Lars Helle er redaktør i Dagbladet. Foto: Birgit Dannenberg

Kan Helle redde sin gamle avis?

A-pressen håper kriserammede Rogalands Avis kan inngå i en lokal Stavanger-utgave av Dagbladet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En slik løsning vil i tilfelle være den første norske parallellen til svenske Aftonbladets sonemodell, med lokale utgaver i Göteborg og Malmø. Også konkurrenten Expressen har egne utgaver i de to storbyene, men under egne merkenavn (GT og Kvällsposten).

Ifølge Journalisten.nos kilder arbeider A-pressen – i alle fall foreløpig – ikke med tilsvarende planer for de andre utsatte avisene i konsernet, Bergensavisen og Demokraten.

Akutt situasjon

Situasjonen er mer akutt for RA. A-pressen og den lokale ledelsen jobber med ulike modeller for å redde avisa fra videre nedbygging og eventuell nedleggelse. Ifølge sentrale kilder ser konsernet etter muligheter for å få inn nye eiere, før det redaksjonelle produktet er så svekket at det blir uinteressant.

Ett av alternativene er å fri til Dagbladet. Ideen er at Dagbladet overtar RA-staben og legger lokalt stoff og annonser inn i en egen utgave for Stavanger og Rogaland.

Dagbladets løssalgskonkurrent VG la for øvrig ned sin Stavanger-redaksjon i mai.

Trykkerisamarbeid

A-pressen og Dagbladet har allerede inngått et tettere forhold. Fra begynnelsen av juli skal Dagbladets papirutgave trykkes i A-pressens Nr. 1 Trykk på Lillestrøm. Samtidig legger Dagbladet ned sitt eget trykkeri på Lørenskog.

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Lars Helle, arbeidet i tilsvarende stilling i RA mellom 1996 og 2000. Helle ble konstituert som sjefredaktør i Dagbladet da Thor Gjermund Eriksen trakk seg i 2006. I 2010, da Anne Aasheim forlot Dagbladet, ble Helle først konstituert og siden fast ansatt som ansvarlig redaktør.

Har hatt samtaler

Nå sitter altså Helle og hans gamle sjef Thor Gjermund Eriksen i førersetet i henholdsvis Dagbladet og A-pressen. De to medieselskapene har i det siste ført samtaler om et tettere samarbeid.

RA-saken var blant temaene på et strategiseminar for A-pressens konsernstyre i forrige uke. Samtidig ble de tillitsvalgte i RA informert om arbeidet som pågår.

– Ingen kommentar

A-pressens ledelse vil ikke bekrefte at det arbeides med en Dagbladet-løsning for RA, men avviser det heller ikke.

– Jeg har ingen kommentar til eventuelt pågående prosesser, sier konsernsjef Eriksen.

Også ledelsen og de tillitsvalgte i RA er taus om de ulike modellene som nå vurderes for å sikre videre drift av den utsatte avisa. Sjefredaktør Bjørn G. Sæbø har samme budskap som Eriksen. Han avslår å svare på spørsmål om hvor realistisk han anser et eventuelt samarbeid med Dagbladet for å være.

Opplagsras

RAs opplag raste til under 10.000 eksemplarer i fjor. 2010-nivået på 9.543 eksemplarer er nær 2.000 lavere enn to år tidligere. Også inntektene har falt kraftig de siste årene.

Sæbø legger ikke skjul på at RA sliter alvorlig med økonomien. Fra 2005 til 2009 er driftsinntektene, inkludert pressestøtte på 12–13 millioner kroner, redusert fra 77,4 til 66,2 millioner kroner.

– Problemet vårt de siste årene har vært at løssalget er for nedadgående. Vi har gjort diverse grep underveis for å redusere kostnadene. Vi har satt ut såkalte backoffice-tjenester, som er overtatt av konsernet. Sist vinter satte vi også ut produksjonen av en del redaksjonelle sider, som nå lages av Oppland Arbeiderblad.

43 årsverk

Sæbø sier at målet naturlig nok er å sikre så mange som mulig av de 43 årsverkene i RA, og at dette gjøres best ved å bevare kvaliteten på det redaksjonelle innholdet.

– Vi er en av få aviser som har klart å verne redaksjonen mot kutt de siste årene. Det er viktig for konkurransesituasjonen. Totalt sett er vi er nokså nede på beinet. Det er ikke mye mer å hente hos oss.

Tause tillitsvalgte

Lederen av redaksjonsklubben i RA, Kjersti Riiber, ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Jeg har ingen kommentar.

– Har temaet vært diskutert i klubbstyret eller på medlemsmøte?

– Nei.

Også lederen av Grafisk klubb i RA, Haldis Iren Johnsen, svarer “Ingen kommentar”. På grafisk side er det kun tre gjenværende årsverk.

Helle: – Interessant

Ifølge Lars Helle foreligger det ingen konkrete planer om et samarbeid mellom Dagbladet og A-pressen i Stavanger.

– Så dette er helt ukjent for deg?

– Det er jo en interessant problemstilling, men høres ut som en konstruksjon basert på snakk og utredninger. Vi snakker med A-pressen og andre om ulike samarbeidsmodeller, men vi har ikke slike konkrete planer. A-pressen la for øvrig ut RA for salg også i 1998.

– Som tidligere RA-redaktør har du kanskje noen følelser rundt et fortsatt liv for avisa?

– Slike prosjekter må vurderes ut fra forretningsmessige hensyn, og ikke basert på hvem som har jobbet hvor. Jeg følger nøye med på det norske avismarkedet, og det er en del mekanismer i markedet som gjør at det ikke hjelper uansett hvor god avis man lager. Nå er det jo ikke så mange nr. 2-aviser igjen, og de har ekstreme utfordringer. I tillegg til RA er det Bergensavisen og iTromsø, mens det virker som nr. 1-avisen sliter mest i Skien.

Powered by Labrador CMS