Tiltalte Abaydullah Hussain og hans forsvarer John Christian Elden. Foto: Bjørn Åge Mossin
Tiltalte Abaydullah Hussain og hans forsvarer John Christian Elden. Foto: Bjørn Åge Mossin

Ikke strengere straff for Hussain

Frifunnet for oppfordring til terror, mens straffen for trusler mot journalister blir stående.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oslo tingrett dømte Ubaydullah Hussain, blant annet kjent som talsperson for Profetens Ummah, til 120 dagers fengsel i februar 2014. Dommen gjaldt trusler mot to journalister, en sakkyndig i rettsvesenet og hatefulle ytringer mot jøder i Norge i 2012. Aktors påstand i saken var 10 måneders fengsel, hvorav tre måneder betinget.

I oktober i fjor ble Hussain frifunnet i Oslo tingrett for oppfordring til terror gjennom ytringer på Facebook. Han ble også frifunnet for en annen Facebook-ytring om den homofile samfunnsdebattanten Amal Aden, som er vararepresentant til Pressens Faglige Utvalg.

Anket til lagmannsretten

Påtalemyndigheten, ved statsadvokat Carl Fredrik Fari, anket denne avgjørelsen og slo den sammen med en anke på straffeutmålingen i dommen om trusler.

Da Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken nylig avsluttet Fari sin prosedyre med en gjennomgang av straffeutmålingen fra tingretten. Fari la ned påstand om en samlet straff for de ulike forholdene på 1 år og 4 måneder, derav 6 måneder betinget.

Han argumenterte for en noe strengere straffeutmåling enn tingretten endte på.

– Høyesterett har gitt uttrykk for at trusler mot journalister er spesielt graverende og at det skal reageres strengt i slike saker. Truslene har fått store konsekvenser og vært en betydelig påkjenning for journalistene og for den sakkyndige forskeren, sa Fari.

Innenfor lovens grenser

Nå har Borgarting lagmannsrett enstemmig konkludert med at Hussain frifinnes for å ha oppfordret til terror. Retten har også bestemt at straffen fra Oslo tingrett skal stå uforandret: 120 dagers fengsel, der halvparten gjøres betinget.

Hussain og hans forsvarer John Christian Elden har gjennom rettsprosessen hevdet at alle ytringene ligger innenfor lovens og ytringsfrihetens grenser. De har imidlertid ikke anket trusseldommen mot Hussain fra tingretten i fjor. Elden sa i retten 11. juni at hans klient hadde akseptert at de aktuelle epostene og ytringene ble oppfattet som trusler.

– Vi er godt fornøyd med at anken ikke førte fram. Jeg mener dommen fra lagmannsretten er godt begrunnet. Hussains ytringer er innenfor ytringsfrihetenes grenser, sier advokjat John Chr. Elden i en kommentar til Aftenposten.

Påtalemyndigheten skal nå vurdere om det er grunnlag for å anke dommen i lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS