådets møte 27. august betegnet leder Kokkvold “Den siste reisen” som en sterk og verdig dokumentar. Han mente imidlertid at det var en svakhet ved programmet at det ikke i umiddelbar etterkant ble “en stille, fredelig og klok samtale mellom eksperter”. Kokkvold la seg dermed nær opp til konklusjonen til flertallet i PFU. Han fremmet et tekstforslag i tråd med dette, men fikk kun sin egen stemme og trakk forslaget.

– Oppfatter du NJs forslag som et forsøk på å vingeklippe K-rådet?

NJs henvendelse er resultat av en rekke mis-forståelser

– Ja, det må jeg si at jeg gjør. Men først og fremst oppfatter jeg NJs henvendelse til NP-styret som resultat av en rekke misforståelser. Jeg protesterer kraftig på påstanden om at behandlingen av “Den siste reisen” er med på å undergrave den norske selvdømmeordningen. Klagerne i sakene til PFU og K-rådet var ikke identiske, og klagene handlet om forskjellige temaer.

Kokkvold viser til at klagen til K-rådet først ble avvist, fordi det opprinnelig var samme klagere i de to sakene. Dette ble siden endret.

– Saken som til slutt ble behandlet av oss var langt bredere og hadde et annet grunnlag enn klagen til PFU, som handlet om den såkalte selvmordsparagrafen i Vær Varsom-plakaten. Det gjorde ikke vår sak, som dreide seg om det var riktig av NRK å drive i grenselandet til noe som er forbudt. Og om det var greit å behandle et såpass kontroversiell tema så å si uten motstemmer. Det er heller ikke riktig at konklusjonen i PFU og hos oss var motstridende.

Et bindeledd

Per Edgar Kokkvold, leder av Kringkastingsrådet, er uenig i premissene for NJs forslag. Foto: Glenn Slydal Johansen

Kokkvold betegner det som en stor misforståelse innenfor journalistkretser at K-rådet er en del av etikkforvaltningen. Selv beskriver han K-rådet som et bindeledd mellom publikum og NRK.

– PFU har ikke noe med hvilke saker K-rådet behandler. Det har jeg alltid ment, også da jeg var generalsekretær i NP. Det er ikke første gang rådet drøfter samme sak som PFU, noe som er fullstendig uproblematisk så lenge organene holder seg til sine mandater. I disse tilfellene har K-rådet vært bevisst på å behandle andre og mer prinsipielle sider av programmene enn det presseetiske.

Samtidig understreker Kokkvold at det er PFU og ikke K-rådet som avgjør om en redaksjon har brutt Vær Varsom-plakaten. Dersom det leveres parallelle klager til PFU og K-rådet, begge med henvisning til Vær Varsom-plakaten, er det K-rådet som viker og viser klagerne til PFU.

Vil legge ned

Norsk Redaktørforening ønsker å legge ned Kringkastingsrådet. Dette budskapet gikk NRs generalsekretær Arne Jensen ut med i sommer, i kjølvannet av rådets behandling av den omfattende klagesaken mot Fredrik Skavlan etter intervjuet med Sverigedemokratenes leder. Jensen mener at Kringkastingsrådets behandling av “Den siste reisen” forsterket behovet for å legge ned rådet.

– Behandlingen av konkrete klager av presseetisk art ble overført til PFU da den tidligere Klagenemnda for kringkastingssaker ble nedlagt i 1999. Hensikten var å samle det presseetiske klagesystemet ett sted.

K-rådet er farlig nær å være i strid med Redaktør-plakaten

Jensen poengterer at K-rådet tidligere hadde mer fokus på bredere temaer og diskusjoner og brukte mindre tid på konkrete klager. Nå oppfatter han at rådet likner på en klagenemnd, mens medlemmene ifølge instruksen primært ”skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten”, slik det heter i kringkastingsloven.

– K-rådet legger mer og mer vekt på de aktuelle klagesakene og evaluerer redaksjonelle vurderinger i ettertid, helt ned på detaljnivå. Dermed er rådet farlig nær å være i strid med Redaktørplakaten, sier Jensen.

Også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har betegnet K-rådets rolle som problematisk og er åpen for å avvikle det. Da rådet behandlet “Den siste reisen” uttalte Eriksen at han syntes rådsmedlemmene beveget seg veldig langt inn i det som er en redaktørbeslutning.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk
Redaktørforening
Foto: Kathrine Geard
Powered by Labrador CMS