Eva Akerbæk (t.v.) og Sofie Svanes Flem i Faktisk er frustrert over lønnsnivået, som ligger langt under sammenlignbare medier.
Eva Akerbæk (t.v.) og Sofie Svanes Flem i Faktisk.no er frustrert over lønnsnivået, som ligger langt under det de mener er sammenlignbare medier.

Lønnsforhandlinger 2023

Lønnsdiktat skaper frustrasjon i Faktisk.no 

– Vi opplever at vi holder kurs for journalister som tjener mye mer enn oss, og som blir overrasket over lønna vår, sier klubbleder Sofie Svanes Flem. 

Publisert Sist oppdatert

Lønnsforhandlingene i Faktisk.no er nettopp avsluttet, og endte med lønnsdiktat.  Resultatet ble et lokalt tillegg på 8750. Sammen med det sentrale tillegget på 22 500 og stigeopprykk blir det i snitt 33 125 kroner. 

Det er for lavt, mener den lokale NJ-klubben, som sier årets oppgjør fører seg inn i rekken av frustrerende oppgjør de siste årene.

Vil tette gap

Beløpet utgjør en lønnsøkning på om lag 5,3 prosent for Faktisk.no-journalistene, men ingenting er skjedd med gapet opp til andre medier de mener det er naturlig å sammenligne seg med, påpeker leder og nestleder i redaksjonsklubben, Sofie Svanes Flem og Eva Akerbæk til Journalisten.

– Hvis vi ser på bransjelønnssnittet i landet ligger vi 86.000 bak. Ser vi kun på fastlønn i Oslo, ligger vi rundt 70.000 bak snittet for journalister med vår ansiennitet.

Ifølge Flem er snittbransjelønnen til Faktisk.no-journalistene 619.000 kroner, mens snittet for fastlønn ligger på 615.000 kroner.

– Vi bor i Oslo og vi konkurrerer med andre bedrifter i Oslo om kompetanse. Vi vet at vi går glipp av viktige folk fordi de fleste som jobber i Oslo ikke vil gå ned i lønn. Det må de hvis de skal begynne i Faktisk.no. 

Har mistet folk

Ifølge klubben ligger Faktisk.no på 34. plass av 37 på lønnsstatistikken i hovedstaden.

At lønnsforhandlingene nå gikk til diktat er et uttrykk for en misnøye over lønnsnivået som har vart lenge, forteller de to. 

Tilbudet i seg selv kunne ha vært greit hadde nivået vært høyere, men i flere år har de kommunisert at de ønsker å tette gapet og nærme seg snittet, sier Flem.

– Vi har på ingen måte noen krav om å bli lønnsledende i Oslo. Slik som Faktisk.no drives er ikke det et mål. Vi har rett og slett bare lyst til å nærme oss gjennomsnittet. Det mener vi er et ganske rimelig krav.

Nestleder i klubben, Eva Akerbæk, sier at de i løpet av de siste årene har mistet folk, og at de i visse tilfeller vet at det har handlet mye om lønn. Kollegaene går til andre oslomedier, forteller hun.

– Ambisjonsnivået må henge sammen med lønnsnivået, hvis ikke vil driften bli vanskelig på sikt. Det er heller ingen kommersiell virksomhet i Faktisk.no-redaksjonen. Vi får midler av eierne våre hvert år, og det tilskuddet er ikke blitt prisjustert siden 2017, sier Akerbæk.

Signal til styre og redaktør 

Prisstigningen utgjør med andre ord et kutt i deres budsjett hvert år, påpeker Flem, samtidig som man har et styre som forventer kvalitet og et lønnsnivå i faktisk som er godt under lønnsnivået hos eierne.

– De siste årene har vi sett hvor stort behov det er for faktasjekk og verifisering. Vi mener vi har en kompetanse som er viktig og etterspurt. Det vil bare bli viktigere. Vi opplever at vi holder kurs for journalister som tjener mye mer enn oss, og som blir overrasket over lønna vår, sier hun.

Akerbæk og Flem understreker at de forstår at det er tøffe tider, men sier de ikke er blitt belønnet i gode år heller. 

Selv om de forstår at det er skummelt for en midlertidig ledelse å gjøre store endringer, mener de at frustrasjonen har fått vokse over tid, og at diktatet bør være et signal til styret, og til påtroppende redaktør Stian Eisenträger, om å ta situasjonen på alvor.

Journalisten har ikke lykkes å komme i kontakt med konstituert ansvarlig redaktør Olav Østrem.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS