PFU-felt for Utøya-detaljer

ABC Nyheter ble i dag felt i PFU. Men to av medlemmene tok dissens.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nyhetsnettstedet ABC Nyheter er felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. Mediet er dermed det tredje som blir felt for sin 22. juli-dekning etter at Dagsavisen og Stavanger Aftenblad ble felt for sine avisforsider 23. juli. Eidsvoll Ullensaker Blad ble i tillegg felt for en kommentarartikkel som knyttet document.no-redaktør Hans Rustad til 22. juli-gjerningsmannen. Adressa har tidligere fått kritikk for å identifisere en av de drepte før politiet hadde informert de pårørende.

Les hele uttalelsen fra PFU her.

Utvalget er delt om fellingen etter en dissens fra Georg Apenes, som er representant for allmennheten i utvalget. John Olav Egeland støtter også Apenes’ dissens. De to mener at ABC Nyheter ikke har brutt god presseskikk.

Oppdatert 13:45: Vi har fått bekreftet at ABC Nyheter ble felt etter dissens fra to medlemmer.

Se diskusjonen fra PFU her

Usikkerhet

På tampen av den første diskusjonen i utvalget fikk sekretariatet beskjed om å se over uttalelsen igjen før utvalgsmedlemmene oppsummerte sine standpunkter.

Etter en lang diskusjon der verken utvalgsleder Hilde Haugsgjerd eller redaktørenes representant, John Olav Egeland, gjorde sine synspunkter kjent, landet førstnevnte til slutt på å støtte fellelse. Egeland sa at han heller mot dissens.

– Jeg kan ikke være med på teksten slik den er utformet nå. For meg er det relevant å bringe opplysninger om gjerningsmannens tankesett. Jeg er skeptisk til at de berørte ikke ble varslet, men jeg finner ikke mange presseetiske overtramp i selve artikkelen. Det er varslingsspørsmålet som gjenstår, sa Egeland.

Deretter sa generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund at Dagblad-redaktøren tidligere har vært med på å felle for manglende pårørendevarsling.

– De sakene har vært langt mindre dramatiske, sa Kokkvold.

Deretter sa Haugsgjerd at hun delte Egelands innvending.

– Vi venter med å oppsummere endelige posisjoner til vi har sett på teksten en gang til, sa Haugsgjerd.

– Akkurat nå er jeg i verdimessig brakkvann, fulgte Egeland opp.

Deretter gjorde Apenes’ det klart at han uansett står på sin dissens før utvalget gikk videre til å behandle neste sak.

Allmennheten delt

Det var 21. november at ABC Nyheter publiserte en sak under overskriften «Anders Behring Breiviks egne ord om massakren på Utøya». Kilder til saken er avhør med gjerningsmannen og rekonstruksjonen på Utøya.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) tok seg nesten en time til å diskutere saken. Det var to representanter fra allmennheten som utgjorde de to klareste motpolene under diskusjonen.

Georg Apenes la tidlig fram en dissens mot sekretariatets innstilling på fellelse fordi han mener omfanget av massakren nødvendigvis må gi skildringer og beskrivelser av den.

På den andre siden var Henrik Syse, som reagerte på tidspunktet for publiseringen og at det er unge mennesker som er berørte.

– Jeg finner to punkter hvor ABC Nyheter har tråkket over, nemlig punkt 4.6 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten. Uttalelsen kan styrkes på tidspunktet for publiseringen og si tydeligere at det er viktig å informere de det gjelder, sa Syse.

Punkt 4.1 og 4.6 dreier seg om saklighet og omtanke i presentasjon og innhold og om hensynet til hvordan omtale av kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.

ABC Nyheter fikk kritikk for detaljrikdommen i artikkelens skildringer fra både Syse og Kokkvold. Også da sekretariatet ble bedt om å utdype hvorfor de falt ned på å innstille om fellelse viste de til detaljene i skildringene.

– Må sette grenser

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund tok til orde for at dette var en sak der PFU har mulighet til å trekke opp en grense.

– Utvalgets viktigste oppgave er å sette grenser. Hvis man skal sette grenser i forhold til Utøya-dekningen har utvalget mulighet til å gjøre det her. Vi har behandlet store og viktige saker tidligere hvor vi har funnet at informasjonsansvaret må veie tyngre enn hensynet til den enkelte. Her mener jeg hensynet til den enkelte må veie tyngst, sa Kokkvold.

Usikker redaktør

Dagbladets John Olav Egeland, som er representant for redaktørene, opponerte under debatten og stilte flere spørsmål ved uttalelsen som da lå på bordet. Tidlig understreket han at han ikke hadde konkludert.

Redaktøren stilte blant annet spørsmål ved om hva det er i saken som har gjort at den trådte over grensen for detaljrikdom.

– Vi har en plikt til å ta hensyn til hva som kan og bør være offentlig. Hva gjerningsmannen har sagt, og hva han har forklart. Spørsmålet er om dette er relevant i forhold til informasjonen som skal være offentlig, sa Egeland.

Han mener også at de berørte burde fått mulighet til å forberede seg på opplysningene som ble publisert.

– Jeg ser bare to punkter som kan være i strid med presseetikken. Det er ungdom og varsling.

Ny tekstutforming

Journalistenes representant, Alf Bjarne Johnsen, forlot for øvrig behandlingen av saken på grunn av personlig vennskapsbånd til redaktøren for ABC Nyheter.

Den endelige uttalelsen blir klar på et senere tidspunkt.

Se diskusjonen fra PFU her

Innklaget av overlevende

Det var Utøya-overlevende Johannes Dalen Giske som klaget artikkelen inn for PFU. Han reagerte på detaljrikdommen i artikkelen og at den bringer gjerningsmannens tanker rundt Giskes flukt med fergen MS Thorbjørn.

ABC Nyheter avviste klagen og viste til at den ble publisert fire måneder etter 22. juli. Nettstedet mener det gjerningsmannen forklarte politiet har offentlig interesse og at saken er holdt i en saklig tone og ikke har noen sensasjonspreget form.

Powered by Labrador CMS