PFU 29.03.2023 Anne Weider Aasen
Anne Weider Aasen og resten av PFU konkluderte med at Adressavisen brøt god presseskikk i omtale av vold på en fotballbane.

Pressens Faglige Utvalg

Adressa felt i PFU for artikkel om vold på fotballbane

«Avisen burde vist større hensyn til de fornærmede barna», skriver PFU. 

Publisert

En artikkel i Adresseavisen om vold og trusler blant ungdom på fotballbanen, endte med fellelse i årets første møte hos Pressens Faglige Utvalg (PFU).  

Saken ble behandlet lukket, og Adressavisen ble felt for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, og omtale av barn.  

De foresatte til to gutter som skal ha blitt utsatt for vold og trusler på en fotballbane, mener Adresseavisen brøt god presseskikk fordi både guttene og gjerningspersonene kunne kjenne igjen hendelsene i artikkelen. Nå må guttene leve i frykt for represalier, mener klager. 

Adressavisen beklager i tilsvaret at klager har opplevd artikkelen som negativ, men mener de ikke har brutt god presseskikk. De viser blant annet til at en e-post fra foresatte ble lest opp i et åpent møte, der Adresseavisen var invitert. 

Det ville  ikke vært mulig å få frem alvoret dersom redaksjonen skulle utelatt så mange detaljer at de involverte ikke ville kunne kjenne hendelsene igjen, mener avisen. 

Adresseavisen ble imidlertid ikke hørt av utvalget, som reagerer på at Adresseavisen ikke var i kontakt med de involverte familiene før publisering for å undersøke hvordan de stilte seg til saken. 

«Da redaksjonen manglet denne kildekontrollen, kunne ikke avisen beskrive hendelsene med et slikt detaljnivå. Avisen burde vist større hensyn til de fornærmede barna», skriver PFU i sin uttalelse. Powered by Labrador CMS