NJ-leder Hege Iren Frantzen sammen med nyvalgt nestleder Dag Idar Tryggestad under NJs landsmøte i vår. Arkivfoto.

NJs finansposter sørger for lavere underskudd i første halvår

HAMAR (Journalisten): Samtidig økes kontingenten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJs inntekter var 116.780 kroner høyere i første halvår i år enn budsjettert. Dette skyldes blant annet flere inntekter fra kontingent enn ventet. Det viser regnskapstallene som i dag ble drøftet i NJs landsstyre i Hamar. 

De samlede inntektene i perioden fra nyttår og ut juni var på 24,26 millioner kroner. Samtidig ble det i midten av juni klart at medlemstallet faller fortere enn først forventet. Fra nyttår til midten av mai falt antall ordinære medlemmer 167 i tallet og var på forsommeren på 6.185 ordinære medlemmer.

Les også: Medlemstallet faller raskere enn Norsk Journalistlag forventet

Landsstyret ba administrasjonen å ta tak om NJs kostnader under et møte i Bergen i fjor høst. Under landsmøtet redegjorde sekretariatsleder Torbjørn Brenna at forsiktig budsjettering løftet NJs drift, men at underskudd var vanskelig å unngå. 

Les også: Forsiktig budsjettering løfter NJs drift, men fortsatt i rødt

Kostnadene er også lavere enn budsjettert. De samlede driftskostnadene endte på like under 27,2 millioner kroner. Det er 2 prosent eller 605.398 kroner bedre enn budsjettert. Alle kostnader er i perioden lavere enn budsjettert, unntaket er sentral drift som i perioden økte med 8 prosent til like under 5,5 millioner kroner. I sentral drift ligger blant annet kjøp av IT-tjenester. 

Driftsunderskuddet i NJ endte for første halvår på 2,93 millioner kroner. 722.178 kroner bedre enn budsjettert. 

Justerer opp kontingenten

Ordinært resultat endte etter årets første seks måneder på 1,15 millioner kroner i underskudd. Dette løftes som følge av finansinntekter på 1,77 milioner kroner. 1,45 millioner bedre enn budsjettert.

Økonomisjef Anne Hilde Thue forklarer at gevinsten kommer som følge av realisering av verdipapirer. Dette kommer i kjølvannet av endringer i hvordan verdipapirene knyttet til konfliktfondet forvaltes. Denne endringen har også medført endringer i forvaltningen av NJs øvrige verdipapirplasseringer og som en konsekvens av endringen er det realisert verdipapirer som har gitt økte netto finansinntekter.

Landsstyret vedtok også å regulere kontingenten med virkning fra nyttår. Dette vil gi NJ økte inntekter, basert på dagens antall medlemmer, med 620.000 kroner i året. Hvilket er lavere inntektsvekst enn ved samme regulering i fjor. 

I praksis betyr dette at de med høyest inntekt får økt sitt tak med 12 kroner i måneden, eller 144 kroner i året. Dette gjelder ordinære medlemmer som tjener 492.750 kroner i året og oppover. Disse vil fra nyttår betale 7.884 kroner i medlemskontingent i året. 

65 prosent av NJs ordinære medlemmer stanget i taket i september, omtrent som samme nivå som oktober i fjor.

I motsatt ende av lønnsskalene løftes gulvet fra 230 til 250 kroner. Disse vil få økt kontingenten med 6 kroner i måneden og vil fra nyttår betale 3.684 kroner i året. 

Studentenes kontingenten økes med 12 kroner til 468 kroner. Pensjonistene får også økt sin kontingent plusset på med 12 kroner til 576 kroner i året. Medlemmer som betaler redusert kontingent økes med 24 kroner til 1.152 kroner fra nyttår. 

Her kan du lese mer om forslaget fra administrasjonen. 

For inneværende år påvirker dette lite. I sin prognose estimeres årsunderskuddet i NJ for 2017 til å ende på 3,08 millioner kroner. Dette er 867.000 kroner bedre enn budsjettert. 

Blandet om økt vederlagsfond

Samtidig øker vederlagsinntektene i et tempo høyere enn pengene brukes. Nettoinntektene var i første halvår på 7,1 millioner kroner.  604.000 foran budsjett. Vederlagsregnskapet hadde i perioden et driftsunderskudd på like under 2 millioner kroner. 24 prosent lavere enn budsjettert. Dette utløste bekymring blant enkelte av medlemmene i landsstyret siden disse pengene er ment for å brukes. NJj har i overkant av 23,3 millioner kroner på bok. Penger som skal sendes ut til medlemmene.

– Vederlagskontoen skal ikke bare vokse. Det blir nå bare «verre». Har vi prosjekter vi kan sluse det inn? spurte Pål Hellesnes. 

Håkon Okkenhaug påpekte at det er med blandede følelser han ser på fondet vokse. 

– Det er bra det vokser, men at vi ikke reduserer fondet undergraver det pengene skal brukes til. 

Det ble påpekt at nettopp fondet gir muligheter til å markedsføre NJ som en viktig organisasjon for norske journalister.

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna viste til at NJ har økt finansiering av arbeid i organisasjonen gjennom fondet fordi dette er arbeidskraft som brukes til vederlagsarbeid.

– Det vi bruker midler på skal være like tilgjengelig for alle. Vi må selvfølgelig kunne forsvare bruken. Det skal ikke være tvil.

Powered by Labrador CMS