Trygve Hegnar og Thor Gjermund Eriksen røyk verbalt i tottene på hverandre på Skup. Foto: Birgit Dannenberg

Steile fronter om medieeierskap

TØNSBERG (Journalisten) Trygve Hegnar og Thor Gjermund Eriksen i opphetet holmgang om A-pressens Edda-kjøp og planer om parkering.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Journalisten presiserer: I saken er A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen sitert på at Mecom Group sto i fare for å gå konkurs da Edda Media ble lagt ut for salg i fjor. I debatten justerte Eriksen umiddelbart denne formuleringen til:

“De sto i fare for å komme i brudd med bankavtalene sine, slik de har redegjort for overfor sin generalforsamling”.)

En irritert og oppgitt Trygve Hegnar, medieeier og redaktør, dominerte eierskapsdebatten på Skup-konferansens andre dag. Hegnar sa seg uenig med A-pressesjef Thor Gjermund Eriksen og redaktørforeningens Arne Jensen i tolkningen av medieeierskapsloven og advarte sterkt mot å tillate kjøpet av Edda Media. Etter debatten røk også han også i tottene på NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud.

På møtet ble det vist til at A-pressen trolig må parkere eller selge aviser i medieregionene Østviken og Vestviken, slik Journalisten.no skrev om tidligere i uka. Noe mer konkret kom ikke ut av den debatten, annet enn følgende tankeeksperiment fra Eriksen:

- I Østviken ville vi sluppet unna ved å selge RB, Amta og Østlandets Blad til Aftenposten, slik at de havnet i en annen medieregion.

Ikke offisielt

Eriksen sto imidlertid fast på at A-pressen ikke opererer med noen Plan B, om nedsalg eller parkering, selv om de fleste regner med at konsernet har foretatt de nødvendige analysene av hva som skal til for å tilfredsstille Medietilsynet. Dette kommer A-pressen til å fastholde inntil det eventuelt foreligger et vedtak om inngrep fra Medietilsynets side. Da blir oppgaven å forsøke å finne en minnelig løsning.

Tilsynet skal innen 30. juli avklare om nye A-pressens dominerende posisjon i medieregionene Østviken og Vestviken tilsier et inngrep mot Edda-kjøpet. Konkurransetilsynet behandler samme sak, og deres konklusjon er ventet i slutten av april.

Grensekrangel

Debatten utviklet seg til en krangel om hvorvidt terskelgrensene i paragraf 10 og 11 i Medieeierskapsloven skal knyttes opp mot Medietilsynets helhetsvurdering av formålet i paragraf 1, om fremme av ytringsfrihet og mediemangfold. Hegnar mente at loven er klar på at når grensene er passert så skal tilsynet gripe inn mot et oppkjøp.

- Det er vedtatt en lov som er så klar at ingen skal ha mer enn en tredjedel av avisopplag eller markedene for TV og radio. Jeg synes man skal holde lover, ellers må man endre dem. Det står i loven at ingen skal eie mer enn 60 prosent av opplaget i regionene, sa Hegnar.

Han er imidlertid ikke i tvil om at A-pressen får overta Edda Media.

- Eriksen kommer til å parkere bedrifter.

Aksjeparkering

Hegnar viste til at Medietilsynet tillot Schibsted å parkere sin aksjepost i Polaris ved selge til et svensk meklerforetak og seinere til svenske aviser.

- Det er en konstruksjon. Schibsted lot som de solgte. Jeg er ganske god på den type ting. Svenskene er ikke interessert i å drive aviser på Vestlandet. Schibsted kommer til å kjøpe aksjene tilbake og sikre svenskene en gevinst på ti prosent.  A-pressen kommer til å gjøre noe tilsvarende. Dette er en skummel sak og mediene får ikke fram konsekvensene. Vi har en sløv presse, som i stor grad er ansatt hos dem det gjelder. Journalistene må skjønne mer av det som foregår, lød Hegnars salve.

- To vilkår

Eriksen tok til motmæle:

- Vi skal ikke sno oss unna noe som helst. De som eide Edda ville ikke eie dem lenger, fordi de sto i fare for å gå konkurs. Det er realiteten. A-pressen var de eneste som kunne finansiere et kjøp. Vi blir beskyldt for lovbrudd, men loven sier at tilsynet kan gripe inn hvis to vilkår er innfridd: at man bryter terskelgrensene og ikke svekker hovedformålet om ytringsfrihet og mediemangfold, repliserte Eriksen.

- Det står ikke i loven, svarte Hegnar.

- Jo, jeg kan loven bedre enn deg, parerte Eriksen.

Lovbelæring

Også assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, forsøkte forgjeves å belære Hegnar om medieeierskapsloven.

- Paragraf 9 er en inngrepsparagraf, mens paragrafene 10 og 11 definerer grunnlaget for inngrep. Det står at tilsynet kan gripe inn etter en helhetsvurdering, ikke at det skal gripe inn, sa Jensen med nikkende tilslutning fra Eriksen.

- Det er feil. Dere er ikke i stand til å lese loven, utbrøt en oppgitt Hegnar.

Et tredje vilkår

- Paragraf 10 og 11 er ren matematikk, gjentok han etter debatten.

- Det er jeg enig i. Men det er et tredje vilkår, kalt motstridsvilkåret. I den vurderingen må tilsynet inn med skjønn. Skjønnet går på å om den betydelige eierstillingen er i strid med lovens formål, sa NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud i en opphisset meningsutveksling bortover gangen.

Hegnar avfeier NJ-advokatens resonnement, som også ligger til grunn for NJs ferske høringsuttalelse til Medietilsynet.

- Det er ikke riktig. Det sier gode jurister til meg. Tilsynet kan foreta en helhetsvurdering selv om terskelverdiene ikke er passert. Men her er det tydeligvis umulig å bli enig. Det ender med at A-pressen får overta Edda Media. De kommer til å parkere aviser eller forsøke å selge til meg eller andre.

- Er du klar til å kjøpe?

- Jeg er ikke med på parkering, svarer Hegnar før han haster videre.

Powered by Labrador CMS