Mener Edda-kjøp strider med loven

Medietilsynet mener det er tungtveiende argumenter taler for inngrep fra tilsynet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Medietilsynet har vurdert A-pressens kjøp av Edda Media og har foreløpig konkludert at kjøpet strider mot de regionale eierskapsbegrensningene i mediene.

Les høringsnotatet her.

Ut på høring

– Vi sender nå notatet ut på høring og vi har vurdert om kjøpet strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven. Vår foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet i en melding.

Ifølge høringsnotatet har Medietilsynet hatt møter med Konkurransetilsynet for å koordinere sin saksbehandling opp mot vurderingene av kjøpet i forhold til konkurranseloven.

Høringsfristen er satt til 23. mars i år. Medietilsynet skriver videre at de anser fristen for å gripe inn mot kjøpet til 30. juli i år fordi tilsynet anser at den endelige avtalen mellom A-pressen og Mecom ikke trådt i kraft før 30. januar i år.

Her kan du se Journalistens dekning av A-pressens Edda Media-kjøp.

Forventet melding

Avtalen om kjøpet ble inngått 4. desember i fjor.

A-pressen skriver i en pressemelding at de opplever det som positivt at tilsynet mener kjøpet ikke er i strid med den nasjonale eierskapsbegrensninger. At tilsynet mener at et sammenslått mediekonsern overskrider lovens begrensninger i Østviken og Vestviken, er konsernsjef Thor Gjermund Eriksen ikke overrasket over. Og han er også uenig i at det skal påvirke en eventuell godkjennelse av kjøpet.

Til Journalisten sier han at høringsnotatet oppleves av ledelsen i mediekonsernet som veldig åpen og at de med høringsrunden får mulighet til å uttale seg og redegjøre for sine synspunkter.

Styrker mangfoldet

Eriksen sier videre at han mener tilsynets refleksjoner rundt medieregionene er fornuftige når de problematiserer grensene i regionene og at dette gir ulike utslag.

– Vi er tydelige på at vi mener en sammenslåing mellom Edda og A-pressen er i tråd med lovens formål og vil styrke lokalavisene og mangfoldet. Og så vil vi argumentere for at selv om vi er over terskelverdiene, mener vi kjøpet  er i tråd med lovens formål, sier Eriksen.

Konsernsjefen forklarer videre at meldingen fra tilsynet egentlig går på enkelttitler i de to medieregionene. Han fastholder at mediekonsernet ikke har til hensikt å selge noen avistitler, men vil etter høringsrunden gå i dialog med tilsynet for å få til en ordning.

Ikke overrasket

Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet gikk tidligere i år hardt ut mot eierkonsentrasjon i Medie-Norge. Han er ikke overrasket over de foreløpige konklusjoner som Medietilsynet gjør seg rundt A-pressens oppkjøpt av Edda Media.

– Hvis man kan telle må man komme til den konklusjonen. Konklusjonen i høringsnotatet er som ventet, sier Markussen, og understreker at han ikke har fått finlest hele notatet ennå.

Når Medietilsynet konkluderer senere i år forventer han samme konklusjon - at det må gjøres inngrep.

– Det vil være overraskende hvis tilsynet da kommer til stikk motsatt konklusjon. Jeg ser noe av det samme her som i Media Norge-saken i 2007. Da var det klagenemnda som omgjorde Medietilsynets vedtak.

Sjefredaktøren mener det er for tidlig å avvise om A-pressen klarer å gjennomføre kjøpet.

– De kan selge titler i Østviken og Vestviken.

Powered by Labrador CMS