Nationens nye sjef Mads Storvik reiser betalingsmur på nett og teller på knappene når han ser på papirets fremtid. Foto: Birgit Dannenberg

Nationen krever nettbetaling

Verner om papiravisen. I hvert fall noen år til.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nationen er kanskje Norges dyreste avisen målt i distribusjonskostnader. Et opplag på 11.794 aviser, ned 391 eksemplarer fra 2012, skal ut til rundt 400 kommuner. På fylkesnivå går flest aviser til Oppland, Akershus og Hedmark, men 167 aviser sendes hver dag til Troms, 35 til Finnmark (se grafikk). Slikt koster penger.

Ifølge Mads Storvik, påtroppende sjefredaktør og administrerende direktør i eierselskapet Tun Media, brukes 23 prosent av driftskostnadene på distribusjon. Det er omtrent det samme som Aftenposten bruker, men avisen sender til gjengjeld omtrent ti ganger flere aviser til de to sistnevnte fylkene, samt trykkes på flere forskjellige trykkerier.

Vurderte papiravisen

Nationens store distribusjonsomfang med lavt opplag er en av årsakene til at til at styret i avisen for noen år siden drøftet mulighetene for å legge ned papiravisen og bli en ren nettpublikasjon.

Lørdag tar Storvik formelt over som avisens nye sjef. Etter å ha hørt på MBLs presentasjon av opplags- og lesertall, er han ikke fremmed for å bli en rent digital publikasjon.

- Men vi må være forsiktige. Det finnes eksempler på aviser som har kuttet papir og mistet mange lesere over natten. Se bare på Østlandets Blad.

Støttehemsko

Pressestøtten er viktigste argument mot å bli en ren nettavis. Nationen mottok i fjor 26,4 millioner kroner fra staten. Det er i underkant av en million mer enn året før, viser tall fra Medietilsynet. Så lenge støtten ikke er plattformnøytral, er papiravisen kjernen i produksjonen.

- Er pressestøtten sett i det lyset en hemsko?

- Det vil være med på å påvirke avgjørelser vi tar for produktet, og det forsinker i alle fall en rent digital satsing. Utviklingen går nok saktere enn om støtten var plattformnøytral. Men det tror jeg den blir.

I år vil det neppe skje noe med papiravisen, i hvert fall ikke med distribusjonen. Men om fem år har Storvik tro på at det ser ganske annerledes ut enn i dag. Med stadig vekst på digitale plattformer utelukker han ikke at papiret nærmer seg slutten på reisen. I hvert fall som dagsavis.

- Mobil øker med 66 prosent. Det er en formidabel vekst. Mange av våre lesere jobber ute. De sitter i traktoren og leser oss på mobilen. Det er verdifullt.
Kartet illustrerer Nationens distribusjon. Desto rødere fylket er på kartet, desto flere aviser selger Nationen. Trykk på fylket for nøyaktig antall eksemplarer.

Nettbetaling

Om ikke lenge innfører Nationen, som så mange andre mediehus, digital betaling. Ny eavis lanseres med mål om å flytte så mange som mulig over fra papir til nett.

Storvik må se vekst digitalt før papir ikke lenger er fredet. På det tidspunktet Nationen har like mange aktive abonnenter på nett som på papir, kan endringene komme. Da kan trolig kostnadene ved trykk og distribusjon regnes hjem. Men det er avhengig av at pressestøtten også inkluderer digitale plattformer.

Når så Nationen lanserer sin betalingsmodell, vil en hel del av nettinnholdet koste penger. Mye mindre vil være gratis enn i dag. Mest mulig, sier den påtroppende sjefen.

- Fellesstoff vil selvfølgelig være åpent mens innhold fra papir vil kreve betaling. Hvordan delingsforholdet blir, men må testes ut. Det er vanskelig å si på forhånd.

Powered by Labrador CMS